Tiedote Avaruussitsien vakavasta huumausepäilystä

Tiedote 3.11.2017:
Vahva epäily yhden henkilön huumaamisesta opiskelijatapahtumassa

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) opiskelijajärjestöjen Kannunvalajien, Conduksen ja KY-mpin tietoon on tullut vahva epäily yhden osallistujan huumaamisesta Avaruussitsit -tapahtumassa. Tapahtuma järjestettiin torstai-iltana 2.11. Otaniemessä.

Tieto epäillystä tyrmäystippojen käytöstä saatiin jo juhlien aikana ja uhri vietiin ambulanssilla sairaalaan. Tapauksen johdosta järjestäjät päättivät keskeyttää tilaisuuden. Henkilöön on oltu yhteydessä ja hän on kunnossa.

“Kaikissa järjestöissämme suhtaudutaan erittäin vakavasti tämänkaltaisiin tilanteisiin. Condus, Kannunvalajat ja KY-mppi tuomitsevat jyrkästi kaikki huumaustapaukset. Onneksi tapaus tuli tällä kertaa ajoissa ilmi, ja huumausepäilyn uhri saatiin heti hoitoon’’, kommentoi Conduksen puheenjohtaja Samuli De Pascale tilaisuuden järjestäjien puolesta.

Tilaisuus järjestettiin Kannunvalajien Turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesti, joihin kuuluvat muun muassa tapahtumaturvallisuuden huomiointi ja toisten ihmisten rajojen kunnioittaminen.

‘’Olemme syksyn aikana ottaneet käyttöön kaikissa tapahtumissamme uuden Kannunvalajien turvallisuusprotokollan, jota myös noudatettiin tässä tapahtumassa. Periaatteisiin kuuluvat muun muassa osallistujien kulunvalvonta ja kahden turvallisuudesta vastaavan henkilön nimeäminen. Käyttöönotetun protokollan avulla pystyimme toimimaan tilanteessa asianmukaisesti ja määrätietoisesti’’, kertoo Kannunvalajien puheenjohtaja Laura Wathén.

HYY ja AYY muistuttavat, että mikäli epäilet itsesi tai ystäväsi tulleen huumatuksi, toimi seuraavasti:
Hae apua – älä jää tai jätä kaveriasi yksin.
Soita aina ensin hätäkeskukseen ja selitä uhrin kunto sekä tilanne selkeästi.
Noudata annettuja ohjeita. Älä missään tapauksessa päästä uhria poistumaan paikalta yksin ja ilman hätäkeskuksen ohjeita siitä, miten uhria tulee hoitaa ja seurata.
Ilmoita asiasta aina poliisille sekä tapahtuman järjestäjälle.
Tapahtuman järjestäjän velvollisuus on keskeyttää tilaisuus välittömästi sekä ilmoittaa tapahtuneesta ylioppilaskuntaan.

Tapahtuman osallistujat voivat halutessaan olla yhteydessä Avaruussitsien järjestäjiin palautelomakkeen kautta https://goo.gl/forms/MkBfFhlwwc3lzn9o2.
Palautelomakkeen yhteydestä löytyvät myös ylioppilaskuntien häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot.

Lisätietoja:
Condus: Samuli De Pascale, 050 518 2670, pj@condus.fi
Kannunvalajat: Laura Wathén, 050 409 1383, puheenjohtaja@kannunvalajat.fi
KY-mppi: Topias Pesonen, 040 581 5349, kymppi@kyweb.fi

YTHS
Ma-to klo 8-15, pe klo 8-14 puh. 046 710 1027 (Espoon ja Helsingin mielenterveyspalvelut)
Kaikki yhteystiedot: http://www.yths.fi/yhteystiedot


PÅ SVENSKA

Meddelande 3.11.2017:
Stark misstanke om drogning av en person på ett studentevenemang

Studentorganisationerna Kannunvalajat, Condus och KY-mppi inom Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) och Aalto-universitetets studentkår (AUS) har tagit del av en stark misstanke om att en deltagare drogats på evenemanget Avaruussitsit. Evenemanget ägde rum på torsdag kväll 2.11 i Otnäs.

Misstanken om att knockoutdroppar använts uppstod redan under festen, och offret fördes till sjukhus med ambulans. Arrangörerna fattade beslutet att avbryta evenemanget. Personen har kontaktats och mår bra.

“Alla våra föreningar tar sådana situationer mycket allvarligt. Condus, Kannunvalajat och KY-mppi fördömer starkt alla fall av drogning. Lyckligtvis upptäcktes det här fallet i tid och offret för den misstänkta drogningen fick genast vård”, säger Condus ordförande Samuli De Pascale på arrangörernas vägnar.

Evenemanget ordnades enligt Kannunvalajats principer för en trygg lokal, som bland annat omfattar beaktandet av säkerheten och respekt för andra människors gränser.

‘’Under hösten har vi på alla våra evenemang tagit i bruk Kannunvalajats nya säkerhetsprotokoll som också iakttogs under det här evenemanget. Principerna omfattar bland annat passerkontroll av deltagarna och utnämnandet av två säkerhetsansvariga. Med hjälp av det nyligen införda protokollet kunde vi agera målmedvetet och ändamålsenligt”, säger Kannunvalajats ordförande Laura Wathén.

HUS och AUS påminner om tillvägagångssättet om du misstänker att du eller din vän drogats:
Sök hjälp – lämna inte ensam och lämna inte din vän ensam.
Ring alltid nödcentralen först och förklara tydligt situationen och i vilket skick offret är.
Följ de anvisningar du får. Låt aldrig offret lämna platsen ensam och utan anvisningar från nödcentralen om hur offret ska vårdas och observeras.
Meddela alltid polisen och evenemangsarrangören.
Arrangören är skyldig att omedelbart avbryta evenemanget och meddela studentkåren om det som hänt.

Deltagarna kan om de vill kontakta arrangören för Avaruussitsit med hjälp av responsformuläret https://goo.gl/forms/MkBfFhlwwc3lzn9o2 I samband med responsformuläret finns också kontaktuppgifterna till studentkårernas trakasseriombud.

Mer information:
Condus: Samuli De Pascale, 050 518 2670, pj@condus.fi
Kannunvalajat: Laura Wathén, 050 409 1383, puheenjohtaja@kannunvalajat.fi
KY-mppi: Topias Pesonen, 040 581 5349, kymppi@kyweb.fi

SHVS
Mån–tors kl. 8-15, fre kl. 8–14 tfn 046 710 1027 (Esbo och Helsingfors mentalvårdstjänster)
Alla kontaktuppgifter: http://www.yths.fi/sv/kontaktuppgifter


IN ENGLISH:

Press release 3 November 2017
Strong suspicion of one person having been drugged at a student event

Student organisations Kannunvalajat, Condus and KY-mppi, from the Student Union of the University of Helsinki (HYY) and the Aalto University Student Union (AYY), have been informed of a strong suspicion of one participant having been drugged at their Space sitsit event. The event was held in Otaniemi on Thursday evening, 2 November.

Information on the suspected drink spiking was already found out during the party, and the victim was taken to the hospital with an ambulance. The organisers decided to suspend the event due to the incidence. The victim has been contacted, and they are okay.

‘Each one of our organisations treats these kinds of situations very seriously. Condus, Kannunvalajat and KY-mppi strongly condemn all instances of drugging. Fortunately, this time the incident was discovered in time, and the victim of the suspected drugging was immediately taken to be treated’, Condus’ Chairperson Samuli De Pascale comments on behalf of the organisers of the event.

The event was held in accordance with Kannunvalajat’s Safe Space Guidelines, which include taking event safety into consideration and respecting the boundaries of other people, for instance.

‘During the autumn, we have taken Kannunvalajat’s new safety protocol into use in all our events, and it was observed in this event too. These principles include access control of participants and the naming of two persons in charge of safety, for instance. With the help of the implemented protocol, we were able to act appropriately and purposefully in the situation’, Kannunvalajat’s Chairperson Laura Wathén describes.

HYY and AYY remind everyone to act in the following way if you suspect that you or your friend has been drugged:
Seek help – do not remain or leave your friend alone.
Always call the emergency number first and clearly describe the condition of the victim and the situation.
Follow the given instructions. Do not, under any circumstances, allow the victim to leave alone or without instructions from the emergency response centre on how to treat and monitor the victim.
Always inform both the police and the event organiser of the incident.
The event organiser is obligated to suspend the event immediately and inform the student union of the incident.

Participants of the event may, should they wish to, contact the organisers of the Space sitsit through the feedback form. The contact information of the student unions’ harassment contact persons can also be found in connection with the feedback form.

Further information:
Condus: Samuli De Pascale, 050 518 2670, pj@condus.fi
Kannunvalajat: Laura Wathén, 050 409 1383, puheenjohtaja@kannunvalajat.fi
KY-mppi: Topias Pesonen, 040 581 5349, kymppi@kyweb.fi

FSHS
Mon–Thu at 8 am–3 pm, Fri at 8 am–2 pm, tel. 046 710 1027 (mental health services for Espoo and Helsinki)
All contact details: http://www.yths.fi/en/contact_details

Conduksen kuukausitiedote 10/2017

TACOMO – NAURUA, RAKKAUTTA JA YHDESSÄ TEKEMISTÄ

Haluatko kokeilla siipiäsi ainejärjestötoiminnassa hauskojen tapahtumien merkeissä? Oletko innostunut sakset kädessä juoksentelusta, Uhu-Stick pysyy kädessäsi auttavalla menestyksellä, yleinen hääräily, glitter, räjähdykset sekä uusiin tyyppeihin tutustuminen kuulostavat kivalta? Tervetuloa TaComoon, tää on kerho just sulle! Otamme avosylein vastaan myös intohimoiset aaltopahviaskartelukuvilla Pinterest-kansionsa täyttävät DIY-velhot, sitsimenujen viilailusta makuhermoja hykerryttäviksi kokonaisuuksiksi kiinnostuneet kotikokit sekä liukkaat, bisnesvainuiset sponsoreidenlämmittelijät.

Conduksen tapahtumien parissa puuhastelee sekalainen joukko sieluja; kokemusta ja osaamista ei TaComon riveissä kysellä, vaan tärkeintä on innostus yhdessä tekemiseen ja kartongin leikkelyyn! TaComossa voit osallistua sitsien, opiskelijaristeilyn, juhlien, tai jännittävän perinnetapahtuma Amazing Racen valmisteluun. Osallistua voit juuri niin isolla tai pienellä panoksella kuin haluat.

TaComolaisena pääset mahtavien luontaisetuisuuksien piiriin (Järjestäjät saavat ilmoittautua jonon ohi sitseille! Muovailuvahaterapiaa! Ystävyyttä yli ainejärjestörajojen! Haalarimerkki!) ja keskelle hillitöntä juhlahumua!

Tervetuloa uusien iltaan, me odotetaan sua ❤ Halataan kun tavataan!


Avaruussitsit
Tähtää kuuhun – jos osut ohi, putoat keskelle tähtiä! Onko avaruussukkulasi lähtövalmiina? Condus, Kannunvalajat ja KY-mppi kuljettavat teidät unohtumattomaan avaruusseikkailuun Otaniemen SMÖKkiin. Pukeudu avaruuspukuusi, ja tule tapaamaan marsilaisia, kuu-ukkoja ja muita avaruusolioita 2.11. Vain valoa nopeammat pääsevät mukaan, kun ilmoittautuminen alkaa 12.10. Seuraa Conduksen facebook-sivua tai sähköpostiasi selvitäksesi planeettoja järisyttäviin kemuihin!

Muut tapahtumat

 • 11.10. Condus Amazing Race (Ilmoittautuminen päättynyt!)
 • 1.12. BehaWorksTulevat hallituksen kokoukset ja toimikuntien tapaamiset

Conduksen hallituksen kokoukset ja toimikuntien tapaamiset ovat avoimia Conduksen jäsenjärjestöjen jäsenille! Tervetuloa mukaan!

 • 5.10. Hallituksen kokous klo 17 @Gustavus Rex
 • 15.10. Condus International Committee at 18 @Gustavus Rex
 • 16.10. Conduksen Opintotoimikunnan tapaaminen klo 17 @Conddoori
 • 18.10. Hallituksen kokous klo 17 @Conddoori
 • 7.11. Hallituksen kokous klo 17 @Gustavus Rex
 • 21.11. Yhdistyksen kokous klo 18 @Gustavus Rex
 • 29.11. Hallituksen kokous klo 17 @Gustavus Rex
 • 11.12. Hallituksen kokous klo 17 @Gustavus Rex

Tiedekunnan terveiset

Syyskuun alusta alkaen opetustiloja on avattu opiskelijoiden omatoimista työskentelyä varten opetuksesta vapaana olevina aikoina.
Tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden työskentelymahdollisuuksia hyödyntäen jo olemassa olevaa vapaata opetustilakapasiteettia.
Samassa yhteydessä seurataan tilojen käyttöastetta sekä kerätään palautetta.
Palautetta voi antaa osoitteeseen palaute-tilavaraus@helsinki.fi
Opetuksesta vapaina ajankohtina avoinna olevat tilat on kerrottu kampuksittain täällä.


Opintoasiat

Opintotoimikunnan Slack

Opintotoimikunnalla on nyt Slack. Slack on organisaatioille suunnattu viestintäpalvelu. Tarkoituksena on tuottaa matalamman kynnyksen viestintäkanava kaikille opintoasioista kiinnostuneille. Tiedekunnan viimeisimmät kuulumiset löytyvät siis jatkossa Slackistä, eli sitä kannattaa seurata, jos haluaa pysyä kärryillä. Liittyä voit tästä.


Cinnamon Buns & Carelian Pies with Condus International Committee

Kiinnostaako sinua tulla tutustumaan Conduksen kansainvälisen toiminnan saloihin? Liity mukaan sunnuntaina 15.10. Conduksen kansainvälisyystoimikunnan järjestämään illanviettoon, jossa karjalanpiirakoiden ja korvapuustien leipomisen parissa tutustutaan uusiin ihmisiin ympäri maailmaa sekä ideoidaan tulevia syksyn tapahtumia! Tapahtuma järjestetään kokonaan englanniksi ja kaikki ovat tervetulleita!


Condus månadsbrev 10/2017

TaComo – Skratt, kärlek och att göra saker tillsammans

Vill du pröva dina vingar inom föreningsaktivitet i tecken av roliga evenemang? Är du ivrig på att springa med saxar, hålls Uhu-Stick till fördel i din hand, låter det kul med allmänt sysslande, glitter, explosioner och att lära känna nya typer? Välkommen till TaComo, den här klubben är just för dig!
Vi tar med öppna armar även emot passionerade DIY- magiker som fyller sina Pinterest- mappar med med pysselbilder med wellpapp, hemmakockar som är intresserade av att bearbeta sitsmenyer till helheter, som slår smaklökarna med häpnad, samt hala sponsorcharmörer med näsa för business.

En brokig skara eldsjälar pysslar kring Condus evenemang; erfarenhet eller kunnande krävs inte i TaComo, utan det viktigaste är en brinnande lust att göra tillsammans och klippa kartong! I TaComo kan du delta i förberedelser inför sitser, kryssningen, fester eller det spännande traditionella evenemanget Amazing Race. Du kan delta med just så stor eller liten insats som du vill.

Som medlem i TaComo hamnar du i en krets med fantastiska naturaförmåner (Arrangörerna får anmäla sig till sitser förbi kön! Modelleraterapi! Vänskap över ämnesföreningsgränserna! Halarmärke!) och rätt in i en hejdlös festyrsel!

Välkommen på de nyas kväll, vi väntar på dig ❤ Vi kramas när vi ses!


Rymdsits
Sikta på månen – om du missar, hamnar du bland stjärnorna!

Är din rymdfarkost redo för avfärd? Condus, Kannunvalajat och KY-mppi tar med er på ett oförglömligt rymdäventyr till SMÖK i Otnäs. Klä dig i din rymddräkt och kom och träffa marsmänniskor, mångubbar och andra utomjordingar den 2.11. Endast de som är snabbare än ljus ryms med när anmälan öppnar den 12.10. Följ Condus facebooksida eller din e-post för att komma med på ett partaj som får planeter att skälva!

Andra evenemang

 • 11.10. Condus Amazing Race (Anmälan avslutad!)
 • 1.12. BehaWorksKommande styrelsemöten och utskottsmöten

Condus styrelsemöten och utskottens träffar är öppna för alla medlemmar i Condus medlemsföreningar. Välkommen med!

 • 5.10 Styrelsemöte kl. 17 @Gustavus Rex
 • 15.10 Condus International Committee at 18 @Gustavus Rex
 • 16.10 Condus Studieutskottets möte kl. 17 @Conddoori
 • 18.10 Styrelsemöte kl. 17 @Conddoori
 • 7.11 Styrelsemöte kl. 17 @Gustavus Rex
 • 21.11 Föreningsmöte kl. 18 @Gustavus Rex
 • 29.11 Styrelsemöte kl. 17 @Gustavus Rex
 • 11.12 Styrelsemöte kl. 17 @Gustavus Rex

Fakulteten hälsar

Från och med början av september öppnas föreläsningssalar för självständiga studier när utrymmena inte används till undervisning. Meningen är att utnyttja utrymmeskapaciteten som redan finns tillgänglig. Det kommer att följas med hur mycket utrymmena används och feedback tas emot.
Feedback kan skickas till adressen palaute-tilavaraus@helsinki.fi
Du kan hitta de lediga utrymmena på de olika campusen här.


Studieärenden

Studieutskottets Slack

Studieutskottet har nu en Slack. Slack är en kommunikationsapplikation ämnad för organisationer. Meningen är att göra det lättare att ta reda på om studieärenden för vem som helst som är intresserad. De senaste nyheterna om vad som pågår i fakulteten hittas i fortsättningen i Slack. Slacken hittar du här. Obs! Det mesta skrivs på finska i Slacken.


Cinnamon Buns & Carelian Pies with Condus International Committee

Är du intresserad av att bekanta dig med hemligheterna i Condus internationella verksamhet? Kom med söndagen den 15.10, och tillbringa kvällen på ett evenemang anordnat av Condus internationalitetsutskott där du får lära känna nya personer från hela världen medan du bakar karelska piroger och kanelbullar, samt bollar idéer för den kommande höstens evenemang! Evenemanget arrangeras helt och hållet på engelska, och alla är välkomna!


Condus’ Monthly Newsletter 10/2017

TaComo – Laughter, Love and Doing it Together!

Do you want to test your wings with the fun student organisation activities and events? Are you enthusiastic about running with scissors, Uhu-Stick sticks to your hand, general hustling around, glitter, explosions and getting to know new people sound great? Welcome to Tacomo, this is just the place for you! We welcome with open arms also passionate Pinterest/DIY wizards, home cooks interested in making sitsimenus delicious and smooth business-oriented sponsorwarmers.

Within the Condus events experience or special skills are not being asked about – most important is the enthusiasm to do things together and cut some cardboard! In TaComo you can take part in organising sitsit, student cruises, parties or the exciting Amazing Race. You decide how little or big effort you want to put into them!

As part of TaComo you naturally enjoy many perks – signing up to sitsit firsthand, playdough therapy, friendship over organisation borders, overall badge – and of course the wonderful events themselves!

Welcome to the newbie night, we are waiting for you ❤


Space Sitsit
Aim for the moon – if you miss it you’ll land among the stars! Is your space shuttle ready? Condus, Kannunvalajat and KY-mppi will take you on an unforgettable space adventure in SMÖKki in Otaniemi. Dress up in your space suit and come meet the Martians, mans in the moon and other aliens on 2.11. Only the ones who are faster than light get to join when the sign up starts on 12.10. Follow the Facebook page of Condus or your email to make it to this earthmoving party!

Other events

 • 11.10. Condus Amazing Race (Signing up has closed!)
 • 1.12. BehaWorksThe Upcoming Meetings of the Board and the Committees

The meetings of the board of Condus and the committees are open for all members of the student organisations in Condus! Welcome to join!

 • 5.10. at 17 Board meeting @Gustavus Rex
 • 15.10. at 18 Condus International Committee @Gustavus Rex
 • 16.10. at 17 Condus Educational Committee @Conddoori
 • 18.10. at 17 Board meeting @Conddoori
 • 7.11. at 17 Board meeting @Gustavus Rex
 • 21.11. at 18 General meeting @Gustavus Rex
 • 29.11. at 17 Board meeting @Gustavus Rex
 • 11.12. at 17 Board meeting @Gustavus Rex

Greetings from the Faculty

From the beginning of October some teaching facilities will be available for students’ use outside teaching hours. The goal is to increase students’ possibilities to use the existing capacity of teaching facilities for study purposes. The University will keep track of utilization rate and gather feedback. Students can give feedback to palaute-tilavaraus@helsinki.fi

The available facilities for each campus can be found from here.


Educational Matters

Slack for Educational Committee

The Educational Committee now has its own Slack! Slack is a communication platform for organizations. Our goal is to create a low-threshold platform for everyone interested in educational matters. In the future you can find our faculty’s latest educational news on Slack. So join our Slack channel to keep yourself informed!


Cinnamon Buns & Carelian Pies with Condus International Committee

Interested in getting into the international circles of Condus? Join the Condus International Committee hangout on 15.10., where we bake the Finnish classics Carelian pies and cinnamon rolls while getting to know people from all over the world and visualising the next events of the fall together. The event is held completely in English and everyone is welcomed to join!


Conduksen kuukausitiedote 9/2017

Tervetuloa fuksi 2017!

Condus haluaa toivottaa kaikki uudet fuksimme lämpimästi tervetulleeksi! Condus on Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan etu- ja yhteistyöjärjestö. Toisin sanoen olemme siis tiedekuntajärjestö, jonka jäsenjärjestöjä ovat kaikki tiedekuntamme järjestöt. Kuulumalla omaan ainejärjestöösi, kuulut myös Condukseen.

Condus huolehtii eri tavoin jäseniensä hyvinvoinnista, eduista ja viihtymisestä. Pyrimme kuuntelemaan jäsenistöämme mahdollisimman hyvin ja toteuttamaan toimintaamme niistä lähtökohdista. Condukseen voi olla yhteydessä, jos kohtaa yliopistolla epäreiluutta tai ongelmia, me autamme teitä! Condus järjestää myös paljon poikkitieteellisiä tapahtumia: bileitä, työelämätapahtumia, hyvinvointi- ja liikuntatapahtumia.

Conduksen toimintaan pääsee helposti mukaan. Tapahtumajaos Tacomossa pääsee puuhaamaan tapahtumiamme juuri oman panoksen mukaan. Lisäksi Conduksessa toimii useita eri toimikuntia ja tiimejä, joiden toimintaan voi tutustua ja osallistua ilman minkäänlaista sitoutumista. Jos toiminta kiinnostaa enemmänkin, uusi hallitus valitaan aina vuoden loppupuolella seuraavaksi vuodeksi. Uusia toimijoita halutaan aina, eikä kokemusta tarvitse, innokkuus riittää!

Conduksen hallituslaiset vastaavat mielellään kaikenlaisiin kysymyksiin, meille voi laittaa sähköpostia tai tulla nykäisemään hihasta Penkereellä. Toivottavasti törmätään ja tutustutaan. Tervetuloa vielä kerran!


UP!pro
Baarikierroksen sijasta jokavuotisessa Up!prossa kierretään urheilullisia liikuntarasteja. Tänä vuonna mukana mm. Rush-trampoliinipuisto, ilmajooga ja Megazone! Tapahtuma järjestetään yhteistyössä useiden muiden tiedekuntajärjestöjen kanssa. Vedä siis jumppakalsarit jalkaan ja tekninen paita päälle 12.9. klo 10-16. Lipunmyyntien aikataulu on näkyvillä Facebook-tapahtumassa.
Lue lisää

FUKSIAISET
Conduksen fuksiaiset on tapahtuma, jota et todellakaan halua missata! Jatkoille ovat tervetulleita myös vanhemmat opiskelijat. Jos et ole tätä tapahtumaa jo kalenteriisi merkannut, niin perinteiset Conduksen fuksiaiset ovat jälleen orientoivien viikkojen jälkeen torstaina 14.9. Rasteja kierretään klo 17-21, jatkot alkavat LeBonkissa klo 21.30.
Lue lisää

Muut tapahtumat

 • 29.9. HYYn fuksiseikkailu
 • 30.9. International Sitsit
 • 11.10. Condus Amazing Race
 • 1.12. BehavWorks

Tulevat hallituksen kokoukset ja toimikuntien tapaamiset

Conduksen hallituksen kokoukset ja toimikuntien tapaamiset ovat avoimia Conduksen jäsenjärjestöjen jäsenille! Tervetuloa mukaan!

 • 13.9. klo 16 Opintotoimikunnan tapaaminen @Conddoori
 • 18.9. klo 18 Hallituksen kokous @ Gustavus Rex (Leppäsuonkatu 11)
 • 21.9. klo 14 Ympäristötoimikunnan kokous @Conddoori
 • 5.10. klo 17 Hallituksen kokous @Gustavus Rex
 • 18.10. klo 17 Hallituksen kokous @Conddoori
 • 7.11. klo 17 Hallituksen kokous @Gustavus Rex
 • 21.11. klo 18 Yhdistyksen kokous @Gustavus Rex
 • 29.11. klo 17 Hallituksen kokous @Gustavus Rex
 • 11.12. klo 17 Hallituksen kokous @Gustavus Rex

Tiedekunnan terveiset

Opiskelijan ohjeet

Uudet kandidaatin tutkintonsa aloittavat fuksit löytävät orientaatioviikosta alkaen opiskeluaan koskevat ohjeet Opintoni-sivun Opiskelijan ohjeet -kohdasta (puhuttu myös nimellä Guide). Opiskelijan ohjeista tietoa löytää joko hakemalla sanahaulla tai rullaamalla alaspäin ja klikkaamalla valmiita teemoja. Oman koulutusohjelmansa ja opintosuuntansa ohjeet saa näkymään ohjeissa valitsemalla heti yläreunan navigointipalkin alta sopivan koulutusohjelman (esimerkiksi ”kasvatustieteiden kandiohjelma: lastentarhanopettaja”).

Maisterivaiheessa aloittavat, sekä ennen 1.8.2017 aloittaneet opiskelijat löytävät opiskeluaan koskevat ohjeet edelleen Flammasta.

Vastaavuustaulukot

Syksystä 2017 alkaen opetus järjestetään kaikille, myös ennen 1.8.2017 aloittaneille opiskelijoille, uusien opetussuunnitelmien mukaisesti.
Vastaavuustaulukoissa kerrotaan vanhojen tutkintorakenteiden mukaisten opintojaksojen ja uuden opetussuunnitelman mukaisten opintojaksojen vastaavuudesta. Vastaavuustaulukot löytyvät koulutusohjelman ja opintosuunnan Weboodin opinto-oppaan etusivun alareunasta.

Siirtyminen uuteen koulutusohjelmaan

Uusi kasvatustieteiden kandiohjelma aloittaa 1.8.2017, mutta aiemmin aloittaneet opiskelijat voivat jatkaa vanhoissa ohjelmissa, eikä siirtymispäätöstä tarvitse tehdä heti syksyllä 2017. Opintoja saa suorittaa vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti aina lukuvuoden 2020 loppuun asti (31.7.2020). Sen jälkeen kaikki opiskelijat siirtyvät uuteen koulutusohjelmaan.

Siirtymisen yleiset ohjeet löytyvät täältä. Kasvatustieteellisen tiedekunnan omat ohjeet löytyvät samalta sivulta.


Opintoasiat

Opintotoimikunta

Conduksen opintotoimikunnassa yhdistyvät tiedekunnan sisäinen yhteistyö, vaikuttaminen ja hyvä meininki. Opintotoimikunnan tapaamisissa keskustellaan rennosti tiedekunnan ajankohtaisista asioista ja ratkotaan yhdessä ongelmakohtia. Kaikki opiskelijat ovat yhtä tervetulleita osallistumaan tapaamisiin, olit sitten juuri opintosi aloittanut fuksi tai jo useamman vuoden opiskellut. Seuraava opintotoimikunnan tapaaminen on keskiviikkona 13.9. Conddoorissa.

Lisäksi Conduksen opintovastavat tavoittaa sähköpostitse osoitteesta edunvalvonta[a]condus.fi. Meihin saa olla yhteydessä kaikissa opintoja koskevissa asioissa.Condus månadsbrev 9/2017

Välkommen gulis 2017!

Condus vill önska alla nya gulisar hjärtligt välkomna! Condus är en intresse- och samarbetsförening vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Med andra ord är vi en fakultetsförening, vars medlemsföreningar är alla föreningar vid fakulteten. Genom att höra till din ämnesförening, hör du också till Condus.

Condus tar hand om sina medlemmars välmående, intressen och trivsel. Vi strävar efter att lyssna på våra medlemmar så bra som möjligt och förverkliga vår verksamhet utgående från detta.

Du kan vara i kontakt med Condus, ifall du möter orättvisa eller problem i universitetet, vi hjälper dej! Condus organiserar även många tvärvetenskapliga evenemang; fester, arbetslivsevenmang, välmående- och idrottsevenmanger.

Det är lätt att delta i Condus verksamhet. I TaComo kan du hjälpa till precis så mycket eller litet som du hinner och orkar. I Condus finns även många olika utskott, vars verksamhet man kan bekanta sig med och delta i, utan att behöva binda sig. Om Condus verksamhet intresserar dig mera, väljs en ny styrelse i slutet av varje år inför kommande år. Nya ansikten är alltid mer än välkomna, och ingen erfarenhet behövs, iver och motivation räcker!

Condus styrelse svarar gärna på diverse frågor, vi kan nås per e-post (styrelse[a]condus.fi) eller personligen på Brobergsterassen.

Hoppas vi stöter på varandra och lär känna varandra. Välkomna än en gång!


UP!pro
Istället för en barrunda, ordnar Condus årligen UP!pro. Under UP!pro går man runt till olika sportiga idrottsstationer. I år är bl.a. Rush-trampolinparken, luftyoga och Megazone med! Evenemanget ordnas i samarbete med flera olika fakultetsförenigar. Dra på dig dina gymnastikbyxor och tekniska t-shirten den 12.9 kl. 10-16. Tiderna för biljettförsäljningarna hittar du på Facebook- sidan.
Mera information

GULISINTAGNING
Ett evenamng du inte vill missa är Condus gulisintagning! Till efterfesten är även äldre studeranden välkomna. Om du inte har skrivit in detta evenemang redan i din kalender, gör det nu. Tidpunkten för Condus gulisintagning är på torsdag 14.9 klockan 17-21. Efterfesten börjar i LeBonk klockan 21.30.
Mera information

Andra evenemang

 • 29.9 HUS gulnäbbsäventyr
 • 30.9 International Sitsit
 • 11.10 Condus Amazing Race
 • 1.12 BehavWorks

Kommande styrelsemöten och utskottsmöten

Condus styrelses möten och utskottens träffar är öppna till alla Condus medlemsföreningars medlemmar! Välkommen!

 • 13.9 kl. 16 Studieutskottets möte @Conddoori
 • 18.9 kl. 18 Styrelsemöten @ Gustavus Rex (Leppäsuonkatu 11)
 • 21.9 kl. 14 Miljöutskottets möte @Conddoori
 • 5.10 kl. 17 Styrelsemöten @Gustavus Rex
 • 18.10 kl. 17 Styrelsemöten @Conddoori
 • 7.11 kl. 17 Styrelsemöten @Gustavus Rex
 • 21.11 kl. 18 Föreningsmöte @Gustavus Rex
 • 29.11 kl. 17 Styrelsemöten @Gustavus Rex
 • 11.12 kl. 17 Styrelsemöten @Gustavus Rex

Fakulteten hälsar

Instruktioner för den studerande

Gulisar som börjar på det nya kandidatprogrammet kan från och med introduktionsveckan hitta information angående studierna på internetsidan Mina studier. På Mina studier-sidan vid Instruktioner för studerande (kallas även Guide). Från Instruktioner för studerande kan man söka information antingen genom sökning av ord eller genom att skrolla ner och klicka på färdiga teman. Instruktioner för egna studieprogram och studieinriktningar hittar man under navigeringsfältet (till exempel “Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (KLU)”).

De som börjar studera i magisterprogram och de som började studera före 1.8.2017 kan än så länge hitta information angående studierna i Flamma.

Motsvarighetstabeller

Från och med hösten 2017 kommer all undervisning, också för dem som inledde sina studier före 1.8.2017, gå enligt de nya läroplanerna.
I motsvarighetstabellerna hittar man informationen om hur de gamla kurserna motsvarar de nya kurserna. Man kan hitta motsvarighetstabellerna på studieprogrammens och studieinriktningarnas handböckernas startsidor i WebOodi.

Övergång till det nya studeprogrammet

Det nya programmet i pedagogik startar 1.8.2017, men studerande som inlett sina studier tidigare kan fortsätta med de gamla programmen och valet av övergången behöver inte göras genast under hösten 2017. Man får utföra studier enligt de gamla programmen ända till slutet av läsåret 2020 (31.7.2020). Efter det övergår alla studerande till det nya studieprogrammet.

Instruktioner om övergången hittar du här. Instruktioner för pedagogiska fakulteten finns på samma sida.


Studieärenden

Studieutskottet

I Condus studieutskott kombineras fakultetens inre samarbete, påverkande och en god anda. Under studieutskottets träffar diskuterar vi fakultetens aktuella ärenden och löser problem tillsammans i avslappnad anda. Alla studeranden är välkomna att delta i våra möten, oberoende om man är en nyintagen gulis eller en äldre gamyl som studerat i flera år. Utskottets nästa möte är onsdagen den 13.9 kl. 16 i Conddoori.

Du kan även nå Condus studieansvariga per e-post på adressen edunvalvonta[a]condus.fi.
Vi kan kontaktas angående alla studierelaterade ärenden.Condus’ Monthly Newsletter 9/2017

Welcome freshman 2017!

Condus warmly welcomes all the new freshmen! Condus is the interest co-operative interest organisation of the Faculty of Educational Sciences in the University of Helsinki. In other words we are a faculty organisation which includes as member organisations all the organisations in our faculty. By being a member of your own student organisation you are also part of Condus.

Condus takes care of the well-being, interests and amusement of its members in different ways. We aim at listening to our members as well as possible and actualising our activities from those starting points. You can contact Condus if you encounter unfairness or problems at the university, we will help! Condus also arranges many events, concerning parties, work life, wellbeing and sports, even across the sciences.

Taking part in the activity of Condus is easy. Tacomo is a group that allows you to take part in organising our events with just the effort you want. Additionally in Condus there are many different committees and teams, and you can get acquainted with their activities and take part without any commitment. If you’re super interested in the action, a new board for the following year will be elected always in the end of the current year. New actives are wanted always – you don’t need any former experience, enthusiasm is enough!

The board members of Condus will gladly answer all kinds of questions, you can send an email or come and say hi at Penkere. Hopefully we’ll run into each other and get to know better. Welcome once more!


UP!pro
In UP!pro students can try different sporty activities instead of bars in central areas of Helsinki. This year the selection includes trampoline park Rush, air yoga, and lazer tag in Megazone! Students from other faculties will be joining us in this event. So dress up in your world champion outfit on 12.9. at 10-16. The timetable of ticket sales is presented on the Facebook event.
More info

Fuksiaiset (The Freshman event)
The fuksiaiset of Condus is an event not to be missed! Also the older students are welcomed to the afterparty. If this event is not yet listed in your calendar, the traditional Condus fuksiaiset is held again after the orientation weeks on Thursday 14.9. The checkpoints are open from 17-21, and the afterparty starts at LeBonk at 21.30.
More info

Other events

 • 29.9 HYY Freshman Adventure
 • 30.9 International Sitsit
 • 11.10 Condus Amazing Race
 • 1.12 BehavWorks

The upcoming meetings of the board and the committees

The meetings of the board of Condus and the committees are open for all members of the student organisations in Condus! Welcome to join!

 • 13.9. at 16 Education Committee @Conddoori
 • 18.9. at 18 Board meeting @ Gustavus Rex (Leppäsuonkatu 11)
 • 21.9. at 14 Environmental Committee @Conddoori
 • 5.10. at 17 Board meeting @Gustavus Rex
 • 18.10. at 17 Board meeting @Conddoori
 • 7.11. at 17 Board meeting @Gustavus Rex
 • 21.11. at 18 General meeting @Gustavus Rex
 • 29.11. at 17 Board meeting @Gustavus Rex
 • 11.12. at 17 Board meeting @Gustavus Rex

Greetings from the Faculty

Instructions for Students

New students studying for the Bachelor’s Degree will find information regarding their studies from My studies -page under “Instructions for Students” (also known as Guide). Information is found by using search or scrolling down and clicking themes. Click “Select a degree programme” under the navigation panel and search for more detailed instructions for degree programmes and study paths.
(e.g. “Bachelor’s Programme in Education: Kindergarten Teacher (LTO)”).

Students in Master’s programmes and student who have started their studies before 1.8.2017 will continue to find information from Flamma.

Correlation tables

Starting from the Fall 2017 teaching is arranged according to new curriculae for everyone. Correlation tables show the correlation between the old degree programmes and the new curriculae. The tables can be found from the bottom of each degree program and study path’s front page in Weboodi’s course catalouge.

Transferring to the New Degree Program

The new bachelor’s degree programme for educational science started 1.8.2017. Students, who have started their studies earlier, can continue their studies according to the old degree programme and won’t have to transfer right away. However after the end of term 2020 (31.7.2020) all students will be transferred to the new programmes.

General instuction are found here (in Finnish). The instuctions for our own faculty are found from the same page.


Educational Matters

Educational Committee

Condus’ Educational Committee brings together faculty’s internal co-operation, influence and good atmosphere. The meetings consist of casual conversation of our faculty’s current educational topics and joint problem solving. All students, old or new, are welcome to attend the meetings. The next meeting is on Wednesday 13.9. in Conddoori.

Any email regarding educational matters is welcome to our inbox at edunvalvonta[a]condus.fi.Conduksen kuukausitiedote 8/2017

Työelämäahdistukseen auttaa BehavWorks

Tiedätkö mitä käyttäytymistieteilijä voi tehdä työksesi? Mitä työelämään kuuluu? Tahdotko hioa CV:si ja päästä jopa työhaastatteluun paikan päällä? 1.12.2017 Condus järjestää mahtavan työelämätapahtuman Minervassa, tapahtuma on suunnattu kaikille korkeakouluopiskelijoille. Osallistu ensimmäistä kertaa järjestettävään työelämätapahtumaan, saa vaikka töitä ja juhli illalla kanssamme.


DARE TO LEARN
Dare to Learn on uusi ja arkailematon, kansainvälinen oppimisen tapahtuma, joka järjestetään 5.- 6.9. Kaapelitehtaalla Helsingissä. Tapahtuma tuo yhteen tuhansia oppimisesta ja inhimillisestä kehityksestä kiinnostunutta rohkeaa tulevaisuuden muuttajaa.
Dare to join us?
Vapaaehtoisrekry
Lisätietoa tapahtumasta

BEHAVWORKS
Minervassa järjestetään vuoden isoin työelämätapahtuma perjantaina 1.12.2017! Todista väite oikeaksi ja tule paikalle!

FUKSIAISET
Conduksen perinteiset fuksiaiset järjestetään tänä vuonna torstaina 14.9.! Luvassa hauskoja rasteja ja mahtavat jatkobileet! Paras joukkue palkitaan!

Muut tapahtumat

 • 12.9. UP!Pro
 • 29.9. HYYn fuksiseikkailu
 • 11.10. Condus Amazing Race

Tulevat hallituksen kokoukset ja toimikuntien tapaamiset

Conduksen hallituksen kokoukset ja toimikuntien tapaamiset ovat avoimia Conduksen jäsenjärjestöjen jäsenille! Tervetuloa mukaan!

 • 24.8. klo 18 Conduksen ylimääräinen yhdistyksen kokous @Gustavus Rex (Leppäsuonkatu 11)
 • 24.8. klo 13 Condus International Committee Meeting – Autumn plans @Unicafe Olivia

Opintoasiat

Uusi kasvatustieteiden kandiohjelma astuu voimaan. Vanhat opiskelijat saavat jatkaa vanhalla ohjelmallaan, mutta siirtymistä uuteen suositellaan, jos opintopisteitä on tähän mennessä kertynyt alle sata.

Tiedekunnan dekaanin valintaprosessi on käynnissä. Kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaaniehdokkaiden julkinen kuulemistilaisuus järjestetään torstaina 17.8. klo 10-12 ja kaikki tiedekunnan opiskelijat ovat tervetulleita paikalle.Condus månadsbrev 8/2017

BehavWorks hjälper mot ångesten över arbetslivet

Vet du vad en expert på beteendevetenskaper kan arbeta med? Vad hör till arbetslivet? Vill du finslipa din CV och kanske till och med gå på en arbetsintervju på platsen? 1.12.2017 ordnar Condus ett grymt arbetslivsevenemang, vilket riktar sig till alla högskolestuderande. Evenemanget ordnas i Minerva, välkommen och delta i detta evenemang för första gången, få jobb och festa loss med oss långt in i natten!


DARE TO LEARN
Dare to Learn är ett nytt och internationellt evenemang om lärande, som kommer att ordnas 5.- 6.9 på Kabelfabriken i Helsingfors. Evenemanget sammanför tusentals modiga framtidspåverkare, som är intresserade av lärande och livslång utveckling.
Dare to join us?
Rekrytering av volontärerr
Mera information

BEHAVWORKS
Årets största arbetslivsevenemang ordnas på fredag 1.12.2017 i Minerva. Välkommen!

GULISINTAGNING
Condus traditionella gulisintagning ordnas i år torsdagen 14.9 med roliga punkter och en fantastisk efterfest! Bästa laget belönas!

Andra evenemang

 • 12.9. UP!Pro
 • 29.9. HUS gulnäbbsäventyr
 • 11.10. Condus Amazing Race

Styrelsens kommande möten samt utskottens träffar

Condus styrelses möten och utskottens träffar är öppna till alla Condus medlemsföreningars medlemmar! Välkommen!

 • 24.8. kl. 18 Condus extra föreningsmöte @Gustavus Rex (Alkärrsgatan 11)
 • 24.8. kl. 13 Condus International Committee Meeting – Autumn plans @Unicafe Olivia

Studieärenden

Det nya kandidatprogrammet för pedagogik träder i kraft. Man får fortsätta studera under de gamla examensfordringarna, men det rekommenderas att flytta sig till dom nya om man har mindre än 100 studiepoäng.

Fakultetens urvalsprocess för en ny dekanus är pågående. Pedagogiska fakultetens offentliga utfrågning av dekanuskandidaterna ordnas torsdagen 17.8 kl. 10-12 i Athena, auditorium 107 (Brobergsterassen 3A). Alla fakultetens studerande är välkomna på plats.Condus Monthly Newsletter 8/2017

Feeling anxious about work life? BehavWorks is here to help!

Do you know what a behaviorist can do for a living? What does the work consist of?
Do you want to polish your CV and even find yourself in an interview in situ? 1.12.2017 Condus organizes a magnificent work life event in Minerva for all university students. Come to experience the first work life event, possibly find a job, and later in the evening join us to celebrate!


DARE TO LEARN
Dare to Learn is a new and wicked, international learning event taking place on 5 and 6 September 2017 at Kaapelitehdas, Helsinki. We will bring together thousands of game changers and enthusiasts to create a new world of lifelong learning.
Dare to join us?
Last call for volunteers
More info

BEHAVWORKS
Years biggest work life event will be in Minerva on 1.12.2017. Come and see it yourself!

Freshman Event (Fuksiaiset)
The traditional Condus Freshman Event is organised this year on Thursday 14th of September! Look forward to hilarious checkpoint and an awesome afterparty! The best team will be awarded!

Other events

 • 12.9. UP!Pro
 • 29.9. HYY Freshman Adventure
 • 11.10. Condus Amazing Race

The upcoming meetings of the board and the committees

The meetings of the board of Condus and the committees are open for all members of the student organisations in Condus! Welcome to join!

 • 24.8. at 18 The additional general meeting @Gustavus Rex (Leppäsuonkatu 11)
 • 24.8. at 13 Condus International Committee Meeting – Autumn Plans @Unicafe Olivia

Educational Matters

The new bachelor’s degree program comes into effect. Old students can continue their studies with the old program. The students are, however, advised to transfer to the new program if they have less than 100 credits.

The election process for the new dean of the faculty is underway. A public hearing of the candidates is held on Thursday 17.8. from 10 am to 12 pm. All students of the faculty are welcome to attend.