Penkereen Unicefkävely Ukrainan hyväksi

PENKERES UNICEF-VÄLGÖRENHETSEVENEMANG FÖR UKRAINA // PENKERE UNICEF CHARITY WALK FOR UKRAINE

FI / SV / EN

Penkereen Unicefkävely Ukrainan hyväksi

Opiskelijana vaikuttaminen voi olla monesti hankalaa. Usein hyväntekeväisyystoimet vaativat rahallista panostusta, mihin opiskelijoilla on harvemmin yhtäläisiä mahdollisuuksia.

Haluamme tarjota tiedekuntamme opiskelijoillemme matalan kynnyksen mahdollisuuden auttaa ja vaikuttaa vallitsevan kriisitilanteen hellittämisessä. Tämän vuoksi järjestämme yhteistyössä Unicefin kanssa hyväntekeväisyystapahtumaa Ukrainan hyväksi 4.5.2022.

Penkereen Unicef-hyväntekeväisyyskävely Ukrainan hyväksi järjestetään 4.5. klo 17 alkaen Töölönlahdella Helsingissä. Ilmoittautuminen tapahtumaan käy oheisen forms-lomakkeen kautta:
https://forms.gle/GkjaBwuhHhWQr2dq9

Unicef-kävelyn formaatti on varmasti monelle kouluista tuttu: Sponsori X sitoutuu maksamaan sovitun määrän per kilometri (esim. 2€ / km tai 15€ / km), jolloin lopullinen lahjoitus määräytyy käveltyjen kilometrien summasta.

Pystyt toimimaan omana sponsorinasi, mutta voit etsiä myös esim. työnantajistasi, perheenjäsenistäsi tai ulkopuolisista yrityksistä itsellesi sponsoria. Sponsorointia varten meillä on tätä tapahtumaa varten perustettu keräys:
https://www.unicef.fi/unic…/sponsorille/0016700005dtSNOAA2/…

Vaikka et pystyisi itse tai löytäisi itsellesi sponsoria tapahtumaan, tule silti osoittamaan tukesi ukrainalaisille näkyvyydelläsi! Kaikilla teoilla on merkitystä.

Lue lisää Unicef-kävelystä: https://www.unicef.fi/unicef-kavely/
Materiaaleissa puhutaan Myanmarista, mutta poikkeuksena olemme sopineet Unicefin kanssa keräyksen kohteeksi Ukrainan.


SV // PENKERES UNICEF-VÄLGÖRENHETSEVENEMANG FÖR UKRAINA

Som student kan det vara svårt att påverka saker. Vanligtvis kräver de monetära donationer som studenter sällan har lika möjligheter att ge.

Vi vill erbjuda vår fakultets studenter en möjlighet att vara till hjälp för att lindra krisen i Ukraina. Det är därför vi arrangerar ett välgörenhetsevent för Ukraina i samarbete med Unicef ​​4.5.2022.

Penkeres Unicef-välgörenhetsevenemang för Ukraina hålls 4.5.2022 kl 17 i Tölöviken i Helsingfors. Anmälan till eventet görs via denna google-forms länk:
https://forms.gle/GkjaBwuhHhWQr2dq9

Unicef-rundans format är bekant för många genom skolan: Sponsor X förbinder sig att betala ett visst belopp per kilometer (t.ex. 2€/km eller 15€/km), som sedan adderar till summan av promenerade kilometer.

Du kan vara din egen sponsor, men du kan hitta en sponsor t. ex. från din arbetsplats, familj eller ett företag. För sponsring har vi en separat samling inrättad specifikt för detta evenemang:
https://www.unicef.fi/unic…/sponsorille/0016700005dtSNOAA2/…
(På finska)

Om du inte kan sponsra dig själv eller hitta någon annan att sponsra dig är du fortfarande selvom välkommen att komma till evenemanget och visa ditt stöd till Ukraina genom att vara synlig! Varje handling har betydelse.

Läs mer om Unicef-rundan: https://www.unicef.fi/unicef-rundan/
(På svenska)
Materialet handlar om Myanmar, men som ett undantag har vi kommit överens med Unicef ​​om att vårt evenemangs välgörenhet ska gå till Ukraina.


EN // PENKERE UNICEF CHARITY WALK FOR UKRAINE

As a student it can be hard to participate in charities. Usually they require monetary donations which students rarely have equal opportunities to provide.

We want to offer our faculty’s students an opportunity to be of help in easing the crisis in Ukraine. This is why we are organizing a charity event for Ukraine in collaboration with Unicef the 4th of May.

Penkere’s Unicef-charity walk event for Ukraine is held on the 4th of May at 17 in Töölönlahti, in Helsinki. Signing up for the event is done via this google-forms link:
https://forms.gle/GkjaBwuhHhWQr2dq9

Unicef-walk’s format is familiar to many through school: Sponsor X commits to paying a certain amount per kilometer (f. ex. 2€ / km or 15€ / km), which then adds the total up to the sum of walked kilometers.

You can be your own sponsor, but you can find a sponsor f. ex. from your workplace, family or a company. For sponsoring we have a separate charity set up specifically for this event:
https://www.unicef.fi/unic…/sponsorille/0016700005dtSNOAA2/…
(In Finnish)

If you are unable to sponsor yourself or to find someone else to sponsor you, you are still extremely welcome to come to the event and show your support to Ukraine by being visible! Every action has meaning.

Read more about Unicef walks: https://www.unicef.fi/unicef-kavely/
(In Finnish)
The materials are about Myanmar, but as a exception we have agreed with Unicef to have our event’s charity go to Ukraine.

CONDUKSEN STARTTIPÄIVÄ | CONDUS START DAY


(In english below!)


Conduksen Starttipäivä 2022

Eka vuosi järjestön hallituksessa startannut? Vai ootko kenties viidennen vuoden toimari? 
– Olitpa kumpaa tahansa tai jotain siitä väliltä niin tää tapahtuma on just sulle!

Condus toivottaa tervetulleeksi jokaisen  Penkereen järjestön enemmän tai vähemmän aktiivisen opiskelijatoimijan mukaan starttaamaan uusi aikakausi Penkereen järjestötoiminnassa.

Fakta, jota varmasti kukaan ei ole onnistunut ohittamaan on se, että korona on muuttanut maailmaa ja samalla myös opiskelijajärjestöjen toimintaa valtavasti. Samalla kun järjestöt on pakotettu suuria muutoksia sopetutuakseen muuttuvaan maailmantilaan, on meille myös avautunut upea mahdollisuus uudistua. Kun normaalia ei ole on aika luoda uusi normaali, päästää irti vanhoista huonoista käytänteistä ja kehittää sitä, mistä haluamme pitää kiinni.

Conduksen Starttipäivän  tarkoituksena on tuoda yhteen järjestöjen toimijoita, ideoida Penksun opiskelijatoiminnan tulevaisuutta ja jakaa parhaita vinkkejä ja neuvoja toisillemme. Vaikka viimeiset vuodet ovat ehkä onnistuneet kasvattamaan kuiluja järjestöjen ja koulutussuuntien välille, on uuteen normaaliin siirtyminen tehtävä yhdessä!


MITÄ? Conduksen Starttipäivä: Verkostoitumistapahtuma Conduksen jäsenjärjestöjen toimijoille
MISSÄ? Minerva-tori, Siltavuorenpenger 5 A
MILLOIN? 20.4.2022 klo 14-18

Tarkempi aikataulu ja lisätietoja ilmoittautumisesta julkaistaan pian!


Condus Start Day 2022

Has your first year in your organizations board just started? Or are you maybe a fifth year active? 
– Either-or or anything in between, this event is for you!

Condus welcomes each of the more or less active student actives in the Penkere organizations to start a new era in Penkere organizational activities.

A fact that surely no one has managed to overtake is that corona has changed the world and at the same time also the work of student organizations tremendously. While organisations have been forced into major changes to adapt to the changing world, a wonderful opportunity for renewal has also opened up for us. When there is no normal, it’s time to create a new normal. It’s time to let go of poor old practices and develop what we want to stick to.

The purpose of Condus Start Day is to bring together organizational actors, brainstorm about the future of Penksu’s student activities and share the best tips and advice for each other. While the last few years may have managed to build rifts between organizations and educational programs, the transition to a new normal must be done together!


WHAT? Condus Start Date: Networking Event for Actors in Condus Member Organisations
WHERE? Minerva-tori, Siltavuorenpenger 5 A
WHEN? 20.4.2022 Time: 14.00-18.00

The program and more information about the registration will be published soon!


EDUCATHON 5th of May 2022

Welcome to Educathon

Educathon is a one-day event dedicated to finding solutions to making the education system more equitable. There will be a focus on three aspects of equity and inclusion: race, gender and sexuality, and disability. This event will be formatted like a Hackathon, where likeminded individuals will come together to come up with innovative solutions for certain challenges. Groups will be given a problem that they have to solve using an intersectional approach that highlights equity, inclusion, and accountability.

Register here: https://forms.gle/MBfx4x7WsDkVixt86


BRIEF

Are you interested in finding innovative and inclusive solutions to problems in education? If so, Educathon is the event for you! It is a free one-day event where teams of 4 to 5 will work together to solve the event challenge.

Anyone can participate, all we ask is you have a passion for education, equity, and inclusion!

The winning team will be awarded with Finnkino tickets!

Please note that only parts of this event will be offered in a hybrid format. The group work will only be offered in-person, while the introduction of the key speakers, the panel discussion, and final discussion will be offered in a hybrid mode.


EVENT DETAILS
Date: May 5, 2022
Time: 9.00-18.00
Location: Terkko Health Hub
(Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki)
Light lunch will be provided for all participants.


THE CHALLENGE

Regarding the topic of anti-discrimination and inclusion in education, there are countless programs, teacher-workshops and materials available to all stakeholders in the educational domain. However, besides the vast availability of materials, the fundamental issue is the lack of recognition of structural inequalities, which is present in all levels of education. Which is why we came up with our challenge for this event:

How do we ensure that structural inequalities are more visible in educational environments?

A consultation with the City of Helsinki Education Division revealed that the workshops and materials are limited in achieving anti-discriminatory measures due to the focus on discrimination on a theoretical level. Thus, the challenge is to find a tool that helps educators, students, and parents to self-reflect and recognize discrimination in their environment.

We would like to ask you to address this challenge with a holistic and intersectional approach in mind.

More information on this case will be provided in the upcoming weeks, as well as in the beginning of the event. Be excited for a number of speakers, coaches and educational professionals with varying backgrounds who will offer their help and perspectives for each team throughout the event.

Condus ry 18. vuosijuhla / Condus ry 18th Anniversary

*In English below*

Lämpimästi tervetuloa juhlistamaan Condus ry 18. vuosijuhlia

Tänä vuonna juhlistamme Condusta lauantaina 26. maaliskuuta Argogsenmäelle (Vanha talvitie 14). Condus täyttää tänä vuonna huikeat 18-vuotta, tule siis nostamaan malja täysi-ikäiselle Condukselle! 

Conduksen vuosijuhlat alkavat cocktailtilaisuudella klo 17:00. Pöytäjuhla alkaa klo 17:30 ja juhlaa vietetään akateemisen pöytäjuhlan perinteiden mukaisesti. Illan aikana pääsemme kuulemaan puheenvuoroja ja onnittelemaan ansioituneita järjestötoimijoita. 

Pöytäjuhlan ja juhlatanssien jälkeen alkavat huikeat synttärijatkot samassa tilassa. 

CONDUS18 -illalliskortti: 
75€ jäsenjärjestöjen jäsenet  
85€ ei-jäsenet, avecit (jos ei jäsen) ja yhteistyökumppanit.
20€ kannatuslisä
Illalliskortti kattaa itse pöytäjuhlan sekä jatkot.

Osta lippusi nyt osoitteessa: https://kide.app/events/16d172dc-4615-43d8-bd87-d87c02ebc88c
Ilmoittautuminen sulkeutuu 23.3. klo 23:59 tai kunnes liput ovat myyty loppuun. 

Kannatuslisän voi maksaa tukeakseen Conduksen toimintaa. Halutessasi voit samassa yhteydessä ostaa myös Conduksen uuden laulukirjan hintaan 9€. Kirja odottaa paikallasi valmiina pöytäjuhlassa.  Jokaiselle lisämaksulle oma kohta ilmoittautumisen yhteydessä, joka tapahtuu kide.appissä.

Pukukoodina juhlassa on etiketin mukainen juhla- tai tumma puku akateemisin kunnia- ja ansiomerkein. 

Juhlatila on esteetön.

Kysymykset ja lisätiedustelut juhlasta tai juhlatiloista voitte suunnata vuosijuhlatiimillemme osoitteeseen vuosijuhlat@condus.fi.

Vuosijuhlassa ja jatkoilla noudatetaan Conduksen turvallisemman tilan periaatteita.
Pääset periaatteisiin käsiksi osoitteessa: https://condus.files.wordpress.com/…/liite-3_-conduksen…

MITÄ: Condus ry:n 18 vuosijuhlat ja jatkot
MISSÄ: Agroksenmäen holikellari (Vanha talvitie 14)
MILLOIN: Lauantaina 26.3. klo 17 eteenpäin
MITÄ MAKSAA: 75€/85€
MIKSI: Vuosijuhlat on opiskelijan parasta aikaa!


You are cordially invited to celebrate the 18th anniversary of Condus ry!

This year, we will celebrate Condus on 26th of March at Agroksenmäki (Vanha talvitie 14). Condus turns 18 years this year and because of that we invite you to raise a toast!

The evening will start with a coctail event at 5 pm. The main event will start at 5:30 pm and the anniversary dinner is celebrated in accordance with the traditions of the academic table party. During the evening we will be able to hear speeches and congratulate distinguished organizational people. 

After the main event and academic dances, we will continue with an afterparty at the same location. 

CONDUS18-dinnercard

75€ member of member organisations
85€ non-member of member organisations and partners
20€ support surcharge 

Dinnercard includes the main event and afterparty

You can buy your tickets now from: https://kide.app/events/16d172dc-4615-43d8-bd87-d87c02ebc88c. The link will be closed on the 23th of March at 11:59 pm or when the tickects are sold out.

Support fee is optional and it is meant to support Condus. 
There will be an option to purchase Condus songbook upon singup at the price of 9€. The book will be waiting for you at your seat at the main event. 
You can choose either one of these additional fees during signup, which happens trough Kide.app. 

The dresscode is in accordance with the etiquette, a formal- or dark suit with academic honors and merit badges.

The space is accessible

Any additional questions and inquiries about the event or eventspace, please contact us at vuosijuhlat@condus.fi.

Condus’ principals for safe space will be implied at the main event and afterparty.
You can access them at: https://condus.files.wordpress.com/…/liite-3_-conduksen… 

WHAT: Condus ry 18th anniversary
WHERE: Agroksenmäen winecellar (Vanha talvitie 14)
WHEN: Saturday 26th of March at 5pm
HOW MUCH: 75€/85€
WHY: Anniversary parties are students’ best time

Periodical Newsletter III / 2022

What is Periodical Newsletter?

Condus Periodical Newsletter is a gathering of topical announcements Condus sends to it’s member organisations once in every study period if there is something to inform about. The newsletter will contain information that we in the Condus board think you might benefit from. Especially we hope that the Condus correspondents keep them selves up to date on what is going on in Condus. Still this newsletter has been planned to provide useful information for all actives in you organisation, no matter of their correspondence. This Newsletter is made for you and we will gladly take suggestions and feedback on how to make the newsletter better. If you have any feedback or questions, please contact us via e-mail at communications@condus.fi or via social media @condusry.

Contents

 1. What is chanching in Condus?
 2. Condus-correspondents
 3. Organisation officials contact information
 4. Condus Startday
 5. Overall patchfair
 6. Condus Anniversary Celebrations
 7. JärjestöPenger-discord (OrganisationsPenger-discord)
 8. Communications Material Market
 9. Penkere Student Advocasy and Equality Comittee
 10. Equality Contact Form 
 11. Active and Merit Ribbons 
 12. Premises Newsletter
 13. Condus-Merch
 14. Condus Songbooks
 15. Freshmen and tutoring corrspondents meeting

 1. What is changing in Condus?

Condus board has desided to move along with a ton of changes this year. We will be changing the way we direct our resourses. Our goal is to make our resourses useful to our member organizations so that more of what our teams do will benefit your officials. In practise this means that we want to do even more of collaborations with our member organizations and create activities, that make it easier for our organization to be there for their members. Just this week we organised an event together with two of our member organizations and more events are on their way! Our Communications team creates materials that other organizations can utilize in their communications. We are also working on renewing our facilities to make them even better for organising events and meetings.

During the becoming year Condus will be creating a new document of the long term goals of Condus. This Long Term Strategy is made in hopes to make these changes more permanent and help future officials in developing Condus even further. As in everything we do also in creating thi s document we want to hear your opinions on this issue. What does your organisation wish Condus looks like in the future? So keep a look out for chances to influence on the future of Condus!

Are you interested in collaborating with us? Do you need help with a project of yours? Tips on making your ideas a reality? To access all our teams contact information, please go to our website through this link (https://condus.fi/information-en/contact-info/). To contact all our board members e-mail us at board@condus.fi


 1. Condus-correspondents 

Condus has launched the role of Condus-correspondent this year. Condus-correspondency works similarily as SOOL- or SKOL-correspondency. The correspondents are responsible for keeping their organization up to date with what’s going on in Condus and Condus up to date with things going on in your organization. This could happend through gathering information most important to your organization written in our Newsletters or by joining our meetings or by contacting us directly. Your Condus Correspondent could be any of your officials for example someone that is in both your board and Condus’.

Condus Correspondents may contact us through board@condus.fi, if they feel they might need more information of a short training for your position. This way we can find out how many of our correspondents would be interested in one. 


 1. Organisation officials contact information

Condus chairs have distributed an onlineform in the chairpersons meeting for collecting the contact information of your officials. On this form we ask for the names of your correspondents on different areas, their contact details and the names of those whom will be responsible for communications related to our committees. By filling out this form you can help us make sure you will be invited to the meetings of our committees.

Please act fast on filling this form! If the link to our form has gone missing, you can request acces to the form by contactin Condus chairs through chair@condus.fi.


 1. Condus Startday

For this spring Condus is planning on organizing a Startday event for all organization officials. The meaning for this event is to bring our facultys officials and student actives together, make plans for the future of our facultys sudent activities and share the best tips and tricks to each other. We will publish more information on the event soon!


 1. Overall patchfair

Thank you for joining us on the Penkere overall patch fair! New patch fair is on it’s way again this spring. If you have any wishes for the timing or organization of the next patch fair, please let us know.


 1. Condus Anniversary Celebrations

Condus anniversary is here again! Because of Talvipäivät 2022 we had to change the typical timing of our anniversary party. The anniversary party is held this spring on Saturday the 23rd of March.

The anniversary invites have been sent and the enrollment to everyone opens in week 10 (14th-20th of March). Don’t forget to follow your email and Condus’ communication platforms to find more information.


 1. JärjestöPenger-discord (OrganisationsPenger-discord)

In 2022 Condus will continue concentrating our communication in Discord. From now on committees’ communication will happen through Discord. In addition to committees, conversation related to other responsibilities, tutoring, overall information and student representatives will be in Discord as well. JärjestöPenger – Discord server is an opportunity for your associations’ operators to keep actively contact to other operators.

Our goal is to make our JärjestöPenger – Discord server a platform that increases communality and cooperation, breaks barriers between different fields of study and offers support to all student operators of Penkere. We ask you to encourage your boards members and other operators to join the server by following these instructions:

 1. Create a Discord account through https://discord.com/register.
 2. Open Discord either in browser of by downloading the Discord app on your device.
 3. Join JärjestöPenger -server by clicking this subscription link: https://discord.gg/YxFyftHHBN 
 4. After joining, introduce yourself in our #introductions channel. Please tell us your name, the association/s you operate in and which responsibilities you have in your association. Without this information we are unable to add you to the channels related to your responsibilities.

If you have any questions or you face any problems with Discord, you can contact either Discord’s customer support or Condus’ communications team viestinta@condus.fi .


 1. Communications Material Market

In an effort for both Condus and its member associations to help each other with our communication, we have been looking for methods to share our communication’s materials! In 2021 we launched our communications material market, a Google Drive -folder where associations are able to add their own communication material in order to help others’ burden or to ask for help themselves. In addition we’ve started to collect our member associations’ logos in communications material market, so that cooperation and advertisement all over Penkere could be easier.

Communications material market can be found through this link:
https://drive.google.com/drive/folders/1enI-wB_3_9sef6jliN7kApw2q2O0BxwJ?usp=sharing.


 1. Penkere Student Advocacy and Equality Comittee

Penkere student advocacy and equality committee are merging. Contact to both committees will move to its own channel in JärjestöPenger-discord. You can find the instructions on how to join our discord server earlier in this newsletter.


 1. Equality Contact Form

Condus’ equality contact form has now been translated into Swedish and English, and the new form will be taken into use right away. In case of any kind of harrasment or other inappropriate behavior occurs in our university or student activities, Condus equality correspondets can be contacted through this form. In case your association want to utilize the base of our contact form, you can request it from Condus’ equality team (Petra Pulli, Linus Dunderberg and Emppu Laakkonen). Condus’ equality team will gladly help your association with any challenges and in developing preventive actions. Associations can contact our team best via email yhdenvertaisuus@condus.fi.

Link to Condus’ equality contact form:
https://forms.gle/1fsisbvLonpr4aND6


 1. Active and Merit Ribbons

Active and merit tibbons are granted next Saturday 19th of March at 13 in a Zoom-meeting. The Zoom-link will be in the meeting invitation sent separately.


 1. Premises Newsletter

Information regarding our premises is sent in a separate newsletter by Condus’ Premises Committee. Remember to read and follow our premises newsletters thoroughly in order to be aware of current affairs such as cleaning shifts and Premises Committee’s meetings.


 1. Condus Merch 

Condus merch ordered earlier this spring are starting to arrive to the buyers during March. It would be amazing to see our merch in use both live and in social media! Tag us in your pictures where you’re wearing Condus merch @condusry.


 1. Condus Songbooks

Condus’ new songbooks have arrived and the sales are supposed to begin promptly. Condus sells songbooks during our events, but our member associations are also able to purchase songbooks to sell themselves. If your association is interested in purchasing songbooks, please contact the board of Condus via email hallitus@condus.fi . More information about the songbook sales will be sent to your board’s email.


 1. Freshmen and tutoring correspondents meeting

Our faculty’s tutoring correspondents have invited other associations’ officials to plan the upcoming year’s tutoring and the training of our tutors. In order for all of our member associations’ voices to be heard and for the freshmen’s beginning of their studies to be smooth, the tutoring correspondents of Condus want to meet your associations’ tutoring correspondent within a month. To arrange a meeting, please join our JärjestöPenger -discord as soon as possible. You can find the instructions on how to join our discord server earlier in this newsletter.

Conduksen kuukausitiedote 12/2018

46384925_2048893328500235_1771466223377186816_o

 

Conduksen vuoden 2019 hallitus on valittu!

Marraskuun puolivälissä pidettiin yhdistyksen syyskokous, jossa hyväksyttiin esimerkiksi alustava toimintasuunnitelma ja alustava talousarvio vuodelle 2019. Lisäksi kokouksessa valittiin hallitus vuodelle 2019.

Puheenjohtajaksi kaudelle 2019 valittiin Wilson Nuckols. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Ella Rönkkö ja 2. varapuheenjohtajaksi Eeva Hastell. Sihteeriksi valittiin Suvi Kanerva ja taloudenhoitajaksi valittiin Saara Tahvanainen. Lisäksi hallitukseen valittiin Salla Kuva, Robert Miettunen, Anna Majava, Tiia Pussinen, Katariina Mustonen, Tea Laine, Laura Purhonen, Venla Järvensivu ja Nina Riski.

Lisäksi tilikaudelle 2019 valittiin toiminnantarkastajiksi Samuli De Pascale (varalla Minja Lahdelma) ja Olli Savisaari (varalla Viivi Piira).

Condus on siis todella hyvissä käsissä ensi vuonnakin, onneksi olkoon vielä kaikille valituille! ❤

 


 

Päätapahtumat

 

46213688_2046390012083900_39199114243604480_n

6.12. Conduksen kanssa itsenäisyyspäivän juhlakulkueeseen

Pääkaupunkiseudun opiskelijat juhlivat Suomen itsenäisyyttä opiskelijoiden itsenäisyyspäivän juhlakulkueessa 6.12. Myös Condus osallistuu juhlakulkueeseen ja haluaa kutsua kaikki conduslaiset mukaan tähän yhteisölliseen ja lämminhenkiseen tapahtumaan! Tapahtuma on kaikille avoin, eli ystävät ja perhe ovat myös lämpimästi tervetulleita mukaan!

Facebook

 


 

Muut tapahtumat


Comstart!-improt

Comstart! on Conduksen improvisaatiokerho, joka järjestää improvisaatioharjoituksia koko syksyn. Comstart! voi toimia ponnahduslautanasi Käyttiksen speksiin, joten mikäli haaveilet näytteleväsi speksissä, tule treenaamaan Comstart!:n kanssa!

05/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706

19/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706

 


 

Tulevat hallituksen ja toimikuntien kokoukset

Hallituksen kokoukset:

12.12. klo 16:00 @ Gustavus Rex

Toimikuntien kokoukset:

Opintotoimikunnan kokous 10.12. klo 18:00 @ Gustavus Rex (pizzasitsit)

 


 

Opintoasiat

 

HYY:n edustajistovaalit ovat ohi – Kasvatustieteellisestä huikea määrä edustajistoon!

Marraskuun alussa oli HYY:n edustajiston vaalit, johon moni kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelija myös osallistui. Heistä merkittävä määrä pääsy varsinaisille tai varaedustaja paikoille! Onnea hienosta vaalityöstä kaikille mukana olleille! Tulokset voit lukea täältä:
http://vaalitulos.hyy.fi/2018/

Yliopiston tilakysymykset – Auroran tulevaisuus?

Yliopisto on linjannut, että tiloista on leikattava. Tiedekuntakokouksessa maanantaina 26.11. kerrottiin että Siltavuorenpenger 10 eli Aurorasta mahdollisesti tullaan luopumaan ja rakennuksessa olevat erikoistilat siirretään muihin Siltavuorenpenkereen tiloihin Minervaan ja Psychologicumiin. Kyse on tällä hetkellä suunnitelmasta, mitä Helsingin yliopiston hallitus ei vielä ole hyväksynyt, eli muutoksia voi vielä tulla.

Tilamuutoksia esitellessä nousi esille myös Conddoorista, eli Conduksen hallinnoimasta opiskelijoiden hengailu- ja kokoustamistilasta luopuminen mahdollisten uusien teknisten työtilojen takia. Asia on otettu huomioon ja opiskelijoille sekä järjestötoimijoille tulisi korvaava tila. Tiedekuntia ja muita yksiköitä (henkilökunta ja opiskelijat) osallistetaan tapahtuvaan prosessiin ja kasvatustieteelliseen tiedekuntaan luodaan tilatoimikunta, johon avataan opiskelijaedustajahaku. Tilatoimikunnassa on mahdollista ajaa opiskelijoiden asiaa tiloihin liittyen prosessin aikana.

Haun löydät täältä.

Opetussuunnitelmauudistus 2020-2023 suunnittelutyö siirtyy vuoden alkuun – Ensi vuonna tapahtuu merkittävää vaikuttamistyötä edunvalvonnan puitteissa

Myös Apupyöränä tunnettu opetussuunnitelmauudistus pyrkii korjaamaan Iso Pyörän tekemät virheet. Suunnittelutyö tähän uudistukseen alkaa vuoden alussa, eli kannattaa olla valppaana ja olla valmiina vaikuttamaan, esimerkiksi olemalla yhteydessä ainejärjestösi edunvalvontaan voit parhaiten vaikuttaa kyseiseen prosessiin!

 


 

Tiedekunnan terveiset


Oletko valmistumassa? Muistathan tarkistaa opintosi ja pyytää opintojen koontia ajoissa!

Lisätietoa opintojen koonnista ja valmistumisesta löydät Opiskelijan ohjeista. Muistathan valita sivun ylälaidan valikosta oman koulutusohjelmasi ja opintosuuntasi, jotta tiedot näkyvät oikein.

Valmistuneiden juhlaa vietetään 18.12. klo 17.30-19.30 yliopiston isossa juhlasalissa (os. Unioninkatu 34) Juhlaan ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/93293/lomake.html

Ilmoittautua voi 1.11.–9.12.2018 välisenä aikana. Tervetuloa!

 Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Condus ry toivottaa kaikille jäsenjärjestöjensä jäsenille ja muille Conduksen ystäville oikein rentouttavaa ja ihanaa joulun aikaa, onnellista uutta vuotta sekä ansaittua lomaa!

 

christmas-2310176_1920

Condus månadsbrev 12/2018

46384925_2048893328500235_1771466223377186816_o

 

Nya styrelsen har valts!

 

I mitten av november hade föreningen sitt höstmöte. På mötet godkändes bl.a. verksamhetsplanen och budget till året 2019. På mötet valdes det också nya styrelsen till 2019.

Till ordförande 2019 valdes Wilson Nuckols, till första viceordförande Ella Rönkkö och till andra viceordförande Eeva Hastell. Till sekreterare valdes Suvi Kanerva och till ekonom Saara Tahvainen. Till övriga styrelsemedlemmar valdes Salla Kuva, Robert Miettunen, Anna Majava, Tiia Pussinen, Katariina Mustonen, Tea Laine, Laura Purhonen, Venla Järvensivu ja Nina Riski.

Till verksamhetsgranskare valdes Samuli De Pascale (suppleant Minja Lahdelma) och Olli Savisaati (suppleant Viivi Piira).

Condus är alltså i väldigt bra händer också nästa år. Grattis ännu till alla nya styrelsemedlemmar! ❤

 


 

Kommande evenemang

 

46213688_2046390012083900_39199114243604480_n

6.12. Kom med Condus på Självständighetsdagens festtåg

Condus vill önska alla conduaner varmt välkomna och delta i självständighetsdagens festtåg för att uppleva gemenskap och värme under detta evenemang! Huvudstadsregionens studerande firar Finlands självständighet den 6 december med att tåga genom staden. Evenemanget är öppet för alla och du kan gå med i tåget även om du inte hör till någon studerandeorganisation. Varmt välkommen!

Facebook

 


 

Andra evenemang


Comstart!-improvisationsklubb

Comstart! är Condus improvisationsklubb som ordnar improvisationsövningar under hela hösten. Comstart! kan bli din språngbräda till Beteendevetenskapliga spexet, Käyttiksen speksi, så ifall du drömmer om att skådespela i spexet, kom och öva tillsammans med Comstart!.

05/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706

19/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706

 


Kommande styrelse- och utskottsmöten


Styrelsemöten:

12.12. kl. 16:00 @ Gustavus Rex

Utskotssmöten:

Studieutskottsmöten 10.12. kl. 18:00 @ Gustavus Rex (pizzasits)

 


 

Studieärenden

 

HUS delegationsval är över – En fantastisk mängd invalda från pedagogiska fakulteten!

I början av november hade HUS sitt delegationsval. Det var många från pedagogiska fakulteten som deltog och en fin mängd av dem valdes till delegationen och till suppleanter! Grattis till alla!

Resultaten kan ni se här:  http://vaalitulos.hyy.fi/2018/

Universitets utrymmen – Auroras framtid?

Universitetet har bestämt att man måste skära från utrymmen. På fakultetsmötet 26.11 informerades det att man möjligtvis kommer att hyra ut Brobergsterassen 10, alltså Aurora. I detta fall skulle man flytta speacialutrymmen från Aurora till andra Brobergsterassens utrymmen i Minerva och Psychologicum. Det är för tillfället frågan om en plan som Helsingfors universitet inte ännu har godkänt, så ändringar kan ännu ske. Conddoori (Condus utrymme i Minerva) kom också fram under diskussionen. Om planen godkänns, är det möjligt att Conddoori omvandlas till ett tekniskt arbetsutrymme. Detta har tagits i beaktande och ett nytt utrymme borde fås i detta fall. Deltagande till detta är möjligt och fakulteten grundar ett utrymmesutskott vart Condus kommer att söka studeranderepresentanter.

Här kun du ansöka!

Reformen av undervisningsplanen 2020-2023 – planeringen flyttas till början av nästa året

Det lönar sig att vara skarp och färdig att påverka, du kan till exempel ta kontakt med din ämnesförenings intressebevakning!

 


 

Fakultetens hälsningar

Kommer du att utexamineras snart? Kom ihåg att gå igenom dina studieprestationer och be om helhetspåteckningar i god tid!
Mera information om helhetspåteckningen och utexamineringen hittar du i instruktioner för studerande.

Festen för utexaminerade vid pedagogiska fakulteten firas 18.12. kl. 17.30-19.30 i stora festsalen (Unionsgatan 34). Anmälningen till fest för utexaminerade vid pedagogiska fakulteten finns här: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/93293/lomake.html

Man 
kan anmäla sig mellan 1.11.-9.12.2018. Välkommen!

 Glad jul och gott nytt år!


Condus ry vill önska alla sina medlemsföreningar, medlemmar och andra Condus vänner skön jul, gott nytt år och avslappnande jullov!

 

christmas-2310176_1920

Condus’ Monthly Newsletter 12/2018

46384925_2048893328500235_1771466223377186816_o

 

Next years board of Condus has been elected!

The annual electoral meeting was held half-way through November, where in addition to electing the new board of 2019, next years preliminary strategy plan and budget were accepted for the year 2019.

Wilson Nuckols was elected the new chairman of the board. Ella Rönkkö was elected 1st Vice Chairman and Eeva Hastell was elected 2nd Vice Chairman. Suvi Kanerva was elected the new board secretary and Saara Tahvanainen was elected to be the new treasurer. In addition Salla Kuva, Robert Miettunen, Anna Majava, Tiia Pussinen, Katariina Mustonen, Tea Laine, Laura Purhonen, Venla Järvensivu and Nina Riski were also elected to the board.

In addition, for the fiscal year of 2019 Samuli De Pascale and Olli Savisaari were elected as performance auditors. Minja Lahdelma and Viivi Piira are vice performance auditors respectively.

Condus will be in great hands next year, congratulations to all accepted applicants! ❤

 


 

Main events

 

46213688_2046390012083900_39199114243604480_n

6.12. Condus in Students’ Independence Day Procession

Welcome to join Condus on the procession of the celebration of the independence of Finland! Students of the Capital Region celebrate the independence of Finland in the Students’ Independence Day Procession on 6 December. The event is open to everyone, and you can join the procession even if you do not belong to any student organisation. We warmly welcome you all!

Facebook

 


 

Other events

 

Comstart!-improvisation club

Comstart! is Condus’s improv-club, which organizes improv exercises throughout the whole fall. Comstart! can serve as your spring board to Käyttiksen speksi, the campus’s theater club. So if you’ve ever dreamed of staring in the campus play, come train with Comstart!

05/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706

19/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706

 


 

Future Board Meetings and Committee Meetings


Board meetings

12.12. at 16:00 @ Gustavus Rex

Committee meetings:

Student Rights Committee meeting 10.12. at 18:00 @ Gustavus Rex (pizzasitsit)

 


 

Matters of Education

 

In the interest of time, educational matters have not been translated, since most are not pertinent for example to exchange students. If you would like to know more or have any questions, please contact us at hallitus[a]condus.fi.Merry Christmas and a Happy New Year!


Condus ry would like to wish a very relaxing and wonderful Christmas to all of our member organizations members and to all our other friends of Condus. Have a happy New Year and enjoy your well earned vacation!

 

christmas-2310176_1920

Opiskelijaedustajahaku Kasvatustieteellisen tiedekunnan tilatoimikuntaan // Studentrepresentanter sökes till pedagogiska fakultetens utrymmesutskott

FI | SV

Yliopisto on ottanut tavoitteeksi leikata tiloista. Tähän liittyen yliopiston tilojen tarpeellisuutta ja toimivuutta tarkastellaan sekä tarvittaessa tarkastellaan miten niitä voitaisiin uudistaa yhteistyössä kaikkien tiedekuntien kanssa. Tämän seurauksena kasvatustieteellinen tiedekunta perustaa uuden tilatoimikunnan, jonka tarkoituksena on edesauttaa tämän tavoitteen saavuttamista.

Meidän tiedekunnassa tämä hanke kohdistuu varsinkin Siltavuorenpenger 10, Aurora -rakennuksen tulevaisuuteen, sillä tällä hetkellä pohditaan sen mahdollista vuokraamista. Tällöin esimerkiksi uusia erikoisopetustiloja (teknisen työn luokka, kotitaloustilat, tekstiilityötilat, kuvataide sekä draamaluokat) siirrettäisiin muihin tiloihin Siltavuorenpenger 1-9. Tilatoimikunta kuitenkin olisi myös foorumi, jossa voitaisiin keskustella myös muista tila-asioista meidän tiedekunnassa.

Condus hakee kaksi opiskelijaedustajaa kyseiseen toimielimeen. Hakuaika päättyy tiistaina 11.12. klo 12:00. Hakulomakkeen löydät tekstin lopusta.

Hakemuksesta olisi hyvä ilmetä:
– Näkemyksiä Siltavuorenpenkereen tilojen tämän hetkiseen käyttöön.
– Kokemusta erityisopetustilojen (käsityönopetustilat, kotitalousopetustilat) käytöstä ja toimivuudesta.
– Mahdollisia ehdotuksia miten tiloja tulisi jatkossa käyttää Siltavuorenpenkereellä.

Haemme opiskelijoita eri opintosuunnilta ja hakijoiden etuna nähdään kokemus Auroran erikoisopetustilojen käytöstä.

Jos sinulla on mitään lisäkysymyksiä, voi olla yhteydessä edunvalvonta[a]condus.fi.

HAE TÄÄLLÄ!

 


 

SV

Universitetet kommer att utföra nedskärningar på utrymmen på alla kampus. I samband med detta kommer utrymmena att granskas inför utveckling vid behov och detta kommer att ske i samarbete med alla fakultet. På grund av detta kommer pedagogiska fakulteten få ett utrymmesutskott, som arbetar med dessa frågor.

I vår fakultet kommer nedskärningarna att påverka Brobergsterassen 10, byggnaden Auroras framtid, eftersom den eventuellt kommer att hyras ut. Ifall detta skulle ske skulle man bygga specialutbildningsrum (tekniskslöjd-, textilslöjd-, hushållsläro-, bildkonst- samt dramautrymmena) i de andra byggnaderna på Brobergsterassen 1-9. Utrymmesutskottet skulle då vara ett ställe att diskutera kring dessa men också andra ämnen angående utrymmen i fakulteten.

Condus söker två studentrepresentanter till detta organ. Ansökningstiden går ut på tisdag 11.12 kl. 12.00. Blanketten för sökning hittar du i slutet av den här texten.

I din bör det komma fram:
– Uppfattningar om användningen av utrymmen vid Brobergsterassen.
– Erfarenheter av användning av specialutrymmena samt hur de fungerat.
– Förslag på hur utrymmen skulle kunna användas i framtiden på Brobergsterassen.

Vi söker studentrepresentaner från olika studieinriktningar och vi ser som fördel användande av Auroras utrymmen.

Vid frågor eller för mera information, kontakta edunvalvonta[a]condus.fi.

ANSÖK HÄR!

Conduksen kuukausitiedote 11/2018

kansikuvak oko muutettu
Kuva: Anniliina Lassila

Tule mukaan Condukseen!

Järjestötoiminta on opiskelijan parasta aikaa! Condus tarvitsee timanttisia tyyppejä tiimiinsä ja just sä voisit olla sellanen ihminen, jonka innokkuutta, ahkeruutta ja hyvää fiilistä me kaivataan. Sinun ei tarvitse tietää tai osata mitään ihmeellistä etukäteen – tärkeintä on kiinnostus tulla tekemään Conduksen edunvalvonnasta, tapahtumista, ympäristön huomioimisesta, kansainvälisyydestä, taloudenhoidosta, tuutoroinnista, yhdenvertaisuudesta, puheenjohtamisesta tai vaikkapa viestinnästä toimivaa ja mahtavaa! Järjestötoiminta tuo sinulle paitsi valtavasti uusia ystäviä ja hauskoja kokemuksia, myös todella hyödyllisiä taitoja työelämään. Kuten olet ehkä viime viikkojen Instagram-esittelyistä huomannut, meillä on ollut tänäkin vuonna todella erilaisia ihmisiä mukana omilla vahvuuksillaan ja kyvyillään, eli ihan kaikenlaisia tyyppejä tarvitaan. Jos jokin vastuualue kiinnostaa sinua hiukankin ja haluat tietää lisää, ota yhteyttä esimerkiksi hallitus[a]condus.fi tai kyseisen vastuualueen sähköpostiin, jotka löydät nettisivuiltamme.

Conduksen hallitus valitaan 12.11. Tällöin valitaan puheenjohtajisto sekä hallituksen muut jäsenet, ja muiden jäsenten vastuualueet jaetaan järjestäytymiskokouksessa vuoden alussa.Päätapahtumat


45305559_2027584610631107_5095136449322287104_n

12.11. Condus ry:n syyskokous

Tervetuloa Condus ry:n syyskokoukseen Gustavus Rexille (Leppäsuonkatu 11) maanantaina 12.11. kello 18 alkaen! Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Conduksen jäsenjärjestöjen jäsenet. Kokouksessa valitaan Conduksen hallitus vuodelle 2019, joten se on Conduksen yhdistyksen kokouksista ehkä tärkein! Kokouksessa käsitellään myös alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Mukaan voi toki tulla vain seuraamaan kokousta, osallistuminen ei velvoita mihinkään.
Facebook


45124863_2023240687732166_5617664468361150464_o

20.11. DOMMA10

Rakas järjestötilaklusterimme Domus Gaudium täyttää tänä vuonna hulppeat kymmenen vuotta. Tätä onkin syytä juhlistaa mahtavilla, järjestörajat ylittävillä syntymäpäiväbileillä. Saavu yhdessä ystäviesi kanssa Dommalle riemuitsemaan kanssamme ja nauttimaan mahtavasta illasta yhdessä Matlun, Biosfäärin ja MMYLin kanssa.

Tarkemmat tiedot tapahtuman sisällöstä ja lipunmyynnistä löydät Facebook-eventistä.

 

HYYFEST

10.-24.11. HYY 150 FEST

Vuosijuhlan alla järjestettävä opiskelijakulttuurifestivaali kokoaa yhteen HYYn järjestöjen, osakuntien ja valiokuntien jännittävimmät tapahtumat. Ohjelmistossa mm. konsertteja, pakohuonepelejä, ruokatapahtumia, klubeja ja seminaareja yliopiston kampuksilla ja Helsingin avainalueilla. Juhlaviikot huipentuvat 24.11. HYYn 150. vuosijuhlaan ja The Circuksessa järjestettäviin synttäribileisiin (pääesiintyjänä Olavi Uusivirta!) sekä sillikseen. Vaikka vuosijuhlat ovat jo täynnä, synttäribileisiin ja sillikselle saa vielä lippuja!

https://www.hyy150.fi/hyy150-festivaali/
https://www.facebook.com/events/247963579249735/

luggage-1650171_1920

29.11. Ympäristötoimikunnan kirppisappro

Conduksen Ympäristötoimikunta järjestää jälleen Kirppisappron, jossa kierretään pitkän kaavan mukaan Helsingin kirpputoreja ja secondhand-liikkeitä. Reittisuunnitelmaan kuuluvat myös kahvilapysähdykset, jotta kirppisapproilijat jaksavat tehdä ekologisia heräteostoksia tai metsästää pitkään harkinnan alla ollutta kestävää täydennystä vihreämpään vaatekaappiinsa.

 


 

Muut tapahtumat


Comstart!-improt

Comstart! on Conduksen improvisaatiokerho, joka järjestää improvisaatioharjoituksia koko syksyn. Comstart! voi toimia ponnahduslautanasi Käyttiksen speksiin, joten mikäli haaveilet näytteleväsi speksissä, tule treenaamaan Comstart!:n kanssa!
07/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
21/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 707
05/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
19/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706

 


 

Tulevat hallituksen kokoukset ja toimikuntien kokoukset


Yhdistyksen kokous:

12.11. klo 18 @ Gustavus Rex

Hallituksen kokoukset:

20.11. klo 17:00 @ Conddoori
12.12. klo 16:00 @ Gustavus Rex

Toimikuntien kokoukset:

Opintotoimikunnan kokoukset:
19.11. klo 18.00 @ Conddoori
3.12. klo 18:00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin

14.11. kello 17.00 Ympäristötoimikunnan kokous @ Conddoori


 

Vastaa Conduksen jäsenkyselyyn

Koetko tarvetta avautumiselle? Haluatko lähteä kaverin kanssa leffaan? Vastaa Conduksen jäsenkyselyyn!

Vastaamiseen kuluu aikaa vain minuutteja, mutta sillä on suuri vaikutus Conduksen tulevan vuoden toiminnan suunnitteluun.

Vastausaikaa on 23.11. klo 23:59 asti.

Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme 4 leffalippupakettia (2 lippua per paketti).

Kyselyyn pääset täältä:

https://goo.gl/forms/8U1u1Re7cPCeNUv52

Condus kiittää vastauksestasi jo etukäteen ja toivottaa onnea arvontaan!

 


 

Opintoasiat

Opetussuunnitelmauudistus 2020-2023

Iso Pyörä on pyörähtänyt. Viime opetussuunnitelmauudistus mylläsi yliopiston merkittävästi ja loi sekavan ilmapiirin, joka on nyt hiljalleen laantunut. Sekasorron aikana moni asia on saattanut jäädä huomiotta ja monia mahdollisia vääryksiä on päässyt syntymään.

Yliopiston johto on katsonut, että näihin vääryyksiin täytyy puuttua. Pian yliopiston sisällä alkaa uuden opetussuunnitelman suunnittelu, jonka tarkoituksena on puuttua suurimpiin oikeusmurhiin ja tehdä tarvittavat välttämättömät korjaukset Iso Pyörän jäljiltä. Tätä opetussuunnitelmauudistusta on sanottu jo epävirallisesti “Apu Pyörä” -uudistukseksi.

Suunnittelutyö alkaa pian myös Kasvatustieteellisessä Tiedekunnassa. Mikäli koet Iso Pyörän vaikuttaneen sinun opintosuuntasi jollakin tavalla merkitsevästi, kannattaa olla yhteydessä ainejärjestösi edunvalvontaan, tai Conduksen edunvalvontatiimille. Näin huolesi pääsee eteenpäin niille, ketkä pystyvät asioihin vaikuttamaan.

Conduksen edunvalvonnan sähköposti löytyy tästä:

edunvalvonta[a]condus.fi

Johtoryhmähaku keräsi paljon hakemuksia – Kasvatustieteellinen ainut tiedekunta, jossa hakua ei tarvinnut jatkaa!

Sekä kandi-johtoryhmä että maisteri-johtoryhmä keräsivät paljon hakemuksia. Olimme Helsingin Yliopiston ainut tiedekunta, jossa hakuaikaa ei tarvinnut jatkaa. Voimme olla iloisia, että tiedekunnassamme on niin paljon koulutuspolitiikasta valveutuneita opiskelijoita!

Edustajistovaalit käynnissä – muistakaa äänestää!

Edustajistovaalit ovat taas täällä! Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnalle eli HYY:lle valitaan kahden vuoden välein 60 -henkinen edustajisto, jotka linjaavat HYY:n toiminnasta ja ovat merkittävässä roolissa opiskelijoiden arjen parantamisessa. HYY vastaa opiskelijoiden hallinnollisesta edunvalvonnasta, mutta näkyvämpi esimerkki HYY:n toiminnasta voisi olla esimerkiksi Unicafen toiminnan järjestäminen.

Äänestyspäivät ovat 31.10.–2. 11.2018 ja 5.11.-7.11.2018. Eri edustajistoryhmät saattavat olla silloin enemmän näkyvillä kampanjoimassa, myös Siltavuorenpenkereellä. Kannattaa tutustua eri ryhmiin ja valita oma ehdokas, ketä äänestää edustajistovaaleissa! Äänestys järjestetään sähköisesti, joten se on entistäkin helpompaa!

Lisätietoa löytyy alta:

https://hyy.helsinki.fi/fi/ylioppilaskunta/edustajistovaalit-2018

Kasvatustieteiden Ajankohtaiset Kysymykset -kurssipalautelomake keräsi paljon vastauksia – kiitos teidän vastauksista.

Tänä syksynä ensimmäistä kertaa tässä muodossa järjestetty Kasvatustieteiden Ajankohtaiset Kysymykset -maisterikurssi on herättänyt paljon keskustelua. Conduksen edunvalvontatiimiä lähestyttiin kurssin johdon puolesta antamaan opiskelijoiden näkemys kurssin toteutuksesta, jonka johdosta toteutettiin tämä kysely.

Kysely keräsi merkittävän määrän palautetta, kiitämme teitä teidän osallisuudesta. Kurssin aikana eniten haastavana koettiin kurssin hieman epäselkeä ohjeistus. Eniten kiitosta kuitenkin keräsi konseptimessut. Kehitysideoita tuli paljon, jotka viedään kurssin suunnittelijoille, jotka varmasti hyötyvät teidän palautteesta tulevia vuosia varten.


Tiedekunnan terveiset

Hyvä Opiskelija!

Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista aamukahville/teelle Olivian ”akvaariotilaan” koulutusohjelmajohtajien kanssa.

Aamukahvikeskustelut ovat kerran kuussa maanantaisin 1.10., 5.11. ja 3.12. 2018 klo 8.30-9.30.

Ystävällisin terveisin Elina Kontu ja Inkeri Ruokonen