Conduksen kuukausitiedote 3/2018

Conduksen 14. vuosijuhlat 7.4.2018

Condus 14 kk-tiedote oikea

Condus ry juhlistaa 14. ikävuottaan huhtikuussa! Vuosijuhlat ovat yksi yliopiston vanhimpia traditioita. Kyseessä on hieno akateeminen pöytäjuhla, jossa lauletaan lauluja, syödään hyvin ja juhlitaan vanhojen ystävien ja uusien tuttavuuksien kanssa. Juhlien jälkeen on vuorossa jatkot ja sunnuntai-aamuna maistuva silliaamiainen.

Juhlimme merkkipäivää 7.4.2018 Ravintola Kaartissa, osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 33. Toivotamme kaikki conduslaiset tervetulleeksi viettämään unohtumatonta iltaa kanssamme! Lisätietoa niin juhlista kuin vuosijuhlaviikostakin (2.4.-8.4.) tulee myöhemmin.

Juhlien Facebook-tapahtuma


 

Tulevat tapahtumat

 HippisitsittConduksen Hippisitsit 12.3. (TÄYNNÄ)
Perinteiset kevätsitsit ovat taas täällä! Maanantaina 12.3. pääsemme heittäytymään maailmanparantamisen, flower powerin ja värikkäiden kuteiden syleilyyn, kun Alina-sali muuntautuu suureksi hippikommuuniksi!
Lue lisää…

upproUP!pro – Yhdessä ylös -työryhmän perustamiskokous 7.3.

Syksyn vauhdikkain opiskelijatapahtuma, liikunta-appro UP!pro, ei tapahtuisi ilman huikeita suunnittelijoita ja tekijöitä!
Lue lisää…

 

Muut tapahtumat


 

Tulevat hallituksen kokoukset ja toimikuntien kokoukset

Hallituksen kokoukset:

 • 22.3. klo 17 @Gustavus Rex
 • 12.4. klo 17 @Gustavus Rex
 • 3.5. klo 17 @Gustavus Rex

Toimikuntien kokoukset:

Opintotoimikunnan tapaaminen 19.3. klo 18 @Conddoori
Facebook-tapahtumaMe halutaan sut mukaan Condukseen!

Condus hakee edelleen mahtavia tyyppejä erilaisiin tehtäviin. Mitään aikaisempaa kokemusta ei vaadita. Tärkeintä on, että olet innostunut hakemastasi tehtävästä! Tule tekemään toiminnasta persoonallista, entistäkin parempaa ja just sun näköistä! Alla lisää tietoa avoinna olevista paikoista.

Työelämävastaavaksi?

Opiskeluaika on ihanaa ja ikimuistoista, mutta joskus on hyvä suunnata katseita myös tulevaan. Kasvatustieteilijöillä on mahdollisuuksia suuntautua monenmoisiin työtehtäviin aina asiantuntijasta opettajaan, mutta mitä kaikkea siihen väliin voikaan mahtua? Jos haluat tulla selvittämään asiaa yhdessä Conduksen kanssa ja jakaa tietojasi erilaisten työelämätapahtumien muodossa, niin lähde mukaan työelämävastaavaksi! Työt odottaa meitä kaikkia lopulta, joten miksei niitä odotellessa järjestäisi vaikka cv-työpajoja ja oppisi työelämässäkin hyödyllisiä taitoja järjestötyön parissa.

Yhdenvertaisuusvastaavaksi?

Haluaisitko tehdä Conduksen toiminnasta entistä saavutettavampaa, turvallisempaa ja kaikille mukavampaa? Onko kaikkien viihtyvyys sinulle sydäntä lähellä? Yhdenvertaisuusnäkökulma on tärkeä niin tapahtumien suunnittelussa kuin viestinnässäkin – Condus haluaa, että kaikilla on aito mahdollisuus osallistua toimintaan ja saada äänensä kuuluviin. Yhdenvertaisuustoiminta Conduksessa kerää myös jäsenjärjestöjen yhdenvertaisuusvastaavat sekä näistä asioista kiinnostuneet omaan toimikuntaansa, yhdenvertaisuustoimikuntaan.

Ympäristövastaavaksi?

Ympäristövastaavan päätoimena on järjestää ympäristötoimikunnan kokouksia, joissa pääsee suunnittelemaan omannäköistään toimintaa yhdessä samanmielisten ihmisten kanssa. Aikaisempina vuosina järjestettyjä ympäristötapahtumia ovat olleet esimerkiksi Kirppisappro ja Autoton penger. Toiminnan painopisteenä on Conduksen toiminnan muuttaminen entistä ympäristöystävällisempään suuntaan ja ympäristöasioista tiedottaminen jäsenille.

Comstart!-vastaavaksi?

Comstart! on Conduksen nukuksissa ollut improvisaatiokerho, joka järjestää avoimia improja kaikille conduslaisille. Comstart!-vastaavan ei tarvitse ohjata improja (ellei halua), vaan tulee varata tilat ja rekrytä vetäjät harjoituksille. Toimintaa saa viedä täysin oman maun mukaan eteenpäin, minkäänlaisia tulostavoitteita ei ole.

 

Kiinnostuitko jostakin tehtävästä? Ota yhteyttä, hallitus[a]condus.fi.


 

Opintoasiat

Condus otti yhdessä Kannunvalajien, TYT:n, Humanisticumin, Pykälän ja Codexin kanssa kantaa korkeakoulujen opiskelijavalintauudistukseen. Järjestöt halusivat nostaa esiin huoliaan liittyen valintauudistuksen pisteytysmalliin ja todistusvalintaan. Kannanoton tiimoilta Condus ja muut kannanottoon osallistuneet järjestöt vierailivat myös Opetus- ja kulttuuriministeriössä keskustelemassa opiskelijavalintauudistuksesta.

Kannanotto on luettavissa täällä.

 Tiedekunnan terveiset

 

Lisää hätäyhteystietosi WebOodiin!

Voit nyt lisätä ja ylläpitää hätäyhteystietojasi WebOodissa. Yliopisto kerää hätäyhteystietoja, jotta saamme mahdollisessa hätätilanteessa yhteyden opiskelijan lähiomaisiin!

https://guide.student.helsinki.fi/fi/uutiset/lisaa-hatayhteystietosi-weboodiin

 

Joustavan opinto-oikeuden (JOO) haku syyslukukaudelle alkanut

Joustava opinto-oikeus eli JOO-oikeus tarjoaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden hakea opinto-oikeutta toiseen yliopistoon; esimerkiksi valinnaisen opintokokonaisuuden tai yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten.

Hakuaika syyslukukaudella suoritettaviin opintoihin on 1.3.–3.4.2018.

https://guide.student.helsinki.fi/fi/uutiset/joustavan-opinto-oikeuden-joo-haku-syyslukukaudelle-2018-alkaa-132018

 

 

 

Condus månadsbrev 3/2018

Condus 14. årsfest 7.4.2018

Condus 14 kk-tiedote oikea

Condus firar 14 år i april! Årsfester hör till de äldsta traditionerna på universitetet. Det är frågan om ett fint akademiskt evenemang, där man sjunger, äter och firar tillsammans med gamla och nya vänner. Efter årsfesten har vi efterfest och på söndag morgon en härlig sillfrukost.

Vi firar årsfesten 7.4.2018 på Restaurang Kaarti, Norra Hesperiagatan 33. Vi välkomnar alla Condus medlemmar till årsfesten! Mera information om årsfesten och årsfestveckan (2.4-8.4.2018) kommer senare!

Festens Facebook-evenemang


 

Kommande evenemang

 HippisitsittCondus Hippiesits 12.3 (FULLSATT)

Den traditionella vårsitsen kommer igen! 12.3 kommer vi alla världs-älskande hippier fira denna fest, fylld av kärlek, färggranna kläder och flower power i Alinasalen.
Läs mera…

upproUP!pro – Yhdessä ylös arbetsgruppens grundningsmöte 7.3

Höstens rörelserika studieevenemang
idrottsrundan UP!pro skulle inte bli av utan underbara planerare och andra medverkare!
Läs mera…

 

Andra evenemang


Kommande styrelse- och utskottsmöten

Styrelsemöten:

 • 22.3 kl. 17 på Gustavus Rex, Alkärrsgatan 11
 • 12.4 kl. 17 på Gustavus Rex, Alkärrsgatan 11
 • 3.5 kl. 17 på Gustavus Rex, Alkärrsgatan 11

Utskottsmöten:

19.3. Studieutskottets träff kl. 18 @Conddoori,
Facebook-evenemang


Vi vill ha dig med i Condus!

Condus söker ännu underbara människor för olika uppgifter. Man behöver ingen föregående erfarenhet. Viktigaste är att du är intresserad och ivrig om den uppgift som du ansöker om. Kom med att göra verksamheten personlig och ännu bättre! Mera information nedan.

Arbetslivsansvarig

Studietiden är underbar och oförglömlig, men ibland är det bra att rikta sin blick mot framtiden. Pedagoger har breda arbetsmöjligheter, men med vad allt kan man faktiskt arbeta med? Om du vill komma med och ta reda på detta med Condus och dela med dig din kunskap i form av arbetslivsevenemanger, så kom med som arbetslivsansvarig! Arbetslivet väntar på oss alla i framtiden, så varför inte vara med och ordna t.ex. cv-workshops och lära sig något nyttigt med samma!
Jämlikhetsansvarig

Jämlikhet är ett av de viktigaste och mest aktuella temana inom föreningsverksamheten. Skulle du vilja göra Condus verksamhet ännu mer tillgänglig, trygg och trevlig för alla? Är allas trivsel nära ditt hjärta? Jämliketsperspektivet är viktigt både inom planerandet av evenemang och i kommunikation – Condus vill att alla ska ha en äkta möjlighet att delta i verksamheten och få sin röst hörd.

Condus jämlikhetsutskott samlar också medlemsföreningarnas jämlikhetsansvariga, och de som är intresserade av dessa frågor, till utskottet. I denna post får du tillsammans med andra fundera kring hur jämlikheten inom föreningarna kan utvecklas vidare.

Miljöansvarig

Den miljöansvarigas huvuduppgift är att organisera miljöutskottets möten, på vilka man tillsammans med likasinnade får planera verksamhet som passar en själv. Miljöevenemang som ordnats tidigare år har varit Loppisrunda och Bilfria Broban. Fokus för verksamheten är att utveckla Condus verksamhet i en mera miljövänlig riktning och att informera medlemmarna i miljöfrågor.

Comstart!-ansvarig

Comstart! är Condus på sistone inaktiva improvisationsklubb, som arrangerar improvisation öppen för alla medlemmar i Condus. Den Comstart!-ansvariga behöver inte regissera improvisationerna (om hen inte vill), utan bokar utrymmena och rekryterar ledarna till övningarna. Verksamheten får utvecklas helt enligt eget tycke, det finns inga färdiga målsättningar för resultatet.

 


Studieärenden:

Condus tog ställning tillsammans med Kannunvalajat, TYT, Humanisticum, Pykälä och Codex på högskolornas reformering av studerandeurval. Föreningarna ville ta upp sina oron angående reformeringens poängsättningsmodell och betygval. I samband med ställningstagandet besökte Condus och de andra föreningarna undervisnings- och kulturministeriet och diskuterade reformeringen av studerandeurvalen.

Ställningstagandet finns här.

 

 


 

Fakultetens hälsar

 

Lägg till kontaktuppgifter för nödsituationer i WebOodi!

Du kan nu lägga till och redigera dina kontaktuppgifter för nödsituationer i WebOodi. Universitetet samlar in kontaktuppgifter för nödsituationer, så att vi i en potentiell nödsituation får kontakt med studentens anhöriga.

https://guide.student.helsinki.fi/sv/nyheter/uppdatera-dina-kontaktuppgifter-i-nodsituation-pa-weboodi

Ansökningstiden för flexibel studierätt (JOO) för höstens 2018 studier har börjat

Det riksomfattande avtalet för flexibel studierätt (JOO) ger dig som examensstuderande möjlighet till en mångsidig grund- eller postgradual examen genom att det är möjligt att inkludera valfria (biämnes)studier och studiehelheter från andra universitet.

Ansökningstiden för höstens 2018 studier är 1.3.–3.4.2018.

https://guide.student.helsinki.fi/sv/nyheter/ansokningstiden-flexibel-studieratt-joo-hostens-studier-2018-borjar-132018

 

 

Condus’ Monthly Newsletter 3/2018

The 14th anniversary dinner of Condus 7.4.2018

Condus 14 kk-tiedote oikea

Condus ry is celebrating its 14th birthday in April! Anniversary Dinners are one of the oldest traditions within university culture. It is a grand academic dinner party, where songs are sung, fine foods are available and time is spent with old and new friends. After the official dinner there is an afterparty followed by a Sunday-morning “sillis”-breakfast.

We will celebrate date on the 7th of April, 2018, at restaurant Kaarti. The address is
Pohjoinen Hesperiankatu 33. We welcome all members of Condus to attend this unforgettable night with us! More information about the anniversary dinner to the whole anniversary week (2.4.-8.4.) will be made available later.

Facebook-event for the Anniversary DinnerUpcoming events

Condus’s Hippy Sitsit 12.3. (FULL) Hippisitsitt

Our traditional Spring Sitsit are here again! On Monday 12.3. we can embrace trying to save the world, flower power and colorful clothing, as we transform Alina Hall into a massive hippy commune! Read more…

upproUP!pro – Become active together -committee’s first meeting 7.3.

Next Falls most intense student event, the athletic -crawl UP!pro, would not happen without awesome people to plan it, organize it and execute it!
Read more…

Other events

13.- 17.3. Käyttiksen speksi student theater: Häkkilintuja @ Teatteri Forum,
Facebook-event (in Finnish)

21.3. Condus organisation-coaching,
Facebook-event (in Finnish)


Future board meetings and committee meetings

Board Meetings:

 • 22.3. at 17 @Gustavus Rex
 • 12.4. at 17 @Gustavus Rex
 • 3.5. at 17 @Gustavus Rex

Committee meetings:

19.3. Student Rights Committee meeting at 18 @Conddoori
Facebook-event (in Finnish)


We want you to be a part of Condus!

Condus is still looking for amazing people to fill various roles within our organization. No prior experience is needed. The most important thing is that you would be excited about the position you are applying for! Come make our activity unique, excellent and something that you’ve been a part of! Below you can find more information about our open positions.

Work life coordinator?

Student life is great and unforgettable, but sometimes it’s good to plan ahead and look into one’s future. As students of Education we have many possibilities to focus on certain fields, be it an expert on educational matters to becoming a teacher, but what different jobs can fit in between these two? If you want to come find out for yourself and share your expertise in the form of various work life -events, then come be our work life coordinator! We can all expect to land a job eventually, so why not organize CV-clinics and learn other useful skills for work life in the meantime.

Equality Co-ordinator?

Equality affairs is one of our most important and current themes in student organization activity. Would you like to make Condus’s activity more transparent, safer and nicer for everyone? Is being comfortable and safe at events close to your heart? An equality perspective is very important when planning a party and in our communications – Condus wants that everyone has a chance to participate in all activity and have their voices be heard. Equality activity in Condus also involves co-ordinating with other equality co-ordinators from other student organizations and with people who are interested in equality issues in our Equality Committee. In this position you can bring out your own personality together with other like minded people. Together you can spearhead how equality can be improved within student organizations.

Environmental Co-ordinator?

As the environmental co-ordinator your job would be to organize meetings for the Environmental Committee, where you can plan activities that you want to organize together with like-minded people. In years past Condus has organized environmental events such as a Fleamarket Crawl and Carless Penger. The main goal of our activity is changing Condus’s operations to be as environmentally friendly as possible and to raise awareness on environmental issues.

Comstart!-Co-ordinator?

Comstart! is Condus’s long dormant improv-club, which organizes open improv-nights to all members of Condus. Comstart! Co-ordinators do not have to run the improves (unless they want to), but instead reserves premises and recruits instructors for the improv-sessions. You can direct all activity in any way you want, there is no expected goals that you should reach.

Did somethinh wake your interest? Contact us, hallitus[a]condus.fi.

 Matters of the education

Condus, together with Kannunvalajat, TYT, Humanisticum, Pykälä and Codex have issued an official statement regarding on going changes being made to entry exam policy. The student organizations wanted to bring forward their concerns in regards to how applicants are scored and how applicants high school degrees were to be rated.
As a part of the official statement representatives of the aforementioned organizations also visited the Ministry of Education and Culture to discuss these planned changes.

The official statement can be read here. (in Finnish)


 

Greetings from the Faculty

Add your emergency contact information to WebOodi!

You can now add and edit your emergency contact information in WebOodi. The University is gathering emergency contact information för students, so we are able to contact their next of kin in case of an emergency.

https://guide.student.helsinki.fi/en/news/add-your-emergency-contact-information-weboodi

Application period for flexible study rights (autumn 2018) opens 1.3.2018

The flexible JOO study right enables graduate and postgraduate students to apply for a study right to another Finnish university, for example to complete a minor module or take individual courses.

The application round for studies starting in autumn 2018 is 1.3.–3.4.2018.

https://guide.student.helsinki.fi/en/news/application-round-flexible-study-rights-joo-studies-starting-autumn-2018-will-open-132018

Opiskelijaedustajat tiedekunnan toimielimiin on valittu

Opiskelijaedustajien avoimet olevat paikat Kasvatustieteellisen tiedekunnan toimikuntiin ja työryhmiin ovat täytetty! Valinnat tehtiin Condus ry:n hallituksen kokouksessa 28.2.2018. Kiitos kaikille hakeneille ja onnea valituille!

Alla valinnat:

Opetustaitotoimikunta

Varsinainen jäsen: Tommi Mäki
Varsinainen jäsen: Juuso Kurttila
Varsinainen jäsen: Nea Hakala
Varajäsen: Konstamikko Korhonen
Varajäsen: Laura Lahin
Varajäsen: Roosa Supinen

Valintalautakunta + valintatyöryhmä (samat jäsenet molemmissa)

Varsinainen jäsen: Samuli De Pascale
Varajäsen: Emilie Mattern

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus-toimikunta

Varsinainen jäsen: Marika Pylkkö
Varajäsen: Tommi Mäki

Opetustoimikunta

Varsinainen jäsen: Julia Moghadampour
Varajäsen: Juuso Kurttila

Tasa-arvoryhmä

Varsinainen jäsen: Anna Majava
Varajäsen: Emma Heikkilä

Kansainvälisten asioiden ryhmä

Varsinainen jäsen: Sanni Palomäki
Varajäsen: Nina Strandén

Kansainvälisen kasvatustieteiden maisteriohjelman valmisteluryhmä

Varsinainen jäsen: Nina Strandén
Varsinainen jäsen: Sanni Palomäki

Lisätietoja saa: edunvalvonta@condus.fi

Conduksen ja jäsenjärjestöjen eniten käyttämien tilojen esteettömyystiedot

På svenska nedan
In English, scroll down

 

Hei kaikki ihanat conduslaiset!

Olemme Conduksen hallituksen kanssa työstäneet dokumentin, mistä löytää kaikki Conduksen ja jäsenjärjestöjen eniten käyttämien tilojen esteettömyystiedot. Tämä tiedosto on tarkoitettu yleiseen käyttöön ja sitä saa käyttää ja kopioida vapaasti! Tarvittaessa voit myös itse käydä katsomassa tiedot sieltä.

Esteettömyystietojen löytyminen kaikista tapahtumista edistää kaikkien jäsenien yhdenvertaisuutta ja kynnys osallistua tapahtumiin madaltuu. Jatketaan yhdessä yhä yhdenvertaisempaa järjestötyötä!

Löydät tiedoston (kolmella eri kielellä) täältä:
https://condus.fi/info/tilat/


* * * * * * * * * *

Hej alla kära conduaner!

Vi har med Condus styrelse utarbetat ett dokument, var man kan hitta alla Condus och Condus medlemsföreningars mest använda utrymmens tillgänglighetsinformationer. Det är tillåtet att använda och kopiera detta dokument fritt.Tillgänglighetsinformationer i alla evenemangsbeskrivningar främjer alla medlemmars jämlikhet och kan sänka tröskeln att delta på olika evenemang. Låt oss fortsätta med allt jämlikare studentföreningsverksamhet!

Dokumentet hittas (på tre språk) här:
https://condus.fi/info/tilat/

* * * * * * * * * *

Hello, dear Condus-people!

We have worked on a document of Ease of access information about Condus’ and all Condus’ member oragnisations frequently used premises. It is permitted to copy and use the document freely. The Ease of access information in event descriptions promotes equality in organisation activities. Let’s continue working toward a more equal organisation together!

The document can be found here (in three languages):

Conduksen kuukausitiedote 2/2018

Tule mukaan Condukseen!

Haemme Condukseen mahtavia ja ihania tyyppejä erilaisiin tehtäviin. Tule tekemään toiminnasta juuri sinun näköistäsi ja entistäkin parempaa! Mukaan Condukseen? -kohdasta löydät lisää tietoa haettavista paikoista.

Condus on kasvatustieteellisen tiedekunnan yhteistyöjärjestö. Lisää infoa löydät nettisivuiltamme  ja ainejärjestösi sähköpostilistan kautta. Kuulumalla omaan ainejärjestöösi, kuulut automaattisesti myös Condukseen! Tästä löydät jäsenjärjestömme.


Conduksen hallitus on järjestäytynyt

Conduksen hallitus on järjestäytynyt 10.1.2018.

Puheenjohtaja: Eevi Laaksovirta
Varapuheenjohtaja: Saara Tahvanainen
Varapuheenjohtaja: Emma Heikkilä
Taloudenhoitaja: Kaisa Väätäinen
Sihteeri: Sanni Palomäki

Opintovastaavat: Ella Rönkkö, Eeva Hastell ja Wilson Nuckols
Tapahtumavastaavat: Riku Kallio, Reetta Peltonen ja Robert Miettunen
Tilavastaava: Lovisa Hirvonen
Tiedottaja: Pauliina Laamanen
Hyvinvointivastaava: Sanni Palomäki
Monikielisyysvastaava: Emma Heikkilä

Täältä löydät koko hallituksen yhteystiedot.

Avoimet paikat

Tuutorvastaava
Kansainvälisyysvastaava
Yhdenvertaisuusvastaava
Ympäristövastaava
Comstart!-vastaava

Näihin vastuualueisiin voi hakea lähettämällä avoimen hakemuksen osoitteeseen hallitus[a]condus.fi. Lisätietoa alta.


Mukaan Condukseen?

Tuutorvastaavaksi?

Muistatko, kun itse tulit uutena opiskelijana yliopistolle? Oliko fuksivuosi elämäsi parasta aikaa ja haluaisit auttaa myös muita kokemaan fuksivuoden ihanuuden? Lähde siis Conduksen tuutorvastaavaksi! Tuutorvastaavana koordinoit kaikki tiedekunnan tuutorit yhteen ja pääset mukaan kehittämään tuutortoimintaa yhdessä tiedekunnan tuutoreiden kanssa, sekä järjestämään syksyn huikeinta fuksitapahtumaa eli Conduksen fuksiaisia!

Kansainvälisyysvastaavaksi?

Tapahtumien tekoa, uusia ihmisiä monista eri maista ja englanninkielen harjoittelua. Kiinnostaisiko sinua lähteä mukaan Conduksen toimintaan kansainvälisyysvastaavaksi? Tarvitsemme henkilön koordinoimaan kansainvälisyystoimikunnan (Condus International Committee) toimintaa. Tähän kuuluu esimerkiksi yhteistyö jäsenjärjestöjen kansainvälisyysvastaavien ja kansainvälisyystuutoreiden sekä tiedekunnan kanssa, tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä vaihto-opiskelijoiden ja kansainvälisyysaktiivien kanssa ja jopa ekskursioilla käyminen, esimerkiksi viime vuonna vaihto-opiskelijat pääsivät kokeilemaan avantouintia!

Yhdenvertaisuusvastaavaksi?

Yhdenvertaisuus on järjestötoiminnan tärkeimpiä ja ajankohtaisimpia teemoja. Haluaisitko tehdä Conduksen toiminnasta entistä saavutettavampaa, turvallisempaa ja kaikille mukavampaa? Onko kaikkien viihtyvyys sinulle sydäntä lähellä? Yhdenvertaisuusnäkökulma on tärkeä niin tapahtumien suunnittelussa kuin viestinnässäkin – Condus haluaa, että kaikilla on aito mahdollisuus osallistua toimintaan ja saada äänensä kuuluviin. Yhdenvertaisuustoiminta Conduksessa kerää myös jäsenjärjestöjen yhdenvertaisuusvastaavat sekä näistä asioista kiinnostuneet omaan toimikuntaansa, yhdenvertaisuustoimikuntaan. Tässä pestissä pääset omalla persoonallasi ja yhdessä muiden kanssa ideoimaan, miten yhdenvertaisuutta järjestöissä voi kehittää entisestään.

Ympäristövastaavaksi?

Ympäristövastaavan päätoimena on järjestää ympäristötoimikunnan kokouksia, joissa pääsee suunnittelemaan omannäköistään toimintaa yhdessä samanmielisten ihmisten kanssa. Aikaisempina vuosina järjestettyjä ympäristötapahtumia ovat olleet esimerkiksi Kirppisappro ja Autoton penger. Toiminnan painopisteenä on Conduksen toiminnan muuttaminen entistä ympäristöystävällisempään suuntaan ja ympäristöasioista tiedottaminen jäsenille.

Comstart!-vastaavaksi?

Comstart! on Conduksen nukuksissa ollut improvisaatiokerho, joka järjestää avoimia improja kaikille conduslaisille. Comstart!-vastaavan ei tarvitse ohjata improja (ellei halua), vaan tulee varata tilat ja rekrytä vetäjät harjoituksille. Toimintaa saa viedä täysin oman maun mukaan eteenpäin, minkäänlaisia tulostavoitteita ei ole.


Tule mukaan TaComoon!

Tapahtumatiimi toivottaa kaikki toiminnasta kiinnostuneet jäsenensä tervetulleiksi tapahtumajaos TaComoon! Koetko suurta paloa erilaisten juhlien, kuten sitsien tai vuosijuhlien järjestelyjä kohtaan? Osaatko taitella juuri oikeanlaisen joutsenen? Onko sponsoreita pyytävissä sähköposteissasi sitä jotakin, jolla yritysten kukkaron nyörit löystyvät? Vai kiinnostaako enemmän liikunta-appron järjestäminen?

Jos vastasit mihinkään näistä kyllä (tai ihan vain nautit organisoinnista tai käsillä näpertämisestä), olet etsimämme henkilö! Conduksen tapahtumien ideoiminen ja järjestäminen on hauskaa, sopivan haastavaa ja oiva tilaisuus tutustua muihin opiskelijoihin yli oppiainerajojen! Toiminnassa saa olla mukana ihan niin suurella tai pienellä työpanoksella kuin itse haluaa ja mukaan saa hypätä missä vaiheessa vuotta tahansa!
Tacomo Facebookissa


Tulevat tapahtumat

Helmikuussa

MERKKIMARKKINAT 8.2.

Tule tekemään uusia löytöjä haalareihisi sopivasti ennen laskiaista! Merkkimarkkinoilta löydät Conduksen jäsenjärjestöjen pöydät sekä yhteistyötahon Merkitsijät. Lisää tietoa täältä.

LASKUHUMALA 13.2.

Kun Laskiaisriehan jälkeen varpaita paleltaa ja kurkkua kuivaa, on aika siirtyä Biosfäärin, Conduksen, Kannunvalajien, Limeksen, Matlun ja TYT:n poikkitieteellisiin megabileisiin Kaivohuoneella. Liput kustantavat vain 3€ (+3€ narikkamaksu). Lipun hintaan sisältyy myös upea Laskuhumala-haalarimerkki! Lisää tietoa täältä.

22.2. HYYn virityspäivä, lisätietoa täältä.

Maaliskuussa

12.3. Conduksen kevätsitsit @ Alina-sali

13.- 17.3. Käyttiksen speksi: Häkkilintuja @ Teatteri Forum

Huhtikuussa

7.4. Conduksen 14. vuosijuhlat

COOMDUS, lisätietoa tulossa myöhemmin!


Tulevat hallituksen ja toimikuntien kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous 21.2. klo 18 @ Gustavus Rex
Lisää tietoa täältä.

Hallituksen kokoukset:
28.2. klo 17 @ Gustavus Rex
21.3. klo 17 @Gustavus Rex
12.4. klo 17 @Gustavus Rex
3.5. klo 17 @Gustavus Rex

Toimikuntien kokoukset:
7.2. Opintotoimikunnan kokous klo 16 @Gustavus Rex


Opintoasiat

Hae opiskelijaedustajaksi Kasvatustieteellisen tiedekunnan toimielimiin!

Vuoden vaihteessa vapautui monia opiskelijaedustaja paikkoja Kasvatustieteellisen tiedekunnan sisäisissä työryhmissä ja toimikunnissa. Nämä ovat loistavia vaikuttamisen mahdollisuuksia tiedekunnan sisällä! Opiskelijaedustus näissä ryhmissä ei ole kovin aikaa vievää, riittää että osallistuu kyseisten elimien kokouksiin ja tarvittaessa osallistuu elimien prosessien päätöksentekoon sekä viestittää näistä päätöksistä eteenpäin. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, yleinen kiinnostus riittää. Sinun ei tarvitse olla yksin vastuun kanssa, vaan Conduksen opintotoimikunta toimisi sinun pääasiallisena tukena ja apuna aina sitä tarvittaessa!

Haku suoritetaan lomakkeen kautta, hakea voi 28.2. mennessä. Linkki lomakkeeseen 

Jos haluat lisätietoa jostakin elimestä, lähetä viestiä tänne: edunvalvonta[a]condus.fi

Kyseiset elimet ovat nämä:

 

Viralliset toimikunnat

Opetustaitotoimikunta (edistää tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön opetustaidon kehittämistä laadullisesti korkeatasoiseksi ja monipuoliseksi): kolme vapaata paikkaa

Valintalautakunta (valintojen oikaisupyynnöt): yksi varsinainen paikka + yksi varapaikka

YVV-toimikunta (yhteiskunnallinen vuorovaikutus): 1-2 vapaata varsinaista paikkaa + varapaikka

Työryhmät

Valintatyöryhmä (valintaperusteiden ja valintojen valmistelu): yksi varsinainen paikka + yksi varapaikka, jotka ovat samat kuin valintalautakunnassa

Opetustoimikunta (koulutusohjelmien yhteisiä opintoasioita valmisteleva työryhmä): yksi varsinainen paikka+ yksi varapaikka

Tasa-arvoryhmä: yksi varsinainen paikka + yksi varapaikka

Kansainvälisten asioiden ryhmä: yksi varsinainen paikka + yksi varapaikka


Tiedekunnan terveiset

Tuutorhaku lukuvuodelle 2018–2019

Tuutorhaku alkaa maanantaina 29.1.2018 ja päättyy maanantaina 12.2.2018.

Lue lisää tuutoroinnista!

Opiskelijavaihtohaku 2018–2019

Opiskelijavaihtohaku alkaa torstaina 1.2.2018 ja päättyy torstaina 15.2.2018. Haussa ovat vaihtopaikkoja kesäkursseille 2018, yhden lukukauden tai lukuvuoden ajalle 2018–2019 sekä kalenterivuodelle 2019.

Tutustu tarkemmin vaihtohakuun!

Kasvatustieteiden tiedonhankinnan koulutukset keväällä 2018

Helsingin yliopiston kirjasto tarjoaa tiedonhankinnan koulutusta kasvatustieteellisen tiedekunnan seminaarityön ja opinnäytteen tekijöille kevätlukukauden 2018 aikana. Koulutuksessa perehdytään mm. omasta aiheesta kertomiseen, avainsanojen valitsemiseen, lähteiden arviointiin, tiedonhaun eri kanaviin, kasvatustieteen kannalta keskeisiin tietokantoihin sekä RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaan ja viittaustyyleihin.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen WebOodissa.

Koulutuksen materiaalit löytyvät myös verkosta.

Opintoneuvonnassa otettu käyttöön ajanvarausjärjestelmä

Opiskelija voi varata henkilökohtaisen ajan opintoneuvontaan. Jos tuntuu, että asiasi vaatii perusteellisempaa paneutumista, voit varata vastaanottoajan Opiskelijapalveluiden ajanvarausjärjestelmän kautta. Kirjoitathan ajanvarauksen yhteydessä viesti-kenttään mahdollisimman tarkasti mitä asiasi koskee, jotta pystymme perehtymään asiaasi etukäteen!

Tutustu ajanvarausjärjestelmään tästä.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan uusi johto

Kasvatustieteellisen tiedekunnan toimintaa johtavat 1.1.2018 alkavalla nelivuotiskaudella:

 •    Dekaani Johanna Mäkelä
 •    Varadekaani Arto Kallioniemi (yhteiskunnallinen vuorovaikutus, KV-asiat ja tasa-arvoasiat)
 •    Varadekaani Kristiina Kumpulainen (tutkimusasiat)
 •    Varadekaani Anu Laine (opetusasiat, dekaanin varahenkilö)
 •    Kasvatustieteiden osaston johtaja Riitta Jyrhämä

Muutoksia Opiskelijapalveluiden ruotsinkielisten koulutusten vastuuhenkilöissä

Jatkossa kasvatustieteellisen tiedekunnan ruotsinkielisten koulutusten vastuuhenkilöt ovat:

 •    Amy Rönnberg 30.1.2018 asti (koulutussuunnittelija, pedagogik & praktiker)
 •    Emilia Juslin 2.1.2018 alkaen (koulutussuunnittelija, pedagogik & praktiker)
 •    Emmi Toivio (koulutussuunnittelija, klasslärarutbildningen, ämneslärarutbildningen, barnträdgårdslärarutbildningen)
 •    Emmi Kyröläinen (ruotsinkielinen opintoneuvonta)

Pyydämme yhteydenottoja osoitteen siltavuori-student[a]helsinki.fi kautta, jotta viestit kohdentuvat oikealle henkilölle.

Condus månadsbrev 2/2018

kuukausitiedote helmikuu banneri

Kom med till Condus!


Vi söker underbara personer till olika uppgifter i Condus. Kom, utveckla och gör verksamheten sådan som du vill! På “Kom med till Condus verksamhet”- punkten hittar du mer information om de öppna posterna.

Condus är Pedagogiska fakultetens samarbetsförening. För mer information se vår hemsida  eller läs e-posten som kommer via din ämnesförenings e-post lista. Genom att vara medlem i din egna ämnesförening är du automatiskt medlem i Condus.


Condus styrelse har konstituerats

Condus styrelse har konstituerats 10.1.2018.

Ordförande: Eevi Laaksovirta
Viceordförande: Saara Tahvanainen
Viceordförande: Emma Heikkilä
Ekonomansvarig: Kaisa Väätäinen
Sekreterare: Sanni Palomäki

Studieansvariga: Ella Rönkkö, Eeva Hastell och Wilson Nuckols
Programansvariga: Riku Kallio, Reetta Peltonen och Robert Miettunen
Utrymmesansvarig: Lovisa Hirvonen
Informatör: Pauliina Laamanen
Hälsoansvarig: Sanni Palomäki
Flerspråkighetsansvarig: Emma Heikkilä

Här hittar du hela styrelsens kontaktuppgifter

Öppna poster

Tutoransvarig
Internationalitetsansvarig
Jämnställdhetsansvarig
Miljöansvarig
Comstart!-ansvarig

Till dessa ansvarsområden kan man söka genom att skicka en öppen ansökan till styrelse[a]condus.fi. Mera information nedan.


Kom med i Condus verksamhet

Tutoransvarig
Minns du när du själv kom som ny studerande till universitetet? Var gulisåret den bästa tiden i ditt liv, och vill du även hjälpa andra att uppleva gulisårets härlighet? Bli då tutoransvarig i Condus! Som tutoransvarig koordinerar du alla fakultetens tutorer och får vara med och utveckla tutorverksamheten tillsammans med fakultetens tutorer, samt arrangera höstens mest fantatiska gulisevenemang, alltså Condus gulisintagning!

Internationalitetsansvarig
Arrangerande av evenemang, nya bekantskaper från olika länder och övning i engelska? Är du intresserad av att komma med i Condus verksamhet som internationalitetsansvarig? Vi behöver en person som koordinerar internationalitetsutskottets (Condus International Committee) verksamhet. Till detta hör t.ex. samarbete med medlemsföreningarnas internationalitetsansvariga och internationalitetstutorer och med fakulteten, planerande och förverkligande av evenemang i samarbete med utbytesstuderande och internationalitetsaktiva, samt exkursioner. I fjol fick utisarna t.ex. pröva på att simma i vak!

Jämnställdhetsansvarig
Jämnställdhet är ett av de viktigaste och mest aktuella temana inom föreningsverksamheten. Skulle du vilja göra Condus verksamhet ännu mer tillgänglig, trygg och trevlig för alla? Är allas trivsel nära ditt hjärta? Jämnställdhetsperspektivet är viktigt både inom planerandet av evenemang och i kommunikation – Condus vill att alla ska ha en äkta möjlighet att delta i verksamheten och få sin röst hörd.

Condus jämnställdhetsutskott samlar också medlemsföreningarnas jämnställdhetsansvariga, och de som är intresserade av dessa frågor, till utskottet. I denna post får du tillsammans med andra fundera kring hur jämnställdheten inom föreningarna kan utvecklas vidare.

Miljöansvarig
Den miljöansvarigas huvuduppgift är att organisera miljöutskottets möten, på vilka man tillsammans med likasinnade får planera verksamhet som passar en själv. Miljöevenemang som ordnats tidigare år har varit Loppisrunda och Bilfria Broban. Fokus för verksamheten är att utveckla Condus verksamhet i en mera miljövänlig riktning och att informera medlemmarna i miljöfrågor.

Comstart!-ansvarig
Comstart! är Condus på sistone inaktiva improvisationsklubb, som arrangerar improvisation öppen för alla medlemmar i Condus. Den Comstart!-ansvariga behöver inte regissera improvisationerna (om hen inte vill), utan bokar utrymmena och rekryterar ledarna till övningarna. Verksamheten får utvecklas helt enligt eget tycke, det finns inga färdiga målsättningar för resultatet.

 


Kom med i TaComo!


Evenemangsteamet önskar alla intresserade medlemmar välkomna till TaComo!
Brinner du för att förbereda olika fester, så som sitser och årsfester? Kan du vika en svan på precis rätt sätt? Har du det där särskilda som får företag att punga ut när du mailar dem om spons? Eller är du mer intresserad av att arrangera ett idrotts-appro?

Om du svarade ja på någon av dessa frågor (eller helt enkelt njuter av att organisera och pyssla med händerna), är du personen vi söker! Att planera och arrangera Condus olika evenemang är roligt, lagom utmanande och en ypperlig chans att lära känna andra studerande över ämnesgränser! Man får vara med i verksamheten med just så stor eller liten arbetsinsats som man själv vill, och man får hoppa med i vilket skede av året som helst!
Tacomo i Facebook


Kommande evenemang

Evenemang i februari

MÄRKESMARKNADEN 8.2.

Kom och fynda nya märken till din halare lämpligt innan fastlagen! På märkesmarknaden hittar du Condus medlemsföreningars bord samt Merkitsijät som vi samarbetar med. Mera information här.

LASKUHUMALA 13.2.

När du fryser om tårna och halsen känns torr efter Fastlagsjippot (Laskiaisrieha) är det dags att förflytta sig till Biosfääris, Condus, Kannunvalajats, Limes, Matlus och TYT:s tvärvetenskapliga megaparty på Brunnshuset. Biljetterna kostar 3€ (+3€ garderob). I biljettens pris ingår också det fina Laskuhumala-halarmärket! Mera information här.

22.2. HUS Trimningsdagen 2018, mera information här

Mars

12.3. Condus vårsits i Alinasalen

13.-17.3. Käyttiksen speksi: Spexet Häkkilintuja på Teatteri Forum

April

7.4. Condus 14. årsfest

COOMDUS-kryssningen, mera information följer.


 

Kommande styrelse- och utskottsmöten

Föreningens vårmöte 21.2 kl. 18 på Gustavus Rex, Alkärrsgatan 11.
Mötets Facebook-evenemang
Styrelsemöten:

28.2 kl. 17 på Gustavus Rex, Alkärrsgatan 11
21.3 kl. 17 på Gustavus Rex, Alkärrsgatan 11
12.4 kl. 17 på Gustavus Rex, Alkärrsgatan 11
3.5 kl. 17 på Gustavus Rex, Alkärrsgatan 11

7.2 Studieutskottets träff kl. 17 på Gustavus Rex, Alkärrgatan 11.
Mötets Facebook-evenemangStudieärenden

Sök till studeranderepresentant i Pedagogiska fakultetens organ

Vid årsskiftet blev många studeranderepresentantmandat lediga i Pedagogiska fakultetens interna arbetsgrupper och utskott. Dessa ger utmärkta möjligheter till att påverka inom fakulteten. Studeranderepresentationskap i dessa grupper är inte alltför tidskrävande, det räcker att man deltar i organens möten och vid behov deltar i organens beslutsfattandeprocesser samt att meddela vidare om dessa beslut. Tidigare erfarenhet behövs inte, ett allmänt intresse är tillräckligt. Du behöver inte vara ensam om ansvaret, utan Condus studieutskott fungerar som ditt huvudsakliga stöd och hjälper alltid vid behov!

Ansökan görs genom följande blankett, och man kan söka till och med 28.2.
Om du vill ha mera information om något organ, skicka ett meddelande till: edunvalvonta[a]condus.fi

Organen är följande:

De officiella utskotten

Utskottet för undervisningsfärdighet (främjar utvecklandet av undervisningsfärdigheterna hos fakultetens undervisnings- och forskningspersonal till kvalitativt högklassiga och mångsidiga): Tre mandat lediga

Beslutskommittén: Ett ordinariemandat + ett reservmandat

YVV-utskottet (samhällelig interaktion): 1-2 lediga ordinariemandat  + reservmandat

Arbetsgrupper

Beslutsarbetsgruppen (börberedande av beslutskriterier och beslut): ett ordinariemandat t + två reservmandat, som är desamma som i beslutskommittén

Studieutskottet (en arbetsgrupp som bereder utbildningsprogrammens gemensamma studieärenden): ett ordinariemandat  + ett reservmandat

Jämlikhetsgruppen: ett ordinariemandat  + ett reservmandat

Gruppen för internationella ärenden: ett ordinariemandat  + ett reservmandat


Fakultetens hälsningar

 

Tutoransökan för läsåret 2018–2019

Tutoransökan börjar måndagen den 29.1.2018 och avslutas måndagen den 12.2.2018.
Läs mer om att vara tutor!

Ansökan för studentutbyte 2018–2019

Ansökningstiden för utbytesplatser börjar torsdag 1.2.2018 och tar slut torsdag 15.2.2018. Ansökan gäller sommarkurser 2018, läsåret 2018–2019 och kalenderåret 2019.
Bekanta dig närmare med utbytesansökan!

Utbildningar i informationsåtervinning för pedagogiska fakulteten våren 201

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder under vårterminen 2018 utbildningar i informationsåtervinning (på finska) för studerande som jobbar på seminariearbeten eller avhandlingar vid pedagogiska fakulteten. Utbildningen förbereder dig att bl.a. berätta om ditt ämne, välja nyckelord, bedöma källor, söka information i olika kanaler, använda för pedagogiken centrala databaser och använda referenshanteringssystemet RefWorks.

Ytterligare information och anmälan i WebOodi.

Utbildningens material finns också på webben.

Studentservicen har tagit i bruk ett tidsbeställningssystem

Som studerande kan du boka en personlig tid för studierådgivning. Om du känner att ditt ärende kräver mer ingående behandling, kan du boka en mottagningstid via Studentservicens tidsbeställningssystem. När du bokar tid, skriv ett kort meddelande på bokningssidan där du berättar mera om ditt ärende.

Bekanta dig med tidsbeställningssystemet!

Ändringar i personalen för svenskspråkiga studieärenden vid pedagogiska fakulteten

Från och med år 2018 ser personalen som ansvarar för den svenskspråkiga administrationen ut som följande:

 •    Amy Rönnberg, utbildningsplanerare, pedagogik & praktiker (fram till 30.1.2018)
 •    Emilia Juslin, utbildningsplanerare, pedagogik & praktiker (fr.o.m. 2.1.2018)
 •    Emmi Toivio, utbildningsplanerare, klasslärarutbildning, ämneslärarutbildning & barnträdgårdslärarutbildning (vikarie 2018)
 • Emmi Kyröläinen, studierådgivare för svenskspråkiga studieärenden

När ni vill kontakta oss ber vi att ni skickar meddelande till siltavuori-student@helsinki.fi så att mailet riktas till rätt person.

Pedagogiska fakultetens nya ledning

Pedagogiska fakulteten leds under fyraårsperioden som börjat 1.1.2018 av:

 •    Dekanus: Johanna Mäkelä
 •    Prodekanus: Arto Kallioniemi (samhällelig växelverkan, internationella ärenden och jämställdhet)
 •    Prodekanus: Kristiina Kumpulainen (forskning)
 •    Prodekanus: Anu Laine (undervisning, dekanus ställföreträdare)
 •    Prefekt för avdelningen för pedagogik: Riitta Jyrhämä

 

Condus’ Monthly Newsletter 2/2018

kuukausitiedote helmikuu banneri

Come join Condus!

 

We are looking for amazing and wonderful people to join Condus for various positions. Come make student life what you want it to be and then some! For more information on open positions, check out the Want to Join Condus? -section.

Condus is the co-operative student organization of the Faculty of Educational Sciences. You can get more information from our website or from your student organizations email. By belonging to a student organization, you automatically are a member of Condus! You can find a listing of our member organizations here.


Condus’s Board of 2018


The Condus board of 2018 organized itself 10.1.2018

Chairman: Eevi Laaksovirta
Vice Chairman: Saara Tahvanainen
Vice Chairman: Emma Heikkilä
Accountant: Kaisa Väätäinen
Secretary: Sanni Palomäki

Student Rights Co-ordinator: Ella Rönkkö, Eeva Hastell ja Wilson Nuckols
Event Organizers: Riku Kallio, Reetta Peltonen ja Robert Miettunen
Premises Co-ordinator: Lovisa Hirvonen
Informer: Pauliina Laamanen
Wellbeing Co-ordinator: Sanni Palomäki
Language Co-ordinator: Emma Heikkilä

You can find contact information for all board members here.

Open positions

Tutor Co-ordinator
International Affairs Co-ordinator
Equality Co-ordinator
Environmental Co-ordinator
Comstart! Co-ordinator

You can apply for these positions by sending an open letter to:
hallitus[a]condus.fi. More information can be found below.

 Want to Join Condus?

Tutor Co-ordinator?
Do you remember when you started your own academic career at university? Was your freshmen year the best time of your life and you’d like to help others have the same experience? Apply to become Condus’s tutor co-ordinator! As a tutor co-ordinator you will co-ordinate with all the faculties tutors and you can become a part of improving tutor activity within the faculty. You will also be in charge of organizing next Falls most amazing freshmen event; Condus’s Freshmen Race!

International Affairs Co-ordinator?
You would be organizing events, meeting new people from across the globe and you can also practice English. Would you be interested in joining Condus’s activity as an International Affairs Co-ordinator? We need someone to co-ordinate Condus’s International Committee. As a co-ordinator you would work with other international affairs co-ordinators from other student organizations, international tutors and with the faculty. You would also plan and execute events with exchange students and other active international affairs advocates. You may also be able to attend various excursions, for example last year exchange students got to try ice swimming!

Equality Co-ordinator?
Equality affairs is one of our most important and current themes in student organization activity. Would you like to make Condus’s activity more transparent, safer and nicer for everyone? Is being comfortable and safe at events close to your heart? An equality perspective is very important when planning a party and in our communications – Condus wants that everyone has a chance to participate in all activity and have their voices be heard. Equality activity in Condus also involves co-ordinating with other equality co-ordinators from other student organizations and with people who are interested in equality issues in our Equality Committee. In this position you can bring out your own personality together with other like minded people. Together you can spearhead how equality can be improved within student organizations.

Environmental Co-ordinator?
As the environmental co-ordinator your job would be to organize meetings for the Environmental Committee, where you can plan activities that you want to organize together with like-minded people. In years past Condus has organized environmental events such as a Fleamarket Crawl and Carless Penger. The main goal of our activity is changing Condus’s operations to be as environmentally friendly as possible and to raise awareness on environmental issues.

Comstart!-Co-ordinator?
Comstart! is Condus’s long dormant improv-club, which organizes open improv-nights to all members of Condus. Comstart! Co-ordinators do not have to run the improves (unless they want to), but instead reserves premises and recruits instructors for the improv-sessions. You can direct all activity in any way you want, there is no expected goals that you should reach.Join TaComo!

The event organizing team would like to invite anyone of it’s members who are interested in organizing events to TaComo, Condus’s event organizing committee! Do you have a passion to organize parties, such as sitsit or anniversary dinners? Can you fold the perfect paper swan? Do you have the ability to get companies to sponsor our events via email? Or are you more interested in organizing a sports crawl?

If you answered yes to any of the following (or if you just like to organize or work with your hands), you are just what we’re looking for! Brainstorming and organizing events for Condus can be fun, adequately challenging and a perfect chance to get to know other students from beyond your own major! You can participate as much as you feel you can and you can join at any point during the year!
Tacomo’s Facebook-page


Upcoming events.

Overall Patch Market 8.2.
Come find new patches for your overall right before Shrove Tuesday! At the market you can find Condus along side all of our other student organizations and our partner Merkitsijät.
Read more

LASKUHUMALA 13.2.
After the Shrove Tuesday Bonanza you might have cold toes and a dry throat. The best cure for that is Biosfääri’s, Condus’s, Kannunvalaja’s, Limes’s, Matlu’s and TYT’s interdisciplinary megaparty at Kaivohuone! The tickets only cost 3€ (+3€ coat check). The ticket price includes the amazing Laskuhumala-overall patch!
Read more

 

22.2. HYY’s Tuning Day 2018
Read more

In March
12.3. Condus’s Spring sitsit @ Alina-sali
13.- 17.3. Käyttiksen speksi student theater: Häkkilintuja @ Teatteri Forum

In April
7.4. Condus’s 14. anniversary dinner
COOMDUS -cruise! Stay tuned for more information!


Future board meetings and committee meetings.

 


The organizations spring meeting 21.2. at 18 @ Gustavus Rex
Facebook-event for the meeting

Board Meetings:
28.2. at 17 @ Gustavus Rex
21.3. at 17 @Gustavus Rex
12.4. at 17 @Gustavus Rex
3.5. at 17 @Gustavus Rex

7.2. Student Rights Committee meeting at 16 @Gustavus Rex
Facebook-event for the meeting


 

Greetings from the Faculty

Applications to become a student tutor for the academic year 2018–2019
The application period for students interested in becoming student tutors begins on Monday 29.1.2018 and ends on Monday 12.2.2018.
Read more about being a tutor!

Call for applications for student exchange 2018–2019
The application period for student exchange destinations begins on Thursday 1.2.2018 and ends on Thursday 15.2.2018. Available student exchange alternatives include summer courses 2018, the academic year 2018–2019 and the calendar year 2019.

Examine your possibilities for student exchange more closely here!

Book an appointment with Student Services
As a student, you can book an appointment for study counselling. If you feel like your study related issue is a bit more demanding, you can now book an appointment with Student Services via a new service for booking appointments. On the booking page, please write an explanatory note about your issue, so we can help you in the best possible way.

Book an appointment here.

New leadership at the Faculty of Educational Sciences
The leadership of the Faculty of Educational Sciences for the four-year period starting 1.1.2018 consists of:

 •    Dean Johanna Mäkelä
 •    Vice-Dean Arto Kallioniemi (community relations, international affairs and equality)
 •    Vice-Dean Kristiina Kumpulainen (research)
 •    Vice-Dean Anu Laine (teaching)
 •    Head of the Department of Education Riitta Jyrhämä

 

Tiedote Avaruussitsien vakavasta huumausepäilystä

Tiedote 3.11.2017:
Vahva epäily yhden henkilön huumaamisesta opiskelijatapahtumassa

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) opiskelijajärjestöjen Kannunvalajien, Conduksen ja KY-mpin tietoon on tullut vahva epäily yhden osallistujan huumaamisesta Avaruussitsit -tapahtumassa. Tapahtuma järjestettiin torstai-iltana 2.11. Otaniemessä.

Tieto epäillystä tyrmäystippojen käytöstä saatiin jo juhlien aikana ja uhri vietiin ambulanssilla sairaalaan. Tapauksen johdosta järjestäjät päättivät keskeyttää tilaisuuden. Henkilöön on oltu yhteydessä ja hän on kunnossa.

“Kaikissa järjestöissämme suhtaudutaan erittäin vakavasti tämänkaltaisiin tilanteisiin. Condus, Kannunvalajat ja KY-mppi tuomitsevat jyrkästi kaikki huumaustapaukset. Onneksi tapaus tuli tällä kertaa ajoissa ilmi, ja huumausepäilyn uhri saatiin heti hoitoon’’, kommentoi Conduksen puheenjohtaja Samuli De Pascale tilaisuuden järjestäjien puolesta.

Tilaisuus järjestettiin Kannunvalajien Turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesti, joihin kuuluvat muun muassa tapahtumaturvallisuuden huomiointi ja toisten ihmisten rajojen kunnioittaminen.

‘’Olemme syksyn aikana ottaneet käyttöön kaikissa tapahtumissamme uuden Kannunvalajien turvallisuusprotokollan, jota myös noudatettiin tässä tapahtumassa. Periaatteisiin kuuluvat muun muassa osallistujien kulunvalvonta ja kahden turvallisuudesta vastaavan henkilön nimeäminen. Käyttöönotetun protokollan avulla pystyimme toimimaan tilanteessa asianmukaisesti ja määrätietoisesti’’, kertoo Kannunvalajien puheenjohtaja Laura Wathén.

HYY ja AYY muistuttavat, että mikäli epäilet itsesi tai ystäväsi tulleen huumatuksi, toimi seuraavasti:
Hae apua – älä jää tai jätä kaveriasi yksin.
Soita aina ensin hätäkeskukseen ja selitä uhrin kunto sekä tilanne selkeästi.
Noudata annettuja ohjeita. Älä missään tapauksessa päästä uhria poistumaan paikalta yksin ja ilman hätäkeskuksen ohjeita siitä, miten uhria tulee hoitaa ja seurata.
Ilmoita asiasta aina poliisille sekä tapahtuman järjestäjälle.
Tapahtuman järjestäjän velvollisuus on keskeyttää tilaisuus välittömästi sekä ilmoittaa tapahtuneesta ylioppilaskuntaan.

Tapahtuman osallistujat voivat halutessaan olla yhteydessä Avaruussitsien järjestäjiin palautelomakkeen kautta https://goo.gl/forms/MkBfFhlwwc3lzn9o2.
Palautelomakkeen yhteydestä löytyvät myös ylioppilaskuntien häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot.

Lisätietoja:
Condus: Samuli De Pascale, 050 518 2670, pj@condus.fi
Kannunvalajat: Laura Wathén, 050 409 1383, puheenjohtaja@kannunvalajat.fi
KY-mppi: Topias Pesonen, 040 581 5349, kymppi@kyweb.fi

YTHS
Ma-to klo 8-15, pe klo 8-14 puh. 046 710 1027 (Espoon ja Helsingin mielenterveyspalvelut)
Kaikki yhteystiedot: http://www.yths.fi/yhteystiedot


PÅ SVENSKA

Meddelande 3.11.2017:
Stark misstanke om drogning av en person på ett studentevenemang

Studentorganisationerna Kannunvalajat, Condus och KY-mppi inom Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) och Aalto-universitetets studentkår (AUS) har tagit del av en stark misstanke om att en deltagare drogats på evenemanget Avaruussitsit. Evenemanget ägde rum på torsdag kväll 2.11 i Otnäs.

Misstanken om att knockoutdroppar använts uppstod redan under festen, och offret fördes till sjukhus med ambulans. Arrangörerna fattade beslutet att avbryta evenemanget. Personen har kontaktats och mår bra.

“Alla våra föreningar tar sådana situationer mycket allvarligt. Condus, Kannunvalajat och KY-mppi fördömer starkt alla fall av drogning. Lyckligtvis upptäcktes det här fallet i tid och offret för den misstänkta drogningen fick genast vård”, säger Condus ordförande Samuli De Pascale på arrangörernas vägnar.

Evenemanget ordnades enligt Kannunvalajats principer för en trygg lokal, som bland annat omfattar beaktandet av säkerheten och respekt för andra människors gränser.

‘’Under hösten har vi på alla våra evenemang tagit i bruk Kannunvalajats nya säkerhetsprotokoll som också iakttogs under det här evenemanget. Principerna omfattar bland annat passerkontroll av deltagarna och utnämnandet av två säkerhetsansvariga. Med hjälp av det nyligen införda protokollet kunde vi agera målmedvetet och ändamålsenligt”, säger Kannunvalajats ordförande Laura Wathén.

HUS och AUS påminner om tillvägagångssättet om du misstänker att du eller din vän drogats:
Sök hjälp – lämna inte ensam och lämna inte din vän ensam.
Ring alltid nödcentralen först och förklara tydligt situationen och i vilket skick offret är.
Följ de anvisningar du får. Låt aldrig offret lämna platsen ensam och utan anvisningar från nödcentralen om hur offret ska vårdas och observeras.
Meddela alltid polisen och evenemangsarrangören.
Arrangören är skyldig att omedelbart avbryta evenemanget och meddela studentkåren om det som hänt.

Deltagarna kan om de vill kontakta arrangören för Avaruussitsit med hjälp av responsformuläret https://goo.gl/forms/MkBfFhlwwc3lzn9o2 I samband med responsformuläret finns också kontaktuppgifterna till studentkårernas trakasseriombud.

Mer information:
Condus: Samuli De Pascale, 050 518 2670, pj@condus.fi
Kannunvalajat: Laura Wathén, 050 409 1383, puheenjohtaja@kannunvalajat.fi
KY-mppi: Topias Pesonen, 040 581 5349, kymppi@kyweb.fi

SHVS
Mån–tors kl. 8-15, fre kl. 8–14 tfn 046 710 1027 (Esbo och Helsingfors mentalvårdstjänster)
Alla kontaktuppgifter: http://www.yths.fi/sv/kontaktuppgifter


IN ENGLISH:

Press release 3 November 2017
Strong suspicion of one person having been drugged at a student event

Student organisations Kannunvalajat, Condus and KY-mppi, from the Student Union of the University of Helsinki (HYY) and the Aalto University Student Union (AYY), have been informed of a strong suspicion of one participant having been drugged at their Space sitsit event. The event was held in Otaniemi on Thursday evening, 2 November.

Information on the suspected drink spiking was already found out during the party, and the victim was taken to the hospital with an ambulance. The organisers decided to suspend the event due to the incidence. The victim has been contacted, and they are okay.

‘Each one of our organisations treats these kinds of situations very seriously. Condus, Kannunvalajat and KY-mppi strongly condemn all instances of drugging. Fortunately, this time the incident was discovered in time, and the victim of the suspected drugging was immediately taken to be treated’, Condus’ Chairperson Samuli De Pascale comments on behalf of the organisers of the event.

The event was held in accordance with Kannunvalajat’s Safe Space Guidelines, which include taking event safety into consideration and respecting the boundaries of other people, for instance.

‘During the autumn, we have taken Kannunvalajat’s new safety protocol into use in all our events, and it was observed in this event too. These principles include access control of participants and the naming of two persons in charge of safety, for instance. With the help of the implemented protocol, we were able to act appropriately and purposefully in the situation’, Kannunvalajat’s Chairperson Laura Wathén describes.

HYY and AYY remind everyone to act in the following way if you suspect that you or your friend has been drugged:
Seek help – do not remain or leave your friend alone.
Always call the emergency number first and clearly describe the condition of the victim and the situation.
Follow the given instructions. Do not, under any circumstances, allow the victim to leave alone or without instructions from the emergency response centre on how to treat and monitor the victim.
Always inform both the police and the event organiser of the incident.
The event organiser is obligated to suspend the event immediately and inform the student union of the incident.

Participants of the event may, should they wish to, contact the organisers of the Space sitsit through the feedback form. The contact information of the student unions’ harassment contact persons can also be found in connection with the feedback form.

Further information:
Condus: Samuli De Pascale, 050 518 2670, pj@condus.fi
Kannunvalajat: Laura Wathén, 050 409 1383, puheenjohtaja@kannunvalajat.fi
KY-mppi: Topias Pesonen, 040 581 5349, kymppi@kyweb.fi

FSHS
Mon–Thu at 8 am–3 pm, Fri at 8 am–2 pm, tel. 046 710 1027 (mental health services for Espoo and Helsinki)
All contact details: http://www.yths.fi/en/contact_details

Conduksen kuukausitiedote 10/2017

TACOMO – NAURUA, RAKKAUTTA JA YHDESSÄ TEKEMISTÄ

Haluatko kokeilla siipiäsi ainejärjestötoiminnassa hauskojen tapahtumien merkeissä? Oletko innostunut sakset kädessä juoksentelusta, Uhu-Stick pysyy kädessäsi auttavalla menestyksellä, yleinen hääräily, glitter, räjähdykset sekä uusiin tyyppeihin tutustuminen kuulostavat kivalta? Tervetuloa TaComoon, tää on kerho just sulle! Otamme avosylein vastaan myös intohimoiset aaltopahviaskartelukuvilla Pinterest-kansionsa täyttävät DIY-velhot, sitsimenujen viilailusta makuhermoja hykerryttäviksi kokonaisuuksiksi kiinnostuneet kotikokit sekä liukkaat, bisnesvainuiset sponsoreidenlämmittelijät.

Conduksen tapahtumien parissa puuhastelee sekalainen joukko sieluja; kokemusta ja osaamista ei TaComon riveissä kysellä, vaan tärkeintä on innostus yhdessä tekemiseen ja kartongin leikkelyyn! TaComossa voit osallistua sitsien, opiskelijaristeilyn, juhlien, tai jännittävän perinnetapahtuma Amazing Racen valmisteluun. Osallistua voit juuri niin isolla tai pienellä panoksella kuin haluat.

TaComolaisena pääset mahtavien luontaisetuisuuksien piiriin (Järjestäjät saavat ilmoittautua jonon ohi sitseille! Muovailuvahaterapiaa! Ystävyyttä yli ainejärjestörajojen! Haalarimerkki!) ja keskelle hillitöntä juhlahumua!

Tervetuloa uusien iltaan, me odotetaan sua ❤ Halataan kun tavataan!


Avaruussitsit
Tähtää kuuhun – jos osut ohi, putoat keskelle tähtiä! Onko avaruussukkulasi lähtövalmiina? Condus, Kannunvalajat ja KY-mppi kuljettavat teidät unohtumattomaan avaruusseikkailuun Otaniemen SMÖKkiin. Pukeudu avaruuspukuusi, ja tule tapaamaan marsilaisia, kuu-ukkoja ja muita avaruusolioita 2.11. Vain valoa nopeammat pääsevät mukaan, kun ilmoittautuminen alkaa 12.10. Seuraa Conduksen facebook-sivua tai sähköpostiasi selvitäksesi planeettoja järisyttäviin kemuihin!

Muut tapahtumat

 • 11.10. Condus Amazing Race (Ilmoittautuminen päättynyt!)
 • 1.12. BehaWorksTulevat hallituksen kokoukset ja toimikuntien tapaamiset

Conduksen hallituksen kokoukset ja toimikuntien tapaamiset ovat avoimia Conduksen jäsenjärjestöjen jäsenille! Tervetuloa mukaan!

 • 5.10. Hallituksen kokous klo 17 @Gustavus Rex
 • 15.10. Condus International Committee at 18 @Gustavus Rex
 • 16.10. Conduksen Opintotoimikunnan tapaaminen klo 17 @Conddoori
 • 18.10. Hallituksen kokous klo 17 @Conddoori
 • 7.11. Hallituksen kokous klo 17 @Gustavus Rex
 • 21.11. Yhdistyksen kokous klo 18 @Gustavus Rex
 • 29.11. Hallituksen kokous klo 17 @Gustavus Rex
 • 11.12. Hallituksen kokous klo 17 @Gustavus Rex

Tiedekunnan terveiset

Syyskuun alusta alkaen opetustiloja on avattu opiskelijoiden omatoimista työskentelyä varten opetuksesta vapaana olevina aikoina.
Tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden työskentelymahdollisuuksia hyödyntäen jo olemassa olevaa vapaata opetustilakapasiteettia.
Samassa yhteydessä seurataan tilojen käyttöastetta sekä kerätään palautetta.
Palautetta voi antaa osoitteeseen palaute-tilavaraus@helsinki.fi
Opetuksesta vapaina ajankohtina avoinna olevat tilat on kerrottu kampuksittain täällä.


Opintoasiat

Opintotoimikunnan Slack

Opintotoimikunnalla on nyt Slack. Slack on organisaatioille suunnattu viestintäpalvelu. Tarkoituksena on tuottaa matalamman kynnyksen viestintäkanava kaikille opintoasioista kiinnostuneille. Tiedekunnan viimeisimmät kuulumiset löytyvät siis jatkossa Slackistä, eli sitä kannattaa seurata, jos haluaa pysyä kärryillä. Liittyä voit tästä.


Cinnamon Buns & Carelian Pies with Condus International Committee

Kiinnostaako sinua tulla tutustumaan Conduksen kansainvälisen toiminnan saloihin? Liity mukaan sunnuntaina 15.10. Conduksen kansainvälisyystoimikunnan järjestämään illanviettoon, jossa karjalanpiirakoiden ja korvapuustien leipomisen parissa tutustutaan uusiin ihmisiin ympäri maailmaa sekä ideoidaan tulevia syksyn tapahtumia! Tapahtuma järjestetään kokonaan englanniksi ja kaikki ovat tervetulleita!