Conduksen kuukausitiedote 12/2018

46384925_2048893328500235_1771466223377186816_o

 

Conduksen vuoden 2019 hallitus on valittu!

Marraskuun puolivälissä pidettiin yhdistyksen syyskokous, jossa hyväksyttiin esimerkiksi alustava toimintasuunnitelma ja alustava talousarvio vuodelle 2019. Lisäksi kokouksessa valittiin hallitus vuodelle 2019.

Puheenjohtajaksi kaudelle 2019 valittiin Wilson Nuckols. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Ella Rönkkö ja 2. varapuheenjohtajaksi Eeva Hastell. Sihteeriksi valittiin Suvi Kanerva ja taloudenhoitajaksi valittiin Saara Tahvanainen. Lisäksi hallitukseen valittiin Salla Kuva, Robert Miettunen, Anna Majava, Tiia Pussinen, Katariina Mustonen, Tea Laine, Laura Purhonen, Venla Järvensivu ja Nina Riski.

Lisäksi tilikaudelle 2019 valittiin toiminnantarkastajiksi Samuli De Pascale (varalla Minja Lahdelma) ja Olli Savisaari (varalla Viivi Piira).

Condus on siis todella hyvissä käsissä ensi vuonnakin, onneksi olkoon vielä kaikille valituille! ❤

 


 

Päätapahtumat

 

46213688_2046390012083900_39199114243604480_n

6.12. Conduksen kanssa itsenäisyyspäivän juhlakulkueeseen

Pääkaupunkiseudun opiskelijat juhlivat Suomen itsenäisyyttä opiskelijoiden itsenäisyyspäivän juhlakulkueessa 6.12. Myös Condus osallistuu juhlakulkueeseen ja haluaa kutsua kaikki conduslaiset mukaan tähän yhteisölliseen ja lämminhenkiseen tapahtumaan! Tapahtuma on kaikille avoin, eli ystävät ja perhe ovat myös lämpimästi tervetulleita mukaan!

Facebook

 


 

Muut tapahtumat


Comstart!-improt

Comstart! on Conduksen improvisaatiokerho, joka järjestää improvisaatioharjoituksia koko syksyn. Comstart! voi toimia ponnahduslautanasi Käyttiksen speksiin, joten mikäli haaveilet näytteleväsi speksissä, tule treenaamaan Comstart!:n kanssa!

05/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706

19/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706

 


 

Tulevat hallituksen ja toimikuntien kokoukset

Hallituksen kokoukset:

12.12. klo 16:00 @ Gustavus Rex

Toimikuntien kokoukset:

Opintotoimikunnan kokous 10.12. klo 18:00 @ Gustavus Rex (pizzasitsit)

 


 

Opintoasiat

 

HYY:n edustajistovaalit ovat ohi – Kasvatustieteellisestä huikea määrä edustajistoon!

Marraskuun alussa oli HYY:n edustajiston vaalit, johon moni kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelija myös osallistui. Heistä merkittävä määrä pääsy varsinaisille tai varaedustaja paikoille! Onnea hienosta vaalityöstä kaikille mukana olleille! Tulokset voit lukea täältä:
http://vaalitulos.hyy.fi/2018/

Yliopiston tilakysymykset – Auroran tulevaisuus?

Yliopisto on linjannut, että tiloista on leikattava. Tiedekuntakokouksessa maanantaina 26.11. kerrottiin että Siltavuorenpenger 10 eli Aurorasta mahdollisesti tullaan luopumaan ja rakennuksessa olevat erikoistilat siirretään muihin Siltavuorenpenkereen tiloihin Minervaan ja Psychologicumiin. Kyse on tällä hetkellä suunnitelmasta, mitä Helsingin yliopiston hallitus ei vielä ole hyväksynyt, eli muutoksia voi vielä tulla.

Tilamuutoksia esitellessä nousi esille myös Conddoorista, eli Conduksen hallinnoimasta opiskelijoiden hengailu- ja kokoustamistilasta luopuminen mahdollisten uusien teknisten työtilojen takia. Asia on otettu huomioon ja opiskelijoille sekä järjestötoimijoille tulisi korvaava tila. Tiedekuntia ja muita yksiköitä (henkilökunta ja opiskelijat) osallistetaan tapahtuvaan prosessiin ja kasvatustieteelliseen tiedekuntaan luodaan tilatoimikunta, johon avataan opiskelijaedustajahaku. Tilatoimikunnassa on mahdollista ajaa opiskelijoiden asiaa tiloihin liittyen prosessin aikana.

Haun löydät täältä.

Opetussuunnitelmauudistus 2020-2023 suunnittelutyö siirtyy vuoden alkuun – Ensi vuonna tapahtuu merkittävää vaikuttamistyötä edunvalvonnan puitteissa

Myös Apupyöränä tunnettu opetussuunnitelmauudistus pyrkii korjaamaan Iso Pyörän tekemät virheet. Suunnittelutyö tähän uudistukseen alkaa vuoden alussa, eli kannattaa olla valppaana ja olla valmiina vaikuttamaan, esimerkiksi olemalla yhteydessä ainejärjestösi edunvalvontaan voit parhaiten vaikuttaa kyseiseen prosessiin!

 


 

Tiedekunnan terveiset


Oletko valmistumassa? Muistathan tarkistaa opintosi ja pyytää opintojen koontia ajoissa!

Lisätietoa opintojen koonnista ja valmistumisesta löydät Opiskelijan ohjeista. Muistathan valita sivun ylälaidan valikosta oman koulutusohjelmasi ja opintosuuntasi, jotta tiedot näkyvät oikein.

Valmistuneiden juhlaa vietetään 18.12. klo 17.30-19.30 yliopiston isossa juhlasalissa (os. Unioninkatu 34) Juhlaan ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/93293/lomake.html

Ilmoittautua voi 1.11.–9.12.2018 välisenä aikana. Tervetuloa!

 Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Condus ry toivottaa kaikille jäsenjärjestöjensä jäsenille ja muille Conduksen ystäville oikein rentouttavaa ja ihanaa joulun aikaa, onnellista uutta vuotta sekä ansaittua lomaa!

 

christmas-2310176_1920

Condus månadsbrev 12/2018

46384925_2048893328500235_1771466223377186816_o

 

Nya styrelsen har valts!

 

I mitten av november hade föreningen sitt höstmöte. På mötet godkändes bl.a. verksamhetsplanen och budget till året 2019. På mötet valdes det också nya styrelsen till 2019.

Till ordförande 2019 valdes Wilson Nuckols, till första viceordförande Ella Rönkkö och till andra viceordförande Eeva Hastell. Till sekreterare valdes Suvi Kanerva och till ekonom Saara Tahvainen. Till övriga styrelsemedlemmar valdes Salla Kuva, Robert Miettunen, Anna Majava, Tiia Pussinen, Katariina Mustonen, Tea Laine, Laura Purhonen, Venla Järvensivu ja Nina Riski.

Till verksamhetsgranskare valdes Samuli De Pascale (suppleant Minja Lahdelma) och Olli Savisaati (suppleant Viivi Piira).

Condus är alltså i väldigt bra händer också nästa år. Grattis ännu till alla nya styrelsemedlemmar! ❤

 


 

Kommande evenemang

 

46213688_2046390012083900_39199114243604480_n

6.12. Kom med Condus på Självständighetsdagens festtåg

Condus vill önska alla conduaner varmt välkomna och delta i självständighetsdagens festtåg för att uppleva gemenskap och värme under detta evenemang! Huvudstadsregionens studerande firar Finlands självständighet den 6 december med att tåga genom staden. Evenemanget är öppet för alla och du kan gå med i tåget även om du inte hör till någon studerandeorganisation. Varmt välkommen!

Facebook

 


 

Andra evenemang


Comstart!-improvisationsklubb

Comstart! är Condus improvisationsklubb som ordnar improvisationsövningar under hela hösten. Comstart! kan bli din språngbräda till Beteendevetenskapliga spexet, Käyttiksen speksi, så ifall du drömmer om att skådespela i spexet, kom och öva tillsammans med Comstart!.

05/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706

19/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706

 


Kommande styrelse- och utskottsmöten


Styrelsemöten:

12.12. kl. 16:00 @ Gustavus Rex

Utskotssmöten:

Studieutskottsmöten 10.12. kl. 18:00 @ Gustavus Rex (pizzasits)

 


 

Studieärenden

 

HUS delegationsval är över – En fantastisk mängd invalda från pedagogiska fakulteten!

I början av november hade HUS sitt delegationsval. Det var många från pedagogiska fakulteten som deltog och en fin mängd av dem valdes till delegationen och till suppleanter! Grattis till alla!

Resultaten kan ni se här:  http://vaalitulos.hyy.fi/2018/

Universitets utrymmen – Auroras framtid?

Universitetet har bestämt att man måste skära från utrymmen. På fakultetsmötet 26.11 informerades det att man möjligtvis kommer att hyra ut Brobergsterassen 10, alltså Aurora. I detta fall skulle man flytta speacialutrymmen från Aurora till andra Brobergsterassens utrymmen i Minerva och Psychologicum. Det är för tillfället frågan om en plan som Helsingfors universitet inte ännu har godkänt, så ändringar kan ännu ske. Conddoori (Condus utrymme i Minerva) kom också fram under diskussionen. Om planen godkänns, är det möjligt att Conddoori omvandlas till ett tekniskt arbetsutrymme. Detta har tagits i beaktande och ett nytt utrymme borde fås i detta fall. Deltagande till detta är möjligt och fakulteten grundar ett utrymmesutskott vart Condus kommer att söka studeranderepresentanter.

Här kun du ansöka!

Reformen av undervisningsplanen 2020-2023 – planeringen flyttas till början av nästa året

Det lönar sig att vara skarp och färdig att påverka, du kan till exempel ta kontakt med din ämnesförenings intressebevakning!

 


 

Fakultetens hälsningar

Kommer du att utexamineras snart? Kom ihåg att gå igenom dina studieprestationer och be om helhetspåteckningar i god tid!
Mera information om helhetspåteckningen och utexamineringen hittar du i instruktioner för studerande.

Festen för utexaminerade vid pedagogiska fakulteten firas 18.12. kl. 17.30-19.30 i stora festsalen (Unionsgatan 34). Anmälningen till fest för utexaminerade vid pedagogiska fakulteten finns här: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/93293/lomake.html

Man 
kan anmäla sig mellan 1.11.-9.12.2018. Välkommen!

 Glad jul och gott nytt år!


Condus ry vill önska alla sina medlemsföreningar, medlemmar och andra Condus vänner skön jul, gott nytt år och avslappnande jullov!

 

christmas-2310176_1920

Condus’ Monthly Newsletter 12/2018

46384925_2048893328500235_1771466223377186816_o

 

Next years board of Condus has been elected!

The annual electoral meeting was held half-way through November, where in addition to electing the new board of 2019, next years preliminary strategy plan and budget were accepted for the year 2019.

Wilson Nuckols was elected the new chairman of the board. Ella Rönkkö was elected 1st Vice Chairman and Eeva Hastell was elected 2nd Vice Chairman. Suvi Kanerva was elected the new board secretary and Saara Tahvanainen was elected to be the new treasurer. In addition Salla Kuva, Robert Miettunen, Anna Majava, Tiia Pussinen, Katariina Mustonen, Tea Laine, Laura Purhonen, Venla Järvensivu and Nina Riski were also elected to the board.

In addition, for the fiscal year of 2019 Samuli De Pascale and Olli Savisaari were elected as performance auditors. Minja Lahdelma and Viivi Piira are vice performance auditors respectively.

Condus will be in great hands next year, congratulations to all accepted applicants! ❤

 


 

Main events

 

46213688_2046390012083900_39199114243604480_n

6.12. Condus in Students’ Independence Day Procession

Welcome to join Condus on the procession of the celebration of the independence of Finland! Students of the Capital Region celebrate the independence of Finland in the Students’ Independence Day Procession on 6 December. The event is open to everyone, and you can join the procession even if you do not belong to any student organisation. We warmly welcome you all!

Facebook

 


 

Other events

 

Comstart!-improvisation club

Comstart! is Condus’s improv-club, which organizes improv exercises throughout the whole fall. Comstart! can serve as your spring board to Käyttiksen speksi, the campus’s theater club. So if you’ve ever dreamed of staring in the campus play, come train with Comstart!

05/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706

19/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706

 


 

Future Board Meetings and Committee Meetings


Board meetings

12.12. at 16:00 @ Gustavus Rex

Committee meetings:

Student Rights Committee meeting 10.12. at 18:00 @ Gustavus Rex (pizzasitsit)

 


 

Matters of Education

 

In the interest of time, educational matters have not been translated, since most are not pertinent for example to exchange students. If you would like to know more or have any questions, please contact us at hallitus[a]condus.fi.Merry Christmas and a Happy New Year!


Condus ry would like to wish a very relaxing and wonderful Christmas to all of our member organizations members and to all our other friends of Condus. Have a happy New Year and enjoy your well earned vacation!

 

christmas-2310176_1920

Opiskelijaedustajahaku Kasvatustieteellisen tiedekunnan tilatoimikuntaan // Studentrepresentanter sökes till pedagogiska fakultetens utrymmesutskott

FI | SV

Yliopisto on ottanut tavoitteeksi leikata tiloista. Tähän liittyen yliopiston tilojen tarpeellisuutta ja toimivuutta tarkastellaan sekä tarvittaessa tarkastellaan miten niitä voitaisiin uudistaa yhteistyössä kaikkien tiedekuntien kanssa. Tämän seurauksena kasvatustieteellinen tiedekunta perustaa uuden tilatoimikunnan, jonka tarkoituksena on edesauttaa tämän tavoitteen saavuttamista.

Meidän tiedekunnassa tämä hanke kohdistuu varsinkin Siltavuorenpenger 10, Aurora -rakennuksen tulevaisuuteen, sillä tällä hetkellä pohditaan sen mahdollista vuokraamista. Tällöin esimerkiksi uusia erikoisopetustiloja (teknisen työn luokka, kotitaloustilat, tekstiilityötilat, kuvataide sekä draamaluokat) siirrettäisiin muihin tiloihin Siltavuorenpenger 1-9. Tilatoimikunta kuitenkin olisi myös foorumi, jossa voitaisiin keskustella myös muista tila-asioista meidän tiedekunnassa.

Condus hakee kaksi opiskelijaedustajaa kyseiseen toimielimeen. Hakuaika päättyy tiistaina 11.12. klo 12:00. Hakulomakkeen löydät tekstin lopusta.

Hakemuksesta olisi hyvä ilmetä:
– Näkemyksiä Siltavuorenpenkereen tilojen tämän hetkiseen käyttöön.
– Kokemusta erityisopetustilojen (käsityönopetustilat, kotitalousopetustilat) käytöstä ja toimivuudesta.
– Mahdollisia ehdotuksia miten tiloja tulisi jatkossa käyttää Siltavuorenpenkereellä.

Haemme opiskelijoita eri opintosuunnilta ja hakijoiden etuna nähdään kokemus Auroran erikoisopetustilojen käytöstä.

Jos sinulla on mitään lisäkysymyksiä, voi olla yhteydessä edunvalvonta[a]condus.fi.

HAE TÄÄLLÄ!

 


 

SV

Universitetet kommer att utföra nedskärningar på utrymmen på alla kampus. I samband med detta kommer utrymmena att granskas inför utveckling vid behov och detta kommer att ske i samarbete med alla fakultet. På grund av detta kommer pedagogiska fakulteten få ett utrymmesutskott, som arbetar med dessa frågor.

I vår fakultet kommer nedskärningarna att påverka Brobergsterassen 10, byggnaden Auroras framtid, eftersom den eventuellt kommer att hyras ut. Ifall detta skulle ske skulle man bygga specialutbildningsrum (tekniskslöjd-, textilslöjd-, hushållsläro-, bildkonst- samt dramautrymmena) i de andra byggnaderna på Brobergsterassen 1-9. Utrymmesutskottet skulle då vara ett ställe att diskutera kring dessa men också andra ämnen angående utrymmen i fakulteten.

Condus söker två studentrepresentanter till detta organ. Ansökningstiden går ut på tisdag 11.12 kl. 12.00. Blanketten för sökning hittar du i slutet av den här texten.

I din bör det komma fram:
– Uppfattningar om användningen av utrymmen vid Brobergsterassen.
– Erfarenheter av användning av specialutrymmena samt hur de fungerat.
– Förslag på hur utrymmen skulle kunna användas i framtiden på Brobergsterassen.

Vi söker studentrepresentaner från olika studieinriktningar och vi ser som fördel användande av Auroras utrymmen.

Vid frågor eller för mera information, kontakta edunvalvonta[a]condus.fi.

ANSÖK HÄR!

Conduksen kuukausitiedote 11/2018

kansikuvak oko muutettu
Kuva: Anniliina Lassila

Tule mukaan Condukseen!

Järjestötoiminta on opiskelijan parasta aikaa! Condus tarvitsee timanttisia tyyppejä tiimiinsä ja just sä voisit olla sellanen ihminen, jonka innokkuutta, ahkeruutta ja hyvää fiilistä me kaivataan. Sinun ei tarvitse tietää tai osata mitään ihmeellistä etukäteen – tärkeintä on kiinnostus tulla tekemään Conduksen edunvalvonnasta, tapahtumista, ympäristön huomioimisesta, kansainvälisyydestä, taloudenhoidosta, tuutoroinnista, yhdenvertaisuudesta, puheenjohtamisesta tai vaikkapa viestinnästä toimivaa ja mahtavaa! Järjestötoiminta tuo sinulle paitsi valtavasti uusia ystäviä ja hauskoja kokemuksia, myös todella hyödyllisiä taitoja työelämään. Kuten olet ehkä viime viikkojen Instagram-esittelyistä huomannut, meillä on ollut tänäkin vuonna todella erilaisia ihmisiä mukana omilla vahvuuksillaan ja kyvyillään, eli ihan kaikenlaisia tyyppejä tarvitaan. Jos jokin vastuualue kiinnostaa sinua hiukankin ja haluat tietää lisää, ota yhteyttä esimerkiksi hallitus[a]condus.fi tai kyseisen vastuualueen sähköpostiin, jotka löydät nettisivuiltamme.

Conduksen hallitus valitaan 12.11. Tällöin valitaan puheenjohtajisto sekä hallituksen muut jäsenet, ja muiden jäsenten vastuualueet jaetaan järjestäytymiskokouksessa vuoden alussa.Päätapahtumat


45305559_2027584610631107_5095136449322287104_n

12.11. Condus ry:n syyskokous

Tervetuloa Condus ry:n syyskokoukseen Gustavus Rexille (Leppäsuonkatu 11) maanantaina 12.11. kello 18 alkaen! Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Conduksen jäsenjärjestöjen jäsenet. Kokouksessa valitaan Conduksen hallitus vuodelle 2019, joten se on Conduksen yhdistyksen kokouksista ehkä tärkein! Kokouksessa käsitellään myös alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Mukaan voi toki tulla vain seuraamaan kokousta, osallistuminen ei velvoita mihinkään.
Facebook


45124863_2023240687732166_5617664468361150464_o

20.11. DOMMA10

Rakas järjestötilaklusterimme Domus Gaudium täyttää tänä vuonna hulppeat kymmenen vuotta. Tätä onkin syytä juhlistaa mahtavilla, järjestörajat ylittävillä syntymäpäiväbileillä. Saavu yhdessä ystäviesi kanssa Dommalle riemuitsemaan kanssamme ja nauttimaan mahtavasta illasta yhdessä Matlun, Biosfäärin ja MMYLin kanssa.

Tarkemmat tiedot tapahtuman sisällöstä ja lipunmyynnistä löydät Facebook-eventistä.

 

HYYFEST

10.-24.11. HYY 150 FEST

Vuosijuhlan alla järjestettävä opiskelijakulttuurifestivaali kokoaa yhteen HYYn järjestöjen, osakuntien ja valiokuntien jännittävimmät tapahtumat. Ohjelmistossa mm. konsertteja, pakohuonepelejä, ruokatapahtumia, klubeja ja seminaareja yliopiston kampuksilla ja Helsingin avainalueilla. Juhlaviikot huipentuvat 24.11. HYYn 150. vuosijuhlaan ja The Circuksessa järjestettäviin synttäribileisiin (pääesiintyjänä Olavi Uusivirta!) sekä sillikseen. Vaikka vuosijuhlat ovat jo täynnä, synttäribileisiin ja sillikselle saa vielä lippuja!

https://www.hyy150.fi/hyy150-festivaali/
https://www.facebook.com/events/247963579249735/

luggage-1650171_1920

29.11. Ympäristötoimikunnan kirppisappro

Conduksen Ympäristötoimikunta järjestää jälleen Kirppisappron, jossa kierretään pitkän kaavan mukaan Helsingin kirpputoreja ja secondhand-liikkeitä. Reittisuunnitelmaan kuuluvat myös kahvilapysähdykset, jotta kirppisapproilijat jaksavat tehdä ekologisia heräteostoksia tai metsästää pitkään harkinnan alla ollutta kestävää täydennystä vihreämpään vaatekaappiinsa.

 


 

Muut tapahtumat


Comstart!-improt

Comstart! on Conduksen improvisaatiokerho, joka järjestää improvisaatioharjoituksia koko syksyn. Comstart! voi toimia ponnahduslautanasi Käyttiksen speksiin, joten mikäli haaveilet näytteleväsi speksissä, tule treenaamaan Comstart!:n kanssa!
07/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
21/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 707
05/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
19/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706

 


 

Tulevat hallituksen kokoukset ja toimikuntien kokoukset


Yhdistyksen kokous:

12.11. klo 18 @ Gustavus Rex

Hallituksen kokoukset:

20.11. klo 17:00 @ Conddoori
12.12. klo 16:00 @ Gustavus Rex

Toimikuntien kokoukset:

Opintotoimikunnan kokoukset:
19.11. klo 18.00 @ Conddoori
3.12. klo 18:00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin

14.11. kello 17.00 Ympäristötoimikunnan kokous @ Conddoori


 

Vastaa Conduksen jäsenkyselyyn

Koetko tarvetta avautumiselle? Haluatko lähteä kaverin kanssa leffaan? Vastaa Conduksen jäsenkyselyyn!

Vastaamiseen kuluu aikaa vain minuutteja, mutta sillä on suuri vaikutus Conduksen tulevan vuoden toiminnan suunnitteluun.

Vastausaikaa on 23.11. klo 23:59 asti.

Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme 4 leffalippupakettia (2 lippua per paketti).

Kyselyyn pääset täältä:

https://goo.gl/forms/8U1u1Re7cPCeNUv52

Condus kiittää vastauksestasi jo etukäteen ja toivottaa onnea arvontaan!

 


 

Opintoasiat

Opetussuunnitelmauudistus 2020-2023

Iso Pyörä on pyörähtänyt. Viime opetussuunnitelmauudistus mylläsi yliopiston merkittävästi ja loi sekavan ilmapiirin, joka on nyt hiljalleen laantunut. Sekasorron aikana moni asia on saattanut jäädä huomiotta ja monia mahdollisia vääryksiä on päässyt syntymään.

Yliopiston johto on katsonut, että näihin vääryyksiin täytyy puuttua. Pian yliopiston sisällä alkaa uuden opetussuunnitelman suunnittelu, jonka tarkoituksena on puuttua suurimpiin oikeusmurhiin ja tehdä tarvittavat välttämättömät korjaukset Iso Pyörän jäljiltä. Tätä opetussuunnitelmauudistusta on sanottu jo epävirallisesti “Apu Pyörä” -uudistukseksi.

Suunnittelutyö alkaa pian myös Kasvatustieteellisessä Tiedekunnassa. Mikäli koet Iso Pyörän vaikuttaneen sinun opintosuuntasi jollakin tavalla merkitsevästi, kannattaa olla yhteydessä ainejärjestösi edunvalvontaan, tai Conduksen edunvalvontatiimille. Näin huolesi pääsee eteenpäin niille, ketkä pystyvät asioihin vaikuttamaan.

Conduksen edunvalvonnan sähköposti löytyy tästä:

edunvalvonta[a]condus.fi

Johtoryhmähaku keräsi paljon hakemuksia – Kasvatustieteellinen ainut tiedekunta, jossa hakua ei tarvinnut jatkaa!

Sekä kandi-johtoryhmä että maisteri-johtoryhmä keräsivät paljon hakemuksia. Olimme Helsingin Yliopiston ainut tiedekunta, jossa hakuaikaa ei tarvinnut jatkaa. Voimme olla iloisia, että tiedekunnassamme on niin paljon koulutuspolitiikasta valveutuneita opiskelijoita!

Edustajistovaalit käynnissä – muistakaa äänestää!

Edustajistovaalit ovat taas täällä! Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnalle eli HYY:lle valitaan kahden vuoden välein 60 -henkinen edustajisto, jotka linjaavat HYY:n toiminnasta ja ovat merkittävässä roolissa opiskelijoiden arjen parantamisessa. HYY vastaa opiskelijoiden hallinnollisesta edunvalvonnasta, mutta näkyvämpi esimerkki HYY:n toiminnasta voisi olla esimerkiksi Unicafen toiminnan järjestäminen.

Äänestyspäivät ovat 31.10.–2. 11.2018 ja 5.11.-7.11.2018. Eri edustajistoryhmät saattavat olla silloin enemmän näkyvillä kampanjoimassa, myös Siltavuorenpenkereellä. Kannattaa tutustua eri ryhmiin ja valita oma ehdokas, ketä äänestää edustajistovaaleissa! Äänestys järjestetään sähköisesti, joten se on entistäkin helpompaa!

Lisätietoa löytyy alta:

https://hyy.helsinki.fi/fi/ylioppilaskunta/edustajistovaalit-2018

Kasvatustieteiden Ajankohtaiset Kysymykset -kurssipalautelomake keräsi paljon vastauksia – kiitos teidän vastauksista.

Tänä syksynä ensimmäistä kertaa tässä muodossa järjestetty Kasvatustieteiden Ajankohtaiset Kysymykset -maisterikurssi on herättänyt paljon keskustelua. Conduksen edunvalvontatiimiä lähestyttiin kurssin johdon puolesta antamaan opiskelijoiden näkemys kurssin toteutuksesta, jonka johdosta toteutettiin tämä kysely.

Kysely keräsi merkittävän määrän palautetta, kiitämme teitä teidän osallisuudesta. Kurssin aikana eniten haastavana koettiin kurssin hieman epäselkeä ohjeistus. Eniten kiitosta kuitenkin keräsi konseptimessut. Kehitysideoita tuli paljon, jotka viedään kurssin suunnittelijoille, jotka varmasti hyötyvät teidän palautteesta tulevia vuosia varten.


Tiedekunnan terveiset

Hyvä Opiskelija!

Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista aamukahville/teelle Olivian ”akvaariotilaan” koulutusohjelmajohtajien kanssa.

Aamukahvikeskustelut ovat kerran kuussa maanantaisin 1.10., 5.11. ja 3.12. 2018 klo 8.30-9.30.

Ystävällisin terveisin Elina Kontu ja Inkeri Ruokonen

 

Condus månadsbrev 11/2018

kansikuvak oko muutettu
Foton: Anniliina Lassila

Kom med i Condus!

Kom med i Condus verksamhet!

Föreningsverksamhet är den bästa tiden i studielivet! Condus behöver diamantiska människor i sitt team och du kunde vara just den personen vi saknar! Man behöver inte att veta ingenting i förhand, om man bara är intresserad och ivrig att lära sig nya!

Har du någonsin funderat över hur episka sitser, underbara gulisintagningar eller till exempel välmående evenemang blir till? Tycker du det är vikigt att studerandes röst hörs i fakulteten? Would you like to hang out with amazing students from all over the world and organize cool events for and with them? Tycker du om att kicka med social media eller är det nära ditt hjärta att ta hand om utrymmen? Skulle du vilja utvecklas som ledare och ordförande? Tycker du om att ordna dokument, funderingar kring budjeter eller är du en förespråkare för jämlikhetsärenden? Du kanske har upptäckt från våra Instagram Stories att vi har många olika personligheter med olika styrkor och skickligheter, så alla är välkomna att göra verksamheten ännu bättre!

Föreningsverksamhet ger dyrbara arbetslivsfärdigheter, erfarenheter värda guld samt nya kompisar och vänner! Om du blev intresserad av någonting, kontakta oss via Facebook eller e-post hallitus[a]condus.fi. Du kan också skicka e-post till en viss funktionär, kolla på vår hemsida alla e-postadresser.

Condus styrelse året 2019 väljs måndagen 12.11 på höstmötet. Då väljs ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomansvarig samt övriga styrelsemedlemmar. Ansvarsområden väljs ut vid det konstituerande mötet i början av året 2019.Kommande evenemang


45305559_2027584610631107_5095136449322287104_n

12.11. Condus ry:s höstmöte

Välkommen på Condus ry:s höstmöte på Gustavus Rex (Alkärrsgatan 11) på måndag 12.11. från och med klockan 18! Alla medlemsföreningarnas medlemmar är välkomna på mötet. Det är frågan om årets viktigaste föreningsmöte, eftersom Condus nya styrelse blir vald. Under mötet kommer även den preliminärä verksamhetsplanen inför 2019 behandlas, du skulle alltså vara bland de första att veta vad Condus kommer göra nästa år! Man kan även komma med och endast följa med mötet, man är inte förpliktad till något. Mötet kommer att hållas på finska.

Facebook


45124863_2023240687732166_5617664468361150464_o

20.11. DOMMA10

Vår föreningsutrymme Domus Gaudium fyller 10 år! Det måste firas med fantastiska organisationgräns överskridande festen! Ta dina vänner med dig och kom tillbringa en underbar kväll med Matlu, Biosfääri och MMYL! Mera information om evenemanget och biljettförsäljning i Facebook.

Facebook-event

HYYFEST

10.-24.11. HUS150-festivalen

November tillägnas HUS frivilligverksamhet. HUS150-festivalen samlar föreningarnas och utskottens bästa evenemang. Den två veckor långa programhelheten kulminerar med studentkårens 150:e årsfest, födelsedagspartyt (med Olavi Uusivirta!) och sillis! Även om årsfest är fullsatt, man kan köpa biljetter till efterfest och sillis.

https://sv.hyy150.fi/hus150festivalen/
https://www.facebook.com/events/247963579249735/

luggage-1650171_1920

29.11. Miljöutskottets loppisappro

Condus miljöutskottet organiserar Loppisappron! Vi besökar loppmarknader och secondhand-butiker i Helsingfors – och vi glömmer inte att ta kaffepauser vilka ger oss energi att göra ekologiska inköper!Andra evenemang


Comstart! är Condus improvisationsklubb som ordnar improvisationsövningar under hela hösten. Comstart! kan bli din språngbräda till Beteendevetenskapliga spexet, Käyttiksen speksi, så ifall du drömmer om att skådespela i spexet, kom och öva tillsammans med Comstart!

07/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706
21/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 707
05/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706
19/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706Kommande styrelse- och utskottsmöten


Föreningens höstmöte:

12.11. kl. 18 @ Gustavus Rex

Styrelsemöten:

Studieutskottsmöten:
19.11. klo 18.00 @ Conddoori
3.12. klo 18:00. Platsen informeras senare

14.11. kello 17.00 Miljöutskottsmöten @ Conddoori


 

Svara på Condus medlemsenkät

Känner du ett behov av att ge feedback till Condus? Vill du fara på bio med din kompis? Svara på Condus medlemsenkät!

Det tar endast några minuter att svara, men det har en stor inverkan på Condus kommande års planering.

Svarstiden går ut 23.11 kl. 23:59.

Det lottas ut fyra biobiljettspaket (två biljetter per paket) bland dem, som lämnar sina kontaktuppgifter.

Här kommer du till enkäten:

https://goo.gl/forms/8U1u1Re7cPCeNUv52

Condus tackar dig för ditt svar redan i förväg och önskar lycka till i lotteriet!Studieärenden


Reformen av undervisningsplanen 2020-2023

Universitet kommer att planera en ny undervisningsplan. Största orättvisorna som Iso pyörä orsakade kommer att saknas genom planen. Om det finns någonting i dina studier som var betydligt påverkats av Iso Pyörä, kan du kontakta din ämnesförening eller Condus intressebevakningsteam, edunvalvonta[a]condus.fi. Då kan du förmedla dina bekymren till människor som kan påverka.

Sökan till ledningsgrupper

Sökningen till ledningsgrupper (både kandidat- och magisterprogrammet) samlade en hel del ansökningar. Pedagogiska fakulteten var den endast som det behövde inte att förlänga sökningen! Vi kan vara glada över att det finns så många studerande intresserad av utbildningspolitik i vår fakulteten!

Delegationsval är igång, kom ihåg att rösta!

Delegationsval vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) hålls 31.10.–2. 11.2018 ja 5.11.-7.11.2018. Röstningen är elektronisk. Bekanta dig med olika grupper och välj din egen kandidat.

I delegationsvalet väljs studentkårens högsta beslutande organ, delegationen, som har 60 medlemmar. Röstberättigade är alla medlemmar i HUS, det vill säga de cirka 27 000 studenterna vid Helsingfors universitet.

På valdagarna kan man rösta kl. 10–18.

Enkäten om Aktuellt inom pedagogisk forskning-kursen

Enkäten om “Aktuellt inom pedagogisk forskning”-avsnitten samlade mycket svar och feedback, som ska förmedlas till kursplanerare.

Tack för era deltagande!


 

Fakultetens hälsningar

Bästa studenter!

Välkomna att diskutera aktuella ärenden över en kopp morgonkaffe/te tillsammans med utbildningsprogrammens ansvarspersoner i Olivias ”akvarieutrymme”.

Diskussionstillfällen ordnas en gång i månaden under måndagarna 5.11 och 3.12.2018 kl. 8.30-9.30.

Med vänliga hälsningar Elina Kontu och Inkeri Ruokonen

 

Condus’ Monthly Newsletter 11/2018

kansikuvak oko muutettu
Photo: Anniliina Lassila

Come join Condus!

Student organization work is the best way to spend your student years! Condus needs fantastic people to join our team and you may be just the person, whose excitement, hard work and good vibes we need. You do not need to be knowledgeable or know how to do anything from before – what’s most important is an interest to make Condus’s student rights activity, events, environmental awareness, internationality, financial, tutoring, equality, chairmanship or even communications better and fantastic! Student organizational work can bring you not only new friends and fun experiences, but also some fundamental skills in your work life. As you may have noticed, these past few weeks we have used Instagram to introduce all the various people working within our organization this year, each with their own set of strengths and skills, so really all kinds of people are welcome. If some area of our work interests you even the slightest and you’d like to know more, please contact hallitus[a]condus.fi or the email of that specific field of interest on our website.

Condus’s board will be voted in the 12th of November. This is when next years chairman and board are elected. Responsibilities are shared and decided at the beginning of the next year during the first meeting of that year.


 

Main events


45305559_2027584610631107_5095136449322287104_n

12.11. The organizations Fall Meeting

Welcome to the organizations Fall Meeting, where the board members for next year will be elected! The preliminary activity plan for 2019 will also be presented. The meeting will be held in Finnish.
Facebook


45124863_2023240687732166_5617664468361150464_o

20.11. DOMMA10

Our beloved student house Domus Gaudium turns 10 this year. This is a true cause for celebration so naturally we are throwing an awesome buildingwide birthday party. So join us with your friends at Domus Gaudium to celebrate and have a once-in-a-lifetime with oeganizations Matlu (The science students), Biosfääri (biological and environmental science students) and MMYL (Agriculture and Forestry students).

Further information about the event and ticket sales can be found on Facebook-event.

HYYFEST

10.-24.11. HYY 150 FEST

Right before the big anniversary party a student culture festival gathers together organizations, nations and committees of the Student union of the University of Helsinki! The program includes conserts, escape rooms, food festivals, clubs and seminars on university campuses and around Helsinki. The festivities culminate on November 24th when the Student Union HYY celebrates its 150th anniversary. The after party will be held at the nightclub Circus (starring Olavi Uusivirta!) and there will also be a traditional silliaamiainen or sillis on Sunday morning. (Silliaamiainen is a traditional breakfast or brunch served after all the anniversary festivities. The traditional silliaamiainen or “sillis” is the place to be. Fun fact: the literal translation of “silliaamiainen” would be “herring breakfast”, but despite the name there will also be other dishes than herring served!)

https://en.hyy150.fi/hyy150-festival/
https://www.facebook.com/events/247963579249735/

luggage-1650171_1920

29.11. Condus Environmental Committee’s Flea Market Crawl

Condus Environmental Committee organizes a Flea Market Crawl where we visit multiple flea markets and second hand shops together in Helsinki. Our tour also includes stops at coffee shops so that everyone has enough energy to make ecological impulse purchases or hunt down things that you have considered buying to your greener closet for a long time.


 

Other events

Comstart!-improvisation club

Comstart! is Condus’s improv-club, which organizes improv exercises throughout the whole fall. Comstart! can serve as your spring board to Käyttiksen speksi, the campus’s theater club. So if you’ve ever dreamed of staring in the campus play, come train with Comstart!

07/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
21/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 707
05/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
19/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706Future Board Meetings and Committee Meetings


The organizations Fall Meeting

12.11. at 18 @ Gustavus Rex

Board meetings

20.11. at 17:00 @ Conddoori
12.12. at 16:00 @ Gustavus Rex

Committee meetings

Upcoming Student Rights Committee Meetings:
19.11. at 18.00 @ Conddoori
3.12. at 18:00. Place will be announced later

Other Committee Meetings:
14.11. at 17.00 Ympäristötoimikunnan kokous @ ConddooriMatters of Education

In the interest of time, educational matters have not been translated, since most are not pertinent for example to exchange students. If you would like to know more or have any questions, please contact us at hallitus[a]condus.fi.Greetings from the Faculty

Dear student!

You are cordially invited to discuss current matters over some morning coffee/tea in Olivia’s “aquarium space” with the heads of the various student programs. Discussions are organized once a month 1.10., 5.11. ja 3.12. 2018 from 8.30am to 9.30am.

Best wishes,

Elina Kontu ja Inkeri Ruokonen

 

 

Glada svenska dagen!

 

45337815_328320541291399_7816283284022755328_n

 

SV | FI | EN

Glada svenska dagen!

Svenska dagen är en flaggdag, då vi firar finlandssvenskarnas rätt till att tala svenska i Finland. Äran till dagen vill vi påminna om den värdefulla flerspråkigheten vid vårt universitet, fakultet och fakultetsförening. Vi är alla olika, men likvärdiga oberoende av kön, ålder, entnicitet eller nationellt ursprung, språk, religion och övertygelse, åsikt, funktionsförmåga, hälsotillstånd, sexuella läggning eller annan orsak.

Olikheter framkallar oundvikligen fördomar. Vi alla har både medvetna och omedvetna fördomar, som ofta beror på okunskap samt snävar vårt tänkande. Man kan och borde utmana dessa attityder, eftersom det möjliggör öppet bemötande människor emellan. Förolämpande handling gentemot andra är aldrig acceptabelt.

Främjande av jämlikhet och flerspråkighet är en konstant process och vi vill med detta yttrande uppmuntra alla till agernade för en sådan säker diskussionskultur och flespråkig gemenskap, var alla får uttrycka sig på det språk man vill. Till exempel en diskussion mellan en svensk- och finskspråkig gås ofta på majoritetsspråket, fastän båda skulle förstå varandras språk och diskussionen skulle kunna gås tvåspråkigt.

Låt oss tillsammans, som en flerspråkig och vetenskaplig gemenskap jobba för en allt starkare fakultet, var mångfald ses som en värdefull resurs och något att vara stolt över!

FI

Glada svenska dagen!

Svenska dagen eli ruotsalaisuuden päivä on liputuspäivä, jolloin juhlistetaan suomenruotsalaisten oikeutta käyttää ruotsinkieltä Suomessa. Päivän kunniaksi haluamme muistuttaa yliopistomme, kasvatustieteellisen tiedekuntamme ja tiedekuntajärjestömme arvokkaasta monikielisyydestä. Olemme kaikki erilaisia, mutta samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta syystä.

Erilaisuudet synnyttävät väistämättä ennakkoluuloja. Meillä kaikilla on sekä tiedostettuja että tiedostamattomia ennakkokäsityksiä, jotka johtuvat usein tiedon puutteesta ja saattavat kaventaa omaa ajatteluamme. Näitä ennakkoasenteita voi ja pitää haastaa, sillä se mahdollistaa avoimen kohtaamisen ihmisten välillä. Toisia loukkaava toiminta ei ole koskaan hyväksyttävää.

Yhdenvertaisuuden ja monikielisyyden edistäminen on jatkuva prosessi ja haluamme tällä ulostulolla kannustaa toimimaan sellaisen turvallisen keskustelukulttuurin ja monikielisen yhteisön puolesta, jossa kaikki saisivat ilmaista itseään haluamallaan kielellä. Esimerkiksi suomenkielisen ja ruotsinkielisen kesken voi olla tilanne, että molemmat ymmärtävät toisen äidinkieltä ja puhuisivat mielellään omalla äidinkielellään, mutta molempien kielien käytön sijaan kieleksi valikoituu useimmiten enemmistökieli.

Muistakaamme siis yhdessä monikielisinä ja erilaisina ihmisinä tehdä tiedekunnastamme entistä yhteisöllisempi, ja nähdä moninaisuus resurssina sekä ylpeyden aiheena!

EN

Happy Svenska Dagen!

Svenska Dagen meaning Finnish Swedish Heritage Day is a national flag day, during which the right of Swedish Finnish citizens to speak Swedish is celebrated. In honor of this day we would like to remind everyone of the importance of our University’s, Faculty’s and Faculty’s Student Organizations important role in maintaining multilingualism. We are all different, but still worth the same despite our gender, age, ethnicity or national background, nationality, language, religion and beliefs, opinions, injuries, health, sexual preference or any other reason.

Differences cause prejudices no matter how hard we’d try. We all have either conscious or unconscious beliefs or prejudices, which usually are caused by a lack of awareness and may cause us to narrow world views. These prejudices should and have to be challenged, since it can facilitate open encounters between people. Actions that insult and hurt others is never acceptable.

The struggle to advance equality and multilingualism is a constant process and thus through this message we would like to encourage everyone to act in manner that befits a safe environment for discussion and a multilingual community, where everyone could express themselves with the language of their choice. For example, situations may arise, where a Finnish speaking person and a Swedish speaking person both understand each other’s native tongue and would gladly speak in their own native language, but instead of using both languages they often opt to speak the current language majority.

Let us remember together that as multilingual and different people let’s make our faculty more of a community, where diversity is seen as a resource and as a source of pride!

Kasvatustieteiden Ajankohtaiset Kysymykset -opiskelijapalautelomake

På svenska nedan

Kasvatustieteiden Ajankohtaiset Kysymykset Syksy 2018 -opiskelijapalautelomake

Tänä syksynä järjestettiin Kasvatustiedeiden Ajankohtaiset Kysymykset ensimmäistä kertaa. Koska kyseessä on uusi kurssi, jotkut käytänteet eivät ole vielä vakiintuneet.Kurssien järjestäjät toivovat opiskelijoilta palautetta, joten pyytäisimme teitä täyttämään alla olevan lomakkeen. Conduksen edunvalvojat tapaavat kurssin suunnittelijoita ja välittävät sinun palautteen suoraan asianomaisille. Kysymyksiin voi vastaa niin suppeasti tai laajasti kuin haluat, kaikki palaute on tärkeää.

Vastaa ja vaikuta!

Vastaamisaika on sunnuntaina klo. 23.59 21.10.2018

Kasvatustieteiden Ajankohtaiset Kysymykset Syksy 2018 -opiskelijapalautelomake


SVENSKA:

Aktuellt inom Pedagogisk forskning, hösten 2018 -studerarfeedback

Denna höst har kursen Aktuellt inom Pedagogisk forskning ordnats första gången. Eftersom kursen ordnades första gången har inte allt kommit igång så funktionellt som det kunnat.

Kursens ordnare önskar få feedback av studerande och Condus önskar er fylla i denna blankett för att framföra feedback till ordnarna. Man får svara frågorna så vidt och brett eller kort man vill, all feedback är viktig!

Svara och påverka!

Svarstiden är ända till söndagen 21.10.2018 kl. 23.59

Aktuellt inom Pedagogisk forskning, hösten 2018 -studerarfeedback-blankett

Conduksen kuukausitiedote 10/2018

41499531_1951780244878211_5899722955033673728_o

Stress Less -hyvinvointitapahtuma 1.11.

Luvassa on valonpilkahdus keskelle pimeää syksyä. Tervetuloa Conduksen organisoimaan Stress Less -hyvinvointitapahtumaan! Stress Less -tapahtuma järjestetään torstaina 1.11. klo 16-19.30 Minerva-torilla (Siltavuorenpenger 5 A, K2-kerros). Täällä päästään keskustelemaan tärkeästä ja edelleen melko vaietusta aiheesta – opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä opiskelijoiden kokemasta stressistä. Tapahtuma on suunnattu kaiken ikäisille sekä kaikilla aloilla ja vuosikursseilla oleville opiskelijoille. Tapahtumaa edeltävät hauskat ja hyödylliset hyvinvointiin liittyvät tempaukset – itse tapahtumassa on luvassa erilaisia puhujia ja stressinhallinnan taitoihin liittyviä workshoppeja. Tule mukaan oppimaan uusia tietoja ja taitoja rennossa ja kiireettömässä ilmapiirissä!

Vielä ehdit myös mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan tapahtumaa – apukäsiä otetaan ilolla vastaan niin suunnitteluissa kuin tapahtumapäivänäkin, ja voit osallistua tekemiseen haluamallasi panoksella. Liity Facebook-ryhmäämme tai lähetä meille sähköpostia hyvinvointitiimi[a]condus.fi.


Päätapahtumat

41546098_1952952391427663_6351476896651280384_o

10.10. Condus Amazing Race

Aivosoluja, kekseliäisyyttä ja nokkeluutta haastava kaupunkisuunnistus on täällä taas! Condus Amazing Race on syksyn timanttisimpia tapahtumia ja perinteisesti tapahtuma onkin mennyt joka vuosi täyteen. Etkö saanut joukkuetta kasaan ennen ilmoittautumista? Tarkkaile Facebook-eventin julkaisuja – joku joukkue voi ehkä kaivata yhtä jäsentä mukaan tiimiinsä!

 

WhatsApp Image 2018-09-29 at 15.04.08

16.10.  Condus Masquerade sitsit

Condus is organizing Masquerade sitsit at Alina-sali for 80 eager sitsit attendants. Make sure you get your ticket and start planning for your mask for the Ball! There will be food and merriment and drinks galore, a lot of fun and new and old faces to meet and to mingle with. So give the sitsit a go and come join us for a unforgettable evening of fun and merriment! #Condusinternational

More information can be found in the Facebook-event.

colored-pencils-3682424_1920

Tule tutustumaan Conduksen toimintaan!

Järjestötoiminta on opiskelijaelämän parasta aikaa! Millaista on sihteerin toimi? Mitä kaikkea taloudenhoitajana oppii? Olisiko tapahtumien järjestäminen ehkä eeppisintä ikinä? Tai sittenkin opiskelijoiden äänen ja etujen puolustaminen? How about an international coordinator? Tässä vain pieni osa kaikesta mahtavasta ja monipuolisesta toiminnasta, jota Conduksen parissa pääsee tekemään! Loka-marraskuun vaihteessa järjestetään rento ja hauska illanvietto kaikille Conduksen toiminnasta kiinnostuneille. Syyskokous, jossa valitaan vuoden 2019 hallitus, pidetään 12.11. klo 18 Gustavus Rexillä. Stay tuned!

 


 

Muut tapahtumat


10.-24.11. HYY 150 FEST

Vuosijuhlan alla järjestettävä opiskelijakulttuurifestivaali kokoaa yhteen HYYn järjestöjen, osakuntien ja valiokuntien jännittävimmät tapahtumat. Ohjelmistossa mm. konsertteja, pakohuonepelejä, ruokatapahtumia, klubeja ja seminaareja yliopiston kampuksilla ja Helsingin avainalueilla. Juhlaviikot huipentuvat 24.11. HYYn 150. vuosijuhlaan ja The Circuksessa järjestettäviin synttäribileisiin.

Lisätietoa
Facebook

Comstart!-improt

Comstart! on Conduksen improvisaatiokerho, joka järjestää improvisaatioharjoituksia koko syksyn. Comstart! voi toimia ponnahduslautanasi Käyttiksen speksiin, joten mikäli haaveilet näytteleväsi speksissä, tule treenaamaan Comstart!:n kanssa!

  • 10/10/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
  • 24/10/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
  • 07/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
  • 21/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 707
  • 05/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
  • 19/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706

 

Tulevat hallituksen kokoukset ja toimikuntien kokoukset

Yhdistyksen kokous

12.11. klo 18 @ Gustavus Rex

Hallituksen kokoukset

11.10. klo 18:00 @ Conddoori (Huom. aikaisemmassa kuukausitiedotteessa tiedotettiin kokouksen olevan 8.10., mutta päivämäärä on muuttunut)

30.10. klo 17:00 @ Conddoori

20.11. klo 17:00 @ Conddoori

12.12. klo 16:00 @ Gustavus Rex

Toimikuntien kokoukset:

Opintotoimikunnan kokoukset:

15.10. klo 18:00 @ Condoori
Marraskuun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
3.12. klo 18:00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Condus International Committee Meeting:
4.10. klo 15-16
Sitsisuunnittelu-kokous
4.10. klo 16-18Käy vastaamassa lyhyeeseen tilakyselyyn!

Käythän vastaamassa kaikille Siltavuorenpenkereen opiskelijoille tarkoitettuun tilakyselyyn. Haluamme kartoittaa käyttäjäkunnan toiveita ja ideoita tilojen kehittämiseksi sekä tietää mikä toimii jo nykyisellään!

Tilakyselyssä kartoitetaan opiskelijoiden käytössä oleviin tiloihin, eli yleisesti Siltavuorenpenkereeseen Conddooriin, ja Gustavus Rexiin liittyviä kokemuksia ja toiveita.

Tilakysely auki keskiviikkoon 31.10.2018 asti! Löydät sen täältä.Hae Conduksen 15. juhlavuoden vuosijuhlavastaavaksi

Condus ry on täyttämässä ensi vuonna jo 15 vuotta! Ikääntymistä juhlistetaan jälleen vuosijuhlaviikolla, joka huipentuu upeaan vuosijuhlaan lauantaina 6.4.2019. Juhlien järjestämiseen tarvitsemme juuri sinun apuasi!

Condus hakee vuosijuhlavastaavaa suunnittelemaan ja koordinoimaan vuosijuhlaviikkoa sekä itse vuosijuhlia. Vuosijuhlavastaavaa ovat lupautuneet mentoroimaan/neuvomaan/kouluttamaan HYY 150 vuosijuhlamestarit Elina Nieminen ja Marika Tuominen. Yksin ei myöskään tarvitse hääriä, vaan mukaan värvätään rautainen vuosijuhlatiimi ja auttamassa mukana on myös Conduksen hallitus. Valitsemamme vuosijuhlamestari pääsee aloittamaan työnsä hetimmiten, sillä esimerkiksi juhlapaikka on hyvä varata hyvissä ajoin.

Jos mielenkiintosi heräsi, lähetä lyhyt vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen hallitus[a]condus.fi. Hakuaikaa on 8.10. asti. Jos tiedossasi on kaveri, jonka kanssa muodostaisitte timanttisen duon, voitte laittaa hakemuksen myös yhdessä. Kerro hakemuksessasi ainakin onko sinulla kokemusta tapahtumien (esimerkiksi häiden, vuosijuhlien tai sitsien) järjestämisestä, onko sinulla kokemusta järjestötoiminnasta tai työelämän koordinointitehtävistä sekä sitoutuneisuudestasi tehtävään.

Jos kiinnostuksen lisäksi heräsi kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä myös tämän vuoden vastaaviin osoitteeseen vuosijuhlat[a]condus.fi.

IMG_0196

Tunnelmia Conduksen 14. vuosijuhlilta. Kuva: Anniliina LassilaYhdenvertaisuustoimikunnan kuulumisia

Yhdenvertaisuustoimikunta kokoontui torstaina 20.9. Keskustelua syntyi esimerkiksi sitseillä olevista käytännöistä ja niiden yhdenvertaisuudesta. Keskustelimme myös tiedekunnan yhteenkuuluvuuden parantamisesta.

Tiedekuntaamme on perustettu dekaanin päätöksellä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä. Työryhmän jäseniä on mukana esimerkiksi tiedekuntakokouksessa (ks. lisätietoa Opintoasiat-osiosta).

Katso yhdenvertaisuustoimikunnan kokoontumisen muistarit täältä.Tule keskustelutilaisuuteen ja osallistu haastatteluun!

Kasvatustieteelliseen tiedekuntaan saapuu lokakuussa yhdysvaltalainen professori Rachel Heiser, joka pitää keskustelutilaisuuden ja toivoo voivansa haastatella yliopiston opettaja-tutkijoita ja opiskelijoita. Luennon aiheena on “Global Pedagogical Practices Influencing Student Self-Efficacy in International Classrooms” ja se järjestetään maanantaina 15.10. klo 15-17 Minervan salissa K113. Haastattelut järjestetään tiistaina ja keskiviikkona 16. ja 17.10. (valitse oma aikasi). Alla on alkuperäinen ilmoitus ja sieltä löytyy myös linkki, jota kautta voit ilmoittautua haastateltavaksi. Tervetuloa keskustelemaan tärkeistä aiheista, ja kannattaa ehdottomasti ilmoittautua myös haastateltavaksi! Tilaisuudet pidetään englanniksi.

Title: Global Pedagogical Practices Influencing Student Self-Efficacy in International Classrooms

Faculty Event: Monday, October 15th at 3 pm Minerva K113

Join Professor  Rachel Heiser, Director of Academic Support Services at Bryn Mawr College, to discuss the American liberal arts education experience. This discussion will allow for open dialogue to explore today’s student experience and global higher education trends, engendering a greater understanding of available pathways to encourage student self-efficacy, resilience, and retention.

Faculty and Student Meetings: Tuesday, October 16th and Wednesday, October 17th  – Minerva Building, Floor K1 Lobby Area – Please sign up via SignUpGenius: https://www.signupgenius.com/go/10c0f45aaad23a64-global

These informal meetings will be conducted with students and faculty to explore the Finnish approach to pedagogy, as well as the challenges and opportunities faced in the classroom in promoting student self-efficacy.Opintoasiat

Haku johtoryhmiin on auki!

Tiedekunnan kandi- ja maisterijohtoryhmiin haetaan nyt opiskelijaedustajia! Joryissä sinulla on loistava mahdollisuus vaikuttaa tiedekuntamme päätöksentekoon, sillä joryissä pääsee vaikuttamaan asioihin ennen kuin niistä tehdään päätöksiä.

Jos on joku paikka, missä voi olla vaikuttamisen ytimessä, niin se on tämä!

Lisätietoa löytyy alla olevista linkeistä:

Kandijory:
https://www.halloped.fi/fi/helsinki/calls/5b97f9a72c40697d602da2f3

Maisterijory:
https://www.halloped.fi/fi/helsinki/calls/5b97fc802c40697d612da43a

Koulutuspoliittinen Keskiviikko (eli KOPOKE!)

Conduksen edunvalvontatiimi on vallannut Conduksen Instagram-tilin! Keskiviikkoisin voi odottaa ajankohtaista tiedotusta liittyen tiedekunnan opintoasioihin, stay tuned for more!

HYYn edustajistovaalit

HYYn edustajiston vaalit tulevat nyt syksyllä, lisätietoa löytyy alta:

https://hyy.helsinki.fi/fi/ylioppilaskunta/edustajistovaalit-2018

Opintotoimikunnan tapaaminen 18.9.

Syksyn ensimmäinen opintotoimikunnan tapaaminen oli 18.9., kokouksen muistion löydät alla olevasta linkistä. Kokouksessa orientoiduttiin syksyä varten ja pohdittiin opiskelijoille tärkeitä asioita, jotka tiedekunnan pitäisi ottaa huomioon tiedekunnan toiminnan kehittämisessä.

Kokouksen muistio

Seuraava opintotoimikunnan tapaaminen järjestetään 15.10. klo 18 Conddoorissa, tervetuloa!

Kaikille avoin tiedekuntakokous maanantaina 15.10. klo 14-16

Tiedekuntakokous on kaikille avoin suurempi kokous, jossa hieman rennommissa merkeissä päivitetään tiedekunnan kuulumisia ja kuullaan kaikkien tiedekunnassa vaikuttavien tahojen ääni. Tiedekuntakokous järjestetään Minerva-torilla. Tiedekuntakokoukseen tulee muun muassa Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusryhmä pitämään tietoiskun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista, jossa myös opiskelijaedustajat nostavat esiin häirintään liittyviä haasteita ja toimenpiteitä opiskelijanäkökulmasta.

Muuta ajankohtaista tiedekunnassa

Tiedekunnan syksy on alkanut seesteisesti. Post Iso Pyörä -jälkeinen aika on asettautunut, mikä on huomattavasti parantanut niin tiedekunnan työntekijöiden kuin opiskelijoiden mielialaa. Opintoneuvonnan muuttuminen ajanvaraukselliseksi on ilmeisesti helpottanut myös käsittelyaikoja ja vähentänyt sen kuormitusta.

Tiedekunnan johto on ilmaissut kiinnostuksensa panostaa tiedekunnan yhteisöllisyyden rakentamiseen sekä parantaa yhdenvertaisuuden huomioimista tiedekunnan sisällä.