Jäsenjärjestöt

Aikuiskasvatuksen Kilta Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden sekä kaikkien kasvatuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneiden järjestö

Didacta Allmän- och vuxenpedagogstuderanden, lärarna inom småbarnspedagogik och klasslärarstuderanden

Erikeepperi Erityispedagogiikan opiskelijoiden ainejärjestö

HAO Aineenopettajaopiskelijoiden opiskelijajärjestö

Kopeda Helsingin yliopiston kotitalousopettajaopiskelijoiden ja kotitaloustieteen opiskelijoiden ainejärjestö

Penkereen speksi Helsingin yliopiston Penkereen speksi

Ebe Varhaiskasvatuksen opettajiksi ja varhaiskasvatuksen maistereiksi opiskelevien ainejärjestö

Peduca Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden ja luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö

Phenomena Luokanopettajaksi kasvatuspsykologia suuntautumisvaihtoehtonaan opiskelevien ainejärjestö

Käsitys Käsityötieteen ja käsityönopettajaksi opiskelevien ainejärjestö

One Step Ahead (OSA) ry OSA is the first ever international student association of the Faculty of Educational Sciences. It is for students of Changing Education, as well as any other students interested in the internationalization, development, and improvement of education.