Toimikunnat

Toimikuntien ensisijainen tehtävä on hyödyttää jäsenjärjestöjen hallitusten toimijoita heidän vastuualueidensa tehtävissä. Sen lisäksi toimikunnat voivat tarjota matalan kynnyksen keinon päästä mukaan järjestötoimintaan, mutta tämä on toissijainen tehtävä. Condus palvelee ensisijaisesti jäsenjärjestöjä. Toimikunnilla on puheenjohtaja (ja mahdollisesti varapuheenjohtaja). Toimikunnat toimivat pääasiassa toisistaan erillisinä.

Tutustu Conduksen toimikuntiin tarkemmin:

Penkereen yhdenvertaisuustoimijat
yhdenvertaisuus[a]condus.fi
Toimikunta on tarkoitettu kaikille conduslaisille, jotka ovat kiinnostuneita edistämään yhdenvertaisuutta kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Tervetuloa mukaan!
fa-facebook-square

Penkere International Committee
international[a]condus.fi
Condus International Committee is an open-for-everyone committee subject to Condus ry. The most essential objectives of the group are to increase and maintain the internationality of the students in the Faculty of Educational Sciences, and to operate as an aggregating party between all international assignees in different organisations operating under Condus ry. The most apparent function of the committee is planning, arranging and hosting international events from English speaking sitsis to excursions as well as to enable finnish students and international students to meet. You can find more information about the committee from its own Facebook group, via which you can easily participate to the degree of your own willing. International Committee on Facebook

Penkereen tapahtumatoimijat
tapahtumat[a]condus.fi
Penkereen tapahtumatoimijoiden tarkoituksena on tuoda jäsenjärjestöjen tapahtumatoimijat yhteen, jakaa ideoita ja järjestää yhdessä opintosuuntien rajat ylittäviä tapahtumia sekä näin luoda yhteisöllisyyttä koko tiedekunnan Toimikunnan vastuisiin kuuluu muun muassa sitsien suunnittelu, budjetointi ja toteutus. Toimikunnan toimintaan saa osallistua kuka tahansa, ja kuka vaan saa ehdottaa tapahtumaa, tai tulla mukaan järjestämään tapahtumaa.Alla olevasta kalenterista löydät ajankohtaisia Penkereen tapahtumia!Ota rohkeasti yheyttä: tapahtumat(a)condus.fi
fa-facebook-square

Penkereen edunvalvojat
edunvalvonta[a]condus.fi
Penkereen edunvalvojat -toimikunta kerää yhteen ainejärjestöjen opinto-/edunvalvontavastaavat, hallinnon opiskelijaedustajat (eli hallopedit) ja muut koulutuspolitiikasta tai tiedekunnan opintoihin vaikuttamisesta kiinnostuneet opiskelijat. Toimikunnan tehtävä on mahdollistaa yhteistyö ja kommunikointi niiden opiskelija-aktiivien välillä, jotka valvovat opiskelijoiden oikeuksien ja edunvalvonnan toteutumista  tiedekunnassamme. Toimikunta järjestää säännöllisesti tapaamisia, joista tiedotetaan toimikunnan kanavissa.
fa-facebook-square

Penkereen hyvinvointi ja ympäristö
ymparisto[a]condus.fi
Toimikunnan tarkoitus vaihtaa ajatuksia sekä suunnitella erilaisia ympäristö- ja hyvinvointitapahtumia ja -tempauksia, joiden avulla voimme yhdessä edistää kestävän kehityksen mukaista ja hyvinvointia tukevaa toimintaa tiedekunnassamme. Kaikki ympäristö- ja hyvinvointiasioista kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan!
fa-facebook-square