Opintopisteiden myöntämisestä

OPINTOPISTEET JÄRJESTÖ- TAI  HALLINTOTYÖSTÄ

Opintopisteitä voi hakea toiminnasta aine- ja tiedekuntajärjestöissä, ylioppilaskunnassa tai ylioppilaskunnan piirissä toimivissa järjestöissä, valiokunnissa ja osakunnissa. Lisäksi hallintotyöstä ja yleisaktiivisuudesta kuten Penkereen speksissä toimimisesta on mahdollista saada opintopisteitä.

OHJEET HAKIJALLE:

1) Mistä voi hakea opintopisteitä? Lue ensin, millä perusteella opintopisteitä myönnetään ja kuinka monta pistettä on mahdollista hakea kustakin tehtävästä: Opintopisteitä järjestö- ja hallintotyöstä 

2) Kirjoita hakemus Laita hakemukseen seuraavat tiedot:

  • oma nimi
  • yhteystiedot
  • opiskelijanumero
  • tehtävät, joista pisteitä haetaan
  • milloin olet toiminut kussakin tehtävässä
  • lyhyt kuvaus omasta toiminnasta kussakin tehtävässä
  • kuinka monta(a) opintopistettä haet yhteensä

Hakemuksen pituudeksi riittää noin yksi (1) sivu.Katso mallia esimerkkihakemuksesta. Voit ladata tiedoston omalle koneelle ja kirjoittaa hakemuksesi pohjan päälle. Esimerkkihakemus.

3) Hae hakemukselle puolto. Hakemukselle haetaan puoltoa siltä taholta, jossa olet toiminut (esimerkiksi ainejärjestö tai osakunta). Tiedekunnan hallintopesteissä toimimisesta tai yleisaktiivisuudesta opintopisteitä voi hakea Condus ry:n kautta. Jos hakemusta ei sellaisenaan voida puoltaa, hakijaa pyydetään täydentämään ja/tai korjaamaan hakemusta. Puoltolauselmassa tulee näkyä, mikä järjestö hakemusta puoltaa. Lisäksi siinä tulee olla järjestön nimenkirjoitusoikeudellisen allekirjoitus. Lauselman liitteenä on usein pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa päätös puollosta on tehty. Esimerkki puoltolauselmasta. 

4) Lähetä hakemus ja puoltolauselma tiedekunnan opiskelijapalveluihin. Opiskelijapalvelut lisäävät opintopisteet opintorekisteriin. Sähköpostiosoite on siltavuori-student(at)helsinki.fi

OHJEET JÄRJESTÖLLE:

1) Vastaanota hakemus ja lisää se hallituksen kokouksen esityslistaan. Hakija lähettää opintopistehakemuksen järjestönsä hallitukselle. Hakemus käsitellään hallituksen kokouksessa.

2) Mistä voi puoltaa opintopisteitä?Lue ensin, millä perusteella opintopisteitä myönnetään ja kuinka monta pistettä on mahdollista hakea kustakin tehtävästä. Katso täältä Opintopisteet järjestö-, hallinto- ja osakuntatyöstä.

3) Kirjoita puoltolauselma.Järjestö voi puoltaa tai pyytää hakijaa täydentämään ja/tai korjaamaan hakemusta.Puoltolauselmassa tulee näkyä, mikä järjestö hakemusta puoltaa. Lisäksi siinä tulee olla järjestön nimenkirjoitusoikeudellisen allekirjoitus. Lauselman liitteenä vaaditaan pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa päätös puollosta on tehty. Esimerkki puoltolauselmasta.

4) Lähetä puoltolauselma ja pöytäkirjanote hakijalle.Hakija toimittaa puoltolauselman ja pöytäkirjanotteen tiedekunnan opiskelijapalveluihin.

Lomakkeet kootusti:

Esimerkkihakemus

Esimerkki puoltolauselmasta