Ympäristö ja hyvinvointi

Conduksen ympäristö- ja hyvinvointitiimi pyrkii tukemaan Conduksen jäsenien hyvinvointia, ja huolehtimaan Conduksen toiminnan vastuullisuudesta ja kestävyydestä. Käytännössä ympäristö- hyvinvointitiimin tehtäviä toteutetaan mm. tarkastamalla vuosittain Conduksen ja jäsenjärjestöjen toimintaa ohjaava Ympäristön ja hyvinvoinnin tavoitteet-dokumentti, toteuttamalla ja tukemalla dokumentin mukaista toimintaa, sekä tekemällä yhteistyötä tiedekunnan kanssa ympäristöasioihin ja opetushenkilökunnan kanssa (etä)opiskeluasioihin liittyen. Conduksen ympäristö- ja hyvinvointivastaavat organisoivat Penkereen hyvinvointi- ja ympäristötoimikunnan toimintaa.

Ympäristö- ja hyvinvointitoimintaan mukaan pääsee helpoiten Penkereen ympäristö- ja hyvinvointitoimikunnan kautta, johon kaikki tiedekunnan opiskelijat voivat liittyä. Conduksen ympäristö- ja hyvinvointitiimi kootaan Conduksen hallituksen jäsenistä sekä toimihenkilöistä – myös toimihenkilöksi voi halutessaan liittyä ympäri vuoden.

Tiimin tehtävät

Penkereen ympäristö- ja hyvinvointi toimikunta

Conduksen ympäristö- ja hyvinvointitiimin tehtävät vaihtelevat vuosittain sen mukaan, mikälaisten asioiden katsotaan olevan tärkeitä kunakin ajankohtana ympäristöasioiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta. Toiminta voi sisältää esim. kierrätysmahdollisuuksien kohentamista opiskelu-, järjestö- ja opiskelijatiloissa, jakamistalouden järjestämistä ja promotointia, ympäristöasioiden nostoa tiedekunnan tilasuunnitelmissa,  hävikkikokkaus- tai kirppistapahtumien järjestämistä, osallistumista mielenilmauksiin ja koulutuksiin, sekä opiskelijoiden hyvinvointia tukevien (etä)opiskelukäytäntöjen kehittämistä ja promotointia. Kaikki tiimin jäsenet pääsevät vaikuttamaan siihen, millaista toimintaa tiimissä toteutetaan.

Conduksen ympäristö- ja hyvinvointivastaavat organisoivat Penkereen ympäristö- ja hyvinvointitoimikunnan toimintaa. Penkereen ympäristö- ja hyvinvointitoimikunta kokoaa kaikki tiedekunnan ympäristö- ja hyvinvointivastaavat järjestöjen toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi. Penkereen ympäristö- ja hyvinvointitoimikunta järjestää tapahtumia ja koulutuksia, ja tarvittaessa kokoontuu kampuksen ja opiskelijoiden asioiden tiimoilta. Toimintaan voi tulla mukaan kuka tahansa, eikä se vaadi sitoutumista.

Ympäristön ja hyvinvoinnin tavoitteet:

Conduksen ympäristö- ja hyvinvointitiimi tarkastaa vuosittain Ympäristön ja hyvinvoinnin tavoitteet -dokumentin, joka sisältää Condusta velvottavia ja jäsenjärjestöjä ohjaavia tavoitteita hyvinvoinnin ja vastuullisen ja kestävän toiminnan tukemiseksi. Muutokset dokumenttiin hyväksytään Conduksen syyskokouksessa ja jäsenjärjestöt sitoutuvat noudattamaan sen periaatteita tulevalla toimintakaudellaan.

Linkki Ympäristön ja hyvinvoinnin tavoitteisiin.

Ajankohtaista tietoa:

Ajankohtaista tietoa tiedekunnan ympäristö- ja hyvinvointitapahtumista sekä -uutisista löytyy Penkereen ympäristö- ja hyvinvointitoimikunnan facebook-ryhmästä. Myös toimikunnan kokouskoosteet ovat saatavilla ryhmässä.

Penkereen ympäristö- ja hyvinvointitoimikunnan facebook-ryhmä:

https://www.facebook.com/groups/407950562684989/

Myös condusry:n instagramista löytyy hyvinvointi ja ympäristö asioiden tiimoilta stooreja ja postauksia, joten se kannattaa ottaa myös haltuun!

https://www.instagram.com/condusry/