Penkereen Unicefkävely Ukrainan hyväksi

PENKERES UNICEF-VÄLGÖRENHETSEVENEMANG FÖR UKRAINA // PENKERE UNICEF CHARITY WALK FOR UKRAINE

FI / SV / EN

Penkereen Unicefkävely Ukrainan hyväksi

Opiskelijana vaikuttaminen voi olla monesti hankalaa. Usein hyväntekeväisyystoimet vaativat rahallista panostusta, mihin opiskelijoilla on harvemmin yhtäläisiä mahdollisuuksia.

Haluamme tarjota tiedekuntamme opiskelijoillemme matalan kynnyksen mahdollisuuden auttaa ja vaikuttaa vallitsevan kriisitilanteen hellittämisessä. Tämän vuoksi järjestämme yhteistyössä Unicefin kanssa hyväntekeväisyystapahtumaa Ukrainan hyväksi 4.5.2022.

Penkereen Unicef-hyväntekeväisyyskävely Ukrainan hyväksi järjestetään 4.5. klo 17 alkaen Töölönlahdella Helsingissä. Ilmoittautuminen tapahtumaan käy oheisen forms-lomakkeen kautta:
https://forms.gle/GkjaBwuhHhWQr2dq9

Unicef-kävelyn formaatti on varmasti monelle kouluista tuttu: Sponsori X sitoutuu maksamaan sovitun määrän per kilometri (esim. 2€ / km tai 15€ / km), jolloin lopullinen lahjoitus määräytyy käveltyjen kilometrien summasta.

Pystyt toimimaan omana sponsorinasi, mutta voit etsiä myös esim. työnantajistasi, perheenjäsenistäsi tai ulkopuolisista yrityksistä itsellesi sponsoria. Sponsorointia varten meillä on tätä tapahtumaa varten perustettu keräys:
https://www.unicef.fi/unic…/sponsorille/0016700005dtSNOAA2/…

Vaikka et pystyisi itse tai löytäisi itsellesi sponsoria tapahtumaan, tule silti osoittamaan tukesi ukrainalaisille näkyvyydelläsi! Kaikilla teoilla on merkitystä.

Lue lisää Unicef-kävelystä: https://www.unicef.fi/unicef-kavely/
Materiaaleissa puhutaan Myanmarista, mutta poikkeuksena olemme sopineet Unicefin kanssa keräyksen kohteeksi Ukrainan.


SV // PENKERES UNICEF-VÄLGÖRENHETSEVENEMANG FÖR UKRAINA

Som student kan det vara svårt att påverka saker. Vanligtvis kräver de monetära donationer som studenter sällan har lika möjligheter att ge.

Vi vill erbjuda vår fakultets studenter en möjlighet att vara till hjälp för att lindra krisen i Ukraina. Det är därför vi arrangerar ett välgörenhetsevent för Ukraina i samarbete med Unicef ​​4.5.2022.

Penkeres Unicef-välgörenhetsevenemang för Ukraina hålls 4.5.2022 kl 17 i Tölöviken i Helsingfors. Anmälan till eventet görs via denna google-forms länk:
https://forms.gle/GkjaBwuhHhWQr2dq9

Unicef-rundans format är bekant för många genom skolan: Sponsor X förbinder sig att betala ett visst belopp per kilometer (t.ex. 2€/km eller 15€/km), som sedan adderar till summan av promenerade kilometer.

Du kan vara din egen sponsor, men du kan hitta en sponsor t. ex. från din arbetsplats, familj eller ett företag. För sponsring har vi en separat samling inrättad specifikt för detta evenemang:
https://www.unicef.fi/unic…/sponsorille/0016700005dtSNOAA2/…
(På finska)

Om du inte kan sponsra dig själv eller hitta någon annan att sponsra dig är du fortfarande selvom välkommen att komma till evenemanget och visa ditt stöd till Ukraina genom att vara synlig! Varje handling har betydelse.

Läs mer om Unicef-rundan: https://www.unicef.fi/unicef-rundan/
(På svenska)
Materialet handlar om Myanmar, men som ett undantag har vi kommit överens med Unicef ​​om att vårt evenemangs välgörenhet ska gå till Ukraina.


EN // PENKERE UNICEF CHARITY WALK FOR UKRAINE

As a student it can be hard to participate in charities. Usually they require monetary donations which students rarely have equal opportunities to provide.

We want to offer our faculty’s students an opportunity to be of help in easing the crisis in Ukraine. This is why we are organizing a charity event for Ukraine in collaboration with Unicef the 4th of May.

Penkere’s Unicef-charity walk event for Ukraine is held on the 4th of May at 17 in Töölönlahti, in Helsinki. Signing up for the event is done via this google-forms link:
https://forms.gle/GkjaBwuhHhWQr2dq9

Unicef-walk’s format is familiar to many through school: Sponsor X commits to paying a certain amount per kilometer (f. ex. 2€ / km or 15€ / km), which then adds the total up to the sum of walked kilometers.

You can be your own sponsor, but you can find a sponsor f. ex. from your workplace, family or a company. For sponsoring we have a separate charity set up specifically for this event:
https://www.unicef.fi/unic…/sponsorille/0016700005dtSNOAA2/…
(In Finnish)

If you are unable to sponsor yourself or to find someone else to sponsor you, you are still extremely welcome to come to the event and show your support to Ukraine by being visible! Every action has meaning.

Read more about Unicef walks: https://www.unicef.fi/unicef-kavely/
(In Finnish)
The materials are about Myanmar, but as a exception we have agreed with Unicef to have our event’s charity go to Ukraine.