Condus månadsbrev 11/2018

kansikuvak oko muutettu
Foton: Anniliina Lassila

Kom med i Condus!

Kom med i Condus verksamhet!

Föreningsverksamhet är den bästa tiden i studielivet! Condus behöver diamantiska människor i sitt team och du kunde vara just den personen vi saknar! Man behöver inte att veta ingenting i förhand, om man bara är intresserad och ivrig att lära sig nya!

Har du någonsin funderat över hur episka sitser, underbara gulisintagningar eller till exempel välmående evenemang blir till? Tycker du det är vikigt att studerandes röst hörs i fakulteten? Would you like to hang out with amazing students from all over the world and organize cool events for and with them? Tycker du om att kicka med social media eller är det nära ditt hjärta att ta hand om utrymmen? Skulle du vilja utvecklas som ledare och ordförande? Tycker du om att ordna dokument, funderingar kring budjeter eller är du en förespråkare för jämlikhetsärenden? Du kanske har upptäckt från våra Instagram Stories att vi har många olika personligheter med olika styrkor och skickligheter, så alla är välkomna att göra verksamheten ännu bättre!

Föreningsverksamhet ger dyrbara arbetslivsfärdigheter, erfarenheter värda guld samt nya kompisar och vänner! Om du blev intresserad av någonting, kontakta oss via Facebook eller e-post hallitus[a]condus.fi. Du kan också skicka e-post till en viss funktionär, kolla på vår hemsida alla e-postadresser.

Condus styrelse året 2019 väljs måndagen 12.11 på höstmötet. Då väljs ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomansvarig samt övriga styrelsemedlemmar. Ansvarsområden väljs ut vid det konstituerande mötet i början av året 2019.Kommande evenemang


45305559_2027584610631107_5095136449322287104_n

12.11. Condus ry:s höstmöte

Välkommen på Condus ry:s höstmöte på Gustavus Rex (Alkärrsgatan 11) på måndag 12.11. från och med klockan 18! Alla medlemsföreningarnas medlemmar är välkomna på mötet. Det är frågan om årets viktigaste föreningsmöte, eftersom Condus nya styrelse blir vald. Under mötet kommer även den preliminärä verksamhetsplanen inför 2019 behandlas, du skulle alltså vara bland de första att veta vad Condus kommer göra nästa år! Man kan även komma med och endast följa med mötet, man är inte förpliktad till något. Mötet kommer att hållas på finska.

Facebook


45124863_2023240687732166_5617664468361150464_o

20.11. DOMMA10

Vår föreningsutrymme Domus Gaudium fyller 10 år! Det måste firas med fantastiska organisationgräns överskridande festen! Ta dina vänner med dig och kom tillbringa en underbar kväll med Matlu, Biosfääri och MMYL! Mera information om evenemanget och biljettförsäljning i Facebook.

Facebook-event

HYYFEST

10.-24.11. HUS150-festivalen

November tillägnas HUS frivilligverksamhet. HUS150-festivalen samlar föreningarnas och utskottens bästa evenemang. Den två veckor långa programhelheten kulminerar med studentkårens 150:e årsfest, födelsedagspartyt (med Olavi Uusivirta!) och sillis! Även om årsfest är fullsatt, man kan köpa biljetter till efterfest och sillis.

https://sv.hyy150.fi/hus150festivalen/
https://www.facebook.com/events/247963579249735/

luggage-1650171_1920

29.11. Miljöutskottets loppisappro

Condus miljöutskottet organiserar Loppisappron! Vi besökar loppmarknader och secondhand-butiker i Helsingfors – och vi glömmer inte att ta kaffepauser vilka ger oss energi att göra ekologiska inköper!Andra evenemang


Comstart! är Condus improvisationsklubb som ordnar improvisationsövningar under hela hösten. Comstart! kan bli din språngbräda till Beteendevetenskapliga spexet, Käyttiksen speksi, så ifall du drömmer om att skådespela i spexet, kom och öva tillsammans med Comstart!

07/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706
21/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 707
05/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706
19/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706Kommande styrelse- och utskottsmöten


Föreningens höstmöte:

12.11. kl. 18 @ Gustavus Rex

Styrelsemöten:

Studieutskottsmöten:
19.11. klo 18.00 @ Conddoori
3.12. klo 18:00. Platsen informeras senare

14.11. kello 17.00 Miljöutskottsmöten @ Conddoori


 

Svara på Condus medlemsenkät

Känner du ett behov av att ge feedback till Condus? Vill du fara på bio med din kompis? Svara på Condus medlemsenkät!

Det tar endast några minuter att svara, men det har en stor inverkan på Condus kommande års planering.

Svarstiden går ut 23.11 kl. 23:59.

Det lottas ut fyra biobiljettspaket (två biljetter per paket) bland dem, som lämnar sina kontaktuppgifter.

Här kommer du till enkäten:

https://goo.gl/forms/8U1u1Re7cPCeNUv52

Condus tackar dig för ditt svar redan i förväg och önskar lycka till i lotteriet!Studieärenden


Reformen av undervisningsplanen 2020-2023

Universitet kommer att planera en ny undervisningsplan. Största orättvisorna som Iso pyörä orsakade kommer att saknas genom planen. Om det finns någonting i dina studier som var betydligt påverkats av Iso Pyörä, kan du kontakta din ämnesförening eller Condus intressebevakningsteam, edunvalvonta[a]condus.fi. Då kan du förmedla dina bekymren till människor som kan påverka.

Sökan till ledningsgrupper

Sökningen till ledningsgrupper (både kandidat- och magisterprogrammet) samlade en hel del ansökningar. Pedagogiska fakulteten var den endast som det behövde inte att förlänga sökningen! Vi kan vara glada över att det finns så många studerande intresserad av utbildningspolitik i vår fakulteten!

Delegationsval är igång, kom ihåg att rösta!

Delegationsval vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) hålls 31.10.–2. 11.2018 ja 5.11.-7.11.2018. Röstningen är elektronisk. Bekanta dig med olika grupper och välj din egen kandidat.

I delegationsvalet väljs studentkårens högsta beslutande organ, delegationen, som har 60 medlemmar. Röstberättigade är alla medlemmar i HUS, det vill säga de cirka 27 000 studenterna vid Helsingfors universitet.

På valdagarna kan man rösta kl. 10–18.

Enkäten om Aktuellt inom pedagogisk forskning-kursen

Enkäten om “Aktuellt inom pedagogisk forskning”-avsnitten samlade mycket svar och feedback, som ska förmedlas till kursplanerare.

Tack för era deltagande!


 

Fakultetens hälsningar

Bästa studenter!

Välkomna att diskutera aktuella ärenden över en kopp morgonkaffe/te tillsammans med utbildningsprogrammens ansvarspersoner i Olivias ”akvarieutrymme”.

Diskussionstillfällen ordnas en gång i månaden under måndagarna 5.11 och 3.12.2018 kl. 8.30-9.30.

Med vänliga hälsningar Elina Kontu och Inkeri Ruokonen

 

Condus’ Monthly Newsletter 11/2018

kansikuvak oko muutettu
Photo: Anniliina Lassila

Come join Condus!

Student organization work is the best way to spend your student years! Condus needs fantastic people to join our team and you may be just the person, whose excitement, hard work and good vibes we need. You do not need to be knowledgeable or know how to do anything from before – what’s most important is an interest to make Condus’s student rights activity, events, environmental awareness, internationality, financial, tutoring, equality, chairmanship or even communications better and fantastic! Student organizational work can bring you not only new friends and fun experiences, but also some fundamental skills in your work life. As you may have noticed, these past few weeks we have used Instagram to introduce all the various people working within our organization this year, each with their own set of strengths and skills, so really all kinds of people are welcome. If some area of our work interests you even the slightest and you’d like to know more, please contact hallitus[a]condus.fi or the email of that specific field of interest on our website.

Condus’s board will be voted in the 12th of November. This is when next years chairman and board are elected. Responsibilities are shared and decided at the beginning of the next year during the first meeting of that year.


 

Main events


45305559_2027584610631107_5095136449322287104_n

12.11. The organizations Fall Meeting

Welcome to the organizations Fall Meeting, where the board members for next year will be elected! The preliminary activity plan for 2019 will also be presented. The meeting will be held in Finnish.
Facebook


45124863_2023240687732166_5617664468361150464_o

20.11. DOMMA10

Our beloved student house Domus Gaudium turns 10 this year. This is a true cause for celebration so naturally we are throwing an awesome buildingwide birthday party. So join us with your friends at Domus Gaudium to celebrate and have a once-in-a-lifetime with oeganizations Matlu (The science students), Biosfääri (biological and environmental science students) and MMYL (Agriculture and Forestry students).

Further information about the event and ticket sales can be found on Facebook-event.

HYYFEST

10.-24.11. HYY 150 FEST

Right before the big anniversary party a student culture festival gathers together organizations, nations and committees of the Student union of the University of Helsinki! The program includes conserts, escape rooms, food festivals, clubs and seminars on university campuses and around Helsinki. The festivities culminate on November 24th when the Student Union HYY celebrates its 150th anniversary. The after party will be held at the nightclub Circus (starring Olavi Uusivirta!) and there will also be a traditional silliaamiainen or sillis on Sunday morning. (Silliaamiainen is a traditional breakfast or brunch served after all the anniversary festivities. The traditional silliaamiainen or “sillis” is the place to be. Fun fact: the literal translation of “silliaamiainen” would be “herring breakfast”, but despite the name there will also be other dishes than herring served!)

https://en.hyy150.fi/hyy150-festival/
https://www.facebook.com/events/247963579249735/

luggage-1650171_1920

29.11. Condus Environmental Committee’s Flea Market Crawl

Condus Environmental Committee organizes a Flea Market Crawl where we visit multiple flea markets and second hand shops together in Helsinki. Our tour also includes stops at coffee shops so that everyone has enough energy to make ecological impulse purchases or hunt down things that you have considered buying to your greener closet for a long time.


 

Other events

Comstart!-improvisation club

Comstart! is Condus’s improv-club, which organizes improv exercises throughout the whole fall. Comstart! can serve as your spring board to Käyttiksen speksi, the campus’s theater club. So if you’ve ever dreamed of staring in the campus play, come train with Comstart!

07/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
21/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 707
05/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
19/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706Future Board Meetings and Committee Meetings


The organizations Fall Meeting

12.11. at 18 @ Gustavus Rex

Board meetings

20.11. at 17:00 @ Conddoori
12.12. at 16:00 @ Gustavus Rex

Committee meetings

Upcoming Student Rights Committee Meetings:
19.11. at 18.00 @ Conddoori
3.12. at 18:00. Place will be announced later

Other Committee Meetings:
14.11. at 17.00 Ympäristötoimikunnan kokous @ ConddooriMatters of Education

In the interest of time, educational matters have not been translated, since most are not pertinent for example to exchange students. If you would like to know more or have any questions, please contact us at hallitus[a]condus.fi.Greetings from the Faculty

Dear student!

You are cordially invited to discuss current matters over some morning coffee/tea in Olivia’s “aquarium space” with the heads of the various student programs. Discussions are organized once a month 1.10., 5.11. ja 3.12. 2018 from 8.30am to 9.30am.

Best wishes,

Elina Kontu ja Inkeri Ruokonen

 

 

Glada svenska dagen!

 

45337815_328320541291399_7816283284022755328_n

 

SV | FI | EN

Glada svenska dagen!

Svenska dagen är en flaggdag, då vi firar finlandssvenskarnas rätt till att tala svenska i Finland. Äran till dagen vill vi påminna om den värdefulla flerspråkigheten vid vårt universitet, fakultet och fakultetsförening. Vi är alla olika, men likvärdiga oberoende av kön, ålder, entnicitet eller nationellt ursprung, språk, religion och övertygelse, åsikt, funktionsförmåga, hälsotillstånd, sexuella läggning eller annan orsak.

Olikheter framkallar oundvikligen fördomar. Vi alla har både medvetna och omedvetna fördomar, som ofta beror på okunskap samt snävar vårt tänkande. Man kan och borde utmana dessa attityder, eftersom det möjliggör öppet bemötande människor emellan. Förolämpande handling gentemot andra är aldrig acceptabelt.

Främjande av jämlikhet och flerspråkighet är en konstant process och vi vill med detta yttrande uppmuntra alla till agernade för en sådan säker diskussionskultur och flespråkig gemenskap, var alla får uttrycka sig på det språk man vill. Till exempel en diskussion mellan en svensk- och finskspråkig gås ofta på majoritetsspråket, fastän båda skulle förstå varandras språk och diskussionen skulle kunna gås tvåspråkigt.

Låt oss tillsammans, som en flerspråkig och vetenskaplig gemenskap jobba för en allt starkare fakultet, var mångfald ses som en värdefull resurs och något att vara stolt över!

FI

Glada svenska dagen!

Svenska dagen eli ruotsalaisuuden päivä on liputuspäivä, jolloin juhlistetaan suomenruotsalaisten oikeutta käyttää ruotsinkieltä Suomessa. Päivän kunniaksi haluamme muistuttaa yliopistomme, kasvatustieteellisen tiedekuntamme ja tiedekuntajärjestömme arvokkaasta monikielisyydestä. Olemme kaikki erilaisia, mutta samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta syystä.

Erilaisuudet synnyttävät väistämättä ennakkoluuloja. Meillä kaikilla on sekä tiedostettuja että tiedostamattomia ennakkokäsityksiä, jotka johtuvat usein tiedon puutteesta ja saattavat kaventaa omaa ajatteluamme. Näitä ennakkoasenteita voi ja pitää haastaa, sillä se mahdollistaa avoimen kohtaamisen ihmisten välillä. Toisia loukkaava toiminta ei ole koskaan hyväksyttävää.

Yhdenvertaisuuden ja monikielisyyden edistäminen on jatkuva prosessi ja haluamme tällä ulostulolla kannustaa toimimaan sellaisen turvallisen keskustelukulttuurin ja monikielisen yhteisön puolesta, jossa kaikki saisivat ilmaista itseään haluamallaan kielellä. Esimerkiksi suomenkielisen ja ruotsinkielisen kesken voi olla tilanne, että molemmat ymmärtävät toisen äidinkieltä ja puhuisivat mielellään omalla äidinkielellään, mutta molempien kielien käytön sijaan kieleksi valikoituu useimmiten enemmistökieli.

Muistakaamme siis yhdessä monikielisinä ja erilaisina ihmisinä tehdä tiedekunnastamme entistä yhteisöllisempi, ja nähdä moninaisuus resurssina sekä ylpeyden aiheena!

EN

Happy Svenska Dagen!

Svenska Dagen meaning Finnish Swedish Heritage Day is a national flag day, during which the right of Swedish Finnish citizens to speak Swedish is celebrated. In honor of this day we would like to remind everyone of the importance of our University’s, Faculty’s and Faculty’s Student Organizations important role in maintaining multilingualism. We are all different, but still worth the same despite our gender, age, ethnicity or national background, nationality, language, religion and beliefs, opinions, injuries, health, sexual preference or any other reason.

Differences cause prejudices no matter how hard we’d try. We all have either conscious or unconscious beliefs or prejudices, which usually are caused by a lack of awareness and may cause us to narrow world views. These prejudices should and have to be challenged, since it can facilitate open encounters between people. Actions that insult and hurt others is never acceptable.

The struggle to advance equality and multilingualism is a constant process and thus through this message we would like to encourage everyone to act in manner that befits a safe environment for discussion and a multilingual community, where everyone could express themselves with the language of their choice. For example, situations may arise, where a Finnish speaking person and a Swedish speaking person both understand each other’s native tongue and would gladly speak in their own native language, but instead of using both languages they often opt to speak the current language majority.

Let us remember together that as multilingual and different people let’s make our faculty more of a community, where diversity is seen as a resource and as a source of pride!

Kasvatustieteiden Ajankohtaiset Kysymykset -opiskelijapalautelomake

På svenska nedan

Kasvatustieteiden Ajankohtaiset Kysymykset Syksy 2018 -opiskelijapalautelomake

Tänä syksynä järjestettiin Kasvatustiedeiden Ajankohtaiset Kysymykset ensimmäistä kertaa. Koska kyseessä on uusi kurssi, jotkut käytänteet eivät ole vielä vakiintuneet.Kurssien järjestäjät toivovat opiskelijoilta palautetta, joten pyytäisimme teitä täyttämään alla olevan lomakkeen. Conduksen edunvalvojat tapaavat kurssin suunnittelijoita ja välittävät sinun palautteen suoraan asianomaisille. Kysymyksiin voi vastaa niin suppeasti tai laajasti kuin haluat, kaikki palaute on tärkeää.

Vastaa ja vaikuta!

Vastaamisaika on sunnuntaina klo. 23.59 21.10.2018

Kasvatustieteiden Ajankohtaiset Kysymykset Syksy 2018 -opiskelijapalautelomake


SVENSKA:

Aktuellt inom Pedagogisk forskning, hösten 2018 -studerarfeedback

Denna höst har kursen Aktuellt inom Pedagogisk forskning ordnats första gången. Eftersom kursen ordnades första gången har inte allt kommit igång så funktionellt som det kunnat.

Kursens ordnare önskar få feedback av studerande och Condus önskar er fylla i denna blankett för att framföra feedback till ordnarna. Man får svara frågorna så vidt och brett eller kort man vill, all feedback är viktig!

Svara och påverka!

Svarstiden är ända till söndagen 21.10.2018 kl. 23.59

Aktuellt inom Pedagogisk forskning, hösten 2018 -studerarfeedback-blankett

Conduksen kuukausitiedote 10/2018

41499531_1951780244878211_5899722955033673728_o

Stress Less -hyvinvointitapahtuma 1.11.

Luvassa on valonpilkahdus keskelle pimeää syksyä. Tervetuloa Conduksen organisoimaan Stress Less -hyvinvointitapahtumaan! Stress Less -tapahtuma järjestetään torstaina 1.11. klo 16-19.30 Minerva-torilla (Siltavuorenpenger 5 A, K2-kerros). Täällä päästään keskustelemaan tärkeästä ja edelleen melko vaietusta aiheesta – opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä opiskelijoiden kokemasta stressistä. Tapahtuma on suunnattu kaiken ikäisille sekä kaikilla aloilla ja vuosikursseilla oleville opiskelijoille. Tapahtumaa edeltävät hauskat ja hyödylliset hyvinvointiin liittyvät tempaukset – itse tapahtumassa on luvassa erilaisia puhujia ja stressinhallinnan taitoihin liittyviä workshoppeja. Tule mukaan oppimaan uusia tietoja ja taitoja rennossa ja kiireettömässä ilmapiirissä!

Vielä ehdit myös mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan tapahtumaa – apukäsiä otetaan ilolla vastaan niin suunnitteluissa kuin tapahtumapäivänäkin, ja voit osallistua tekemiseen haluamallasi panoksella. Liity Facebook-ryhmäämme tai lähetä meille sähköpostia hyvinvointitiimi[a]condus.fi.


Päätapahtumat

41546098_1952952391427663_6351476896651280384_o

10.10. Condus Amazing Race

Aivosoluja, kekseliäisyyttä ja nokkeluutta haastava kaupunkisuunnistus on täällä taas! Condus Amazing Race on syksyn timanttisimpia tapahtumia ja perinteisesti tapahtuma onkin mennyt joka vuosi täyteen. Etkö saanut joukkuetta kasaan ennen ilmoittautumista? Tarkkaile Facebook-eventin julkaisuja – joku joukkue voi ehkä kaivata yhtä jäsentä mukaan tiimiinsä!

 

WhatsApp Image 2018-09-29 at 15.04.08

16.10.  Condus Masquerade sitsit

Condus is organizing Masquerade sitsit at Alina-sali for 80 eager sitsit attendants. Make sure you get your ticket and start planning for your mask for the Ball! There will be food and merriment and drinks galore, a lot of fun and new and old faces to meet and to mingle with. So give the sitsit a go and come join us for a unforgettable evening of fun and merriment! #Condusinternational

More information can be found in the Facebook-event.

colored-pencils-3682424_1920

Tule tutustumaan Conduksen toimintaan!

Järjestötoiminta on opiskelijaelämän parasta aikaa! Millaista on sihteerin toimi? Mitä kaikkea taloudenhoitajana oppii? Olisiko tapahtumien järjestäminen ehkä eeppisintä ikinä? Tai sittenkin opiskelijoiden äänen ja etujen puolustaminen? How about an international coordinator? Tässä vain pieni osa kaikesta mahtavasta ja monipuolisesta toiminnasta, jota Conduksen parissa pääsee tekemään! Loka-marraskuun vaihteessa järjestetään rento ja hauska illanvietto kaikille Conduksen toiminnasta kiinnostuneille. Syyskokous, jossa valitaan vuoden 2019 hallitus, pidetään 12.11. klo 18 Gustavus Rexillä. Stay tuned!

 


 

Muut tapahtumat


10.-24.11. HYY 150 FEST

Vuosijuhlan alla järjestettävä opiskelijakulttuurifestivaali kokoaa yhteen HYYn järjestöjen, osakuntien ja valiokuntien jännittävimmät tapahtumat. Ohjelmistossa mm. konsertteja, pakohuonepelejä, ruokatapahtumia, klubeja ja seminaareja yliopiston kampuksilla ja Helsingin avainalueilla. Juhlaviikot huipentuvat 24.11. HYYn 150. vuosijuhlaan ja The Circuksessa järjestettäviin synttäribileisiin.

Lisätietoa
Facebook

Comstart!-improt

Comstart! on Conduksen improvisaatiokerho, joka järjestää improvisaatioharjoituksia koko syksyn. Comstart! voi toimia ponnahduslautanasi Käyttiksen speksiin, joten mikäli haaveilet näytteleväsi speksissä, tule treenaamaan Comstart!:n kanssa!

 • 10/10/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
 • 24/10/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
 • 07/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
 • 21/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 707
 • 05/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
 • 19/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706

 

Tulevat hallituksen kokoukset ja toimikuntien kokoukset

Yhdistyksen kokous

12.11. klo 18 @ Gustavus Rex

Hallituksen kokoukset

11.10. klo 18:00 @ Conddoori (Huom. aikaisemmassa kuukausitiedotteessa tiedotettiin kokouksen olevan 8.10., mutta päivämäärä on muuttunut)

30.10. klo 17:00 @ Conddoori

20.11. klo 17:00 @ Conddoori

12.12. klo 16:00 @ Gustavus Rex

Toimikuntien kokoukset:

Opintotoimikunnan kokoukset:

15.10. klo 18:00 @ Condoori
Marraskuun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
3.12. klo 18:00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Condus International Committee Meeting:
4.10. klo 15-16
Sitsisuunnittelu-kokous
4.10. klo 16-18Käy vastaamassa lyhyeeseen tilakyselyyn!

Käythän vastaamassa kaikille Siltavuorenpenkereen opiskelijoille tarkoitettuun tilakyselyyn. Haluamme kartoittaa käyttäjäkunnan toiveita ja ideoita tilojen kehittämiseksi sekä tietää mikä toimii jo nykyisellään!

Tilakyselyssä kartoitetaan opiskelijoiden käytössä oleviin tiloihin, eli yleisesti Siltavuorenpenkereeseen Conddooriin, ja Gustavus Rexiin liittyviä kokemuksia ja toiveita.

Tilakysely auki keskiviikkoon 31.10.2018 asti! Löydät sen täältä.Hae Conduksen 15. juhlavuoden vuosijuhlavastaavaksi

Condus ry on täyttämässä ensi vuonna jo 15 vuotta! Ikääntymistä juhlistetaan jälleen vuosijuhlaviikolla, joka huipentuu upeaan vuosijuhlaan lauantaina 6.4.2019. Juhlien järjestämiseen tarvitsemme juuri sinun apuasi!

Condus hakee vuosijuhlavastaavaa suunnittelemaan ja koordinoimaan vuosijuhlaviikkoa sekä itse vuosijuhlia. Vuosijuhlavastaavaa ovat lupautuneet mentoroimaan/neuvomaan/kouluttamaan HYY 150 vuosijuhlamestarit Elina Nieminen ja Marika Tuominen. Yksin ei myöskään tarvitse hääriä, vaan mukaan värvätään rautainen vuosijuhlatiimi ja auttamassa mukana on myös Conduksen hallitus. Valitsemamme vuosijuhlamestari pääsee aloittamaan työnsä hetimmiten, sillä esimerkiksi juhlapaikka on hyvä varata hyvissä ajoin.

Jos mielenkiintosi heräsi, lähetä lyhyt vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen hallitus[a]condus.fi. Hakuaikaa on 8.10. asti. Jos tiedossasi on kaveri, jonka kanssa muodostaisitte timanttisen duon, voitte laittaa hakemuksen myös yhdessä. Kerro hakemuksessasi ainakin onko sinulla kokemusta tapahtumien (esimerkiksi häiden, vuosijuhlien tai sitsien) järjestämisestä, onko sinulla kokemusta järjestötoiminnasta tai työelämän koordinointitehtävistä sekä sitoutuneisuudestasi tehtävään.

Jos kiinnostuksen lisäksi heräsi kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä myös tämän vuoden vastaaviin osoitteeseen vuosijuhlat[a]condus.fi.

IMG_0196

Tunnelmia Conduksen 14. vuosijuhlilta. Kuva: Anniliina LassilaYhdenvertaisuustoimikunnan kuulumisia

Yhdenvertaisuustoimikunta kokoontui torstaina 20.9. Keskustelua syntyi esimerkiksi sitseillä olevista käytännöistä ja niiden yhdenvertaisuudesta. Keskustelimme myös tiedekunnan yhteenkuuluvuuden parantamisesta.

Tiedekuntaamme on perustettu dekaanin päätöksellä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä. Työryhmän jäseniä on mukana esimerkiksi tiedekuntakokouksessa (ks. lisätietoa Opintoasiat-osiosta).

Katso yhdenvertaisuustoimikunnan kokoontumisen muistarit täältä.Tule keskustelutilaisuuteen ja osallistu haastatteluun!

Kasvatustieteelliseen tiedekuntaan saapuu lokakuussa yhdysvaltalainen professori Rachel Heiser, joka pitää keskustelutilaisuuden ja toivoo voivansa haastatella yliopiston opettaja-tutkijoita ja opiskelijoita. Luennon aiheena on “Global Pedagogical Practices Influencing Student Self-Efficacy in International Classrooms” ja se järjestetään maanantaina 15.10. klo 15-17 Minervan salissa K113. Haastattelut järjestetään tiistaina ja keskiviikkona 16. ja 17.10. (valitse oma aikasi). Alla on alkuperäinen ilmoitus ja sieltä löytyy myös linkki, jota kautta voit ilmoittautua haastateltavaksi. Tervetuloa keskustelemaan tärkeistä aiheista, ja kannattaa ehdottomasti ilmoittautua myös haastateltavaksi! Tilaisuudet pidetään englanniksi.

Title: Global Pedagogical Practices Influencing Student Self-Efficacy in International Classrooms

Faculty Event: Monday, October 15th at 3 pm Minerva K113

Join Professor  Rachel Heiser, Director of Academic Support Services at Bryn Mawr College, to discuss the American liberal arts education experience. This discussion will allow for open dialogue to explore today’s student experience and global higher education trends, engendering a greater understanding of available pathways to encourage student self-efficacy, resilience, and retention.

Faculty and Student Meetings: Tuesday, October 16th and Wednesday, October 17th  – Minerva Building, Floor K1 Lobby Area – Please sign up via SignUpGenius: https://www.signupgenius.com/go/10c0f45aaad23a64-global

These informal meetings will be conducted with students and faculty to explore the Finnish approach to pedagogy, as well as the challenges and opportunities faced in the classroom in promoting student self-efficacy.Opintoasiat

Haku johtoryhmiin on auki!

Tiedekunnan kandi- ja maisterijohtoryhmiin haetaan nyt opiskelijaedustajia! Joryissä sinulla on loistava mahdollisuus vaikuttaa tiedekuntamme päätöksentekoon, sillä joryissä pääsee vaikuttamaan asioihin ennen kuin niistä tehdään päätöksiä.

Jos on joku paikka, missä voi olla vaikuttamisen ytimessä, niin se on tämä!

Lisätietoa löytyy alla olevista linkeistä:

Kandijory:
https://www.halloped.fi/fi/helsinki/calls/5b97f9a72c40697d602da2f3

Maisterijory:
https://www.halloped.fi/fi/helsinki/calls/5b97fc802c40697d612da43a

Koulutuspoliittinen Keskiviikko (eli KOPOKE!)

Conduksen edunvalvontatiimi on vallannut Conduksen Instagram-tilin! Keskiviikkoisin voi odottaa ajankohtaista tiedotusta liittyen tiedekunnan opintoasioihin, stay tuned for more!

HYYn edustajistovaalit

HYYn edustajiston vaalit tulevat nyt syksyllä, lisätietoa löytyy alta:

https://hyy.helsinki.fi/fi/ylioppilaskunta/edustajistovaalit-2018

Opintotoimikunnan tapaaminen 18.9.

Syksyn ensimmäinen opintotoimikunnan tapaaminen oli 18.9., kokouksen muistion löydät alla olevasta linkistä. Kokouksessa orientoiduttiin syksyä varten ja pohdittiin opiskelijoille tärkeitä asioita, jotka tiedekunnan pitäisi ottaa huomioon tiedekunnan toiminnan kehittämisessä.

Kokouksen muistio

Seuraava opintotoimikunnan tapaaminen järjestetään 15.10. klo 18 Conddoorissa, tervetuloa!

Kaikille avoin tiedekuntakokous maanantaina 15.10. klo 14-16

Tiedekuntakokous on kaikille avoin suurempi kokous, jossa hieman rennommissa merkeissä päivitetään tiedekunnan kuulumisia ja kuullaan kaikkien tiedekunnassa vaikuttavien tahojen ääni. Tiedekuntakokous järjestetään Minerva-torilla. Tiedekuntakokoukseen tulee muun muassa Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusryhmä pitämään tietoiskun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista, jossa myös opiskelijaedustajat nostavat esiin häirintään liittyviä haasteita ja toimenpiteitä opiskelijanäkökulmasta.

Muuta ajankohtaista tiedekunnassa

Tiedekunnan syksy on alkanut seesteisesti. Post Iso Pyörä -jälkeinen aika on asettautunut, mikä on huomattavasti parantanut niin tiedekunnan työntekijöiden kuin opiskelijoiden mielialaa. Opintoneuvonnan muuttuminen ajanvaraukselliseksi on ilmeisesti helpottanut myös käsittelyaikoja ja vähentänyt sen kuormitusta.

Tiedekunnan johto on ilmaissut kiinnostuksensa panostaa tiedekunnan yhteisöllisyyden rakentamiseen sekä parantaa yhdenvertaisuuden huomioimista tiedekunnan sisällä.

 

Condus månadsbrev 10/2018

41499531_1951780244878211_5899722955033673728_o

Stress Less -välmåendeevenemang

Är studierna, jobbet, föreningsarbetet eller helt enkelt hela vardagen ansträngande och brådskande? Har du behov av stresshantering? Känns det som om all diskussion om välmående och hälsa förblir på diskussionsnivå? Skulle du vilja utbilda dig och diskutera om detta ämne mera?

Nu utlåvas det en ljusstråle mitt i den mörka hösten. Välkommen på Condus StressLess- välmående evenemang! Stress Less äger rum torsdagen 1.11 kl. 16-19.30 på Minerva-torget (Brobergsterassen 5 A, K2-våningen). Evenemanget är riktat till alla studerande oberoende studieinriktning.

Du hinner även komma med i Välmåendeteamet för att skapa innehållet till evenemanget. Alla hjälpande händer välkomnas med värme. Kom med i vår Facebook-grupp eller kontakta oss via e-mail: hyvinvointitiimi[a]condus.fi.

Facebook-evenemang


Kommande evenemang

41546098_1952952391427663_6351476896651280384_o

10.10. Condus Amazing Race

Condus Amazing Race är här igen! Hjärnceller, påhittighet och genialitet behövs i denna krävande stadsorientering. Detta evenemanget hör till höstens höjdpunkter och evenemnaget har blivit fullbokat varje år. Hann du inte anmäla dig? Kolla evenemangets Facebook, något lag kan ännu behöva en medlem med i sitt team!

WhatsApp Image 2018-09-29 at 15.04.08

16.10.  Condus Masquerade sitsit

Condus is organizing Masquerade sitsit at Alina-sali for 80 eager sitsit attendants. Make sure you get your ticket and start planning for your mask for the Ball! There will be food and merriment and drinks galore, a lot of fun and new and old faces to meet and to mingle with. So give the sitsit a go and come join us for a unforgettable evening of fun and merriment! #Condusinternational

More information can be found in the Facebook-event.

colored-pencils-3682424_1920

Kom och bekanta sig i Condus verksamhet!

Föreningsverksamhet är den bästa tiden i studentlivet! Vad gör sekreteraren? Vad lär man sig som en ekonom? Skulle det vara episkaste någonsin att organisera evenemang? Eller är intressebevakning nära ditt hjärta? How about an international coordinator?

Det här har nämnts bara en liten del av alla underbara och mångsidiga aktivitet som man får delta i med Condus! I slutet av oktober – början av november ordnar vi en chill och rolig kväll för alla som är intresserad av Condus verksamhet. Höstmötet hålls 12.11 kl. 18 på Gustavus Rex och där väljs styrelse för nästa år. Stay tuned!Andra evenemang

10–24.11.2018 HUS150-festivalen
November tillägnas HUS frivilligverksamhet. HUS150-festivalen samlar föreningarnas och utskottens bästa evenemang. Den två veckor långa programhelheten kulminerar med studentkårens 150:e årsfest den 24 november.

Mera information
Facebook

Comstart!-improvisationsklubb

Comstart! är Condus improvisationsklubb som ordnar improvisationsövningar under hela hösten. Comstart! kan bli din språngbräda till Beteendevetenskapliga spexet, Käyttiksen speksi, så ifall du drömmer om att skådespela i spexet, kom och öva tillsammans med Comstart!

 • 10/10/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706
 • 24/10/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706
 • 07/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706
 • 21/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 707
 • 05/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706
 • 19/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706


Kommande styrelse- och utskottsmöten


Föreningens höstmöte:

12.11. kl. 18 @ Gustavus Rex

Styrelsemöten:

11.10. klo 18:00 @ Conddoori (Obs. tidigare månadsbrevet informerade att möten var 8.10., men datum har ändrats)
30.10. kl. 17:00 @ Conddoori
20.11. kl. 17:00 @ Conddoori
12.12. kl. 16:00 @ Gustavus Rex

Utskottsmöten:

Studieutskottsmöten

15.10. klo 18:00 @ Condoori
Datum för mötet i November informeras senare
3.12. klo 18:00. Platsen informeras senare

Condus International Committee Meeting

4.10. klo 15-16
Masquerade Ball-sitsimöte
4.10. klo 16-18
Se mera information i Facebook-grupp


 

Svara på en liten gallup om utrymmena!

Gallupen om utrymmena är öppen till 30.10.2018!

Svara på gallupen som är riktat till alla studerande vid Brobergsterrassen. Vi vill utforska önskemål och idér för att veta vad kunde utvecklas och vad redan fungerar! Genom gallupen vill vi samla information om utrymmena som är i studerandes bruk, så det gäller speciellt Conddoori på Brobergsterrassen och Gustavus Rex. Gallupen om utrymmena är öppen till onsdag 31.10.2018 och här är linken till den.Condus 15. jubileumsårs årfestmarskalk, kan det vara du?

Condus ry fyller 15 år nästa år och det kommer att firas med en enastående årsfestvecka, som kulmineras med en fantastisk årsfest lördagen 6.4.2019. För att ordna allt detta, behöver vi din hjälp!

Condus söker en eller flera årsfestmarskalker för att planera och koordinera årsfestveckan samt själva årsfesten. Årsfestmarskalken(erna) har lovats få mentorering av HUS 150 årsfestmarskalkerna Elina Nieminen och Marika Tuominen. Med dig kommer du ha Condus styrelse samt ett årsfestteam. Den utvalda årsfestmarskalken får påbörja sitt arbete genast med att hitta ett ställe för årsfesten.

I fall vi fångade ditt intresse, skicka en kort öppen ansökan till adressen hallitus[a]condus.fi. Man kan söka ända till 8.10. I fall du har en kompis du fungerar bra med i ett team, kan ni söka tillsammans. Berätta i din ansökan i alla fall om du har erfarenhet med att ordna evenemang (t.ex. bröllop, årsfester eller sitser), har du erfarenhet inom föreningsverksamhet eller andra koordineringsuppgifter samt motivation för uppgiften.

I fall du har frågor, kan du nå detta års årsfestmarskalker via adressen vuosijuhlat[a]condus.fi.

IMG_0196

Condus 14. årsfest. Bild: Anniliina LassilaHälsningar från jämlikhetsutskottets möte

Jämlikhetsutkottet hade möte 20.9. Det uppstod diskussion kring bl.a. sitzvanor och om hur jämlika de är. Vi diskuterade också om förbättring av samhörighet inom fakulteten.

Av dekanens beslut har det grundats en jämställdhets- och jämlikhetsarbetsgrupp. Arbetsgruppens medlemmar sitter också med i fakultetsmöten. (Mera information hittar du under “Studieärenden”)

Kolla jämlikhetsutskottets möteshälsningar här (på finska).Delta i diskussionen och intervjun!

Title: Global Pedagogical Practices Influencing Student Self-Efficacy in International Classrooms

Faculty Event: Monday, October 15th at 3 pm Minerva K113

Join Professor  Rachel Heiser, Director of Academic Support Services at Bryn Mawr College, to discuss the American liberal arts education experience. This discussion will allow for open dialogue to explore today’s student experience and global higher education trends, engendering a greater understanding of available pathways to encourage student self-efficacy, resilience, and retention.

Faculty and Student Meetings: Tuesday, October 16th and Wednesday, October 17th  – Minerva Building, Floor K1 Lobby Area – Please sign up via SignUpGenius: https://www.signupgenius.com/go/10c0f45aaad23a64-global

These informal meetings will be conducted with students and faculty to explore the Finnish approach to pedagogy, as well as the challenges and opportunities faced in the classroom in promoting student self-efficacy.Studieärenden


Sök till ledningsgrupper är öppen!


Studeranderepresentanter sökes till fakultetens ledningsgrupper för kandidat- och magisterprogrammet! Nu har du en utmärkt chans att påverka fakultetens beslutfattning eftersom i ledningsgrupper kan man påverka saker innan besluten är slutliga.

Mera information via linker:

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet

Ledningsgruppen för magisterprogrammet

Utbildningspolitiska Onsdagen

Condus intressebevakningsteamet har erövrat Condus IG-storier! På onsdagar kan man vänta på aktuella information om fakultetens studieärenden, stay tuned for more!

Delegationsval hålls i hösten

Nästa delegationsval vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) hålls nu i hösten! Mera information här.

Studieutskotssmöten 18.9., följande möten 15.10.!

Höstens första studieutskottsmöten var 18.9., möteshälsningar finns i linken nedan. I möten preparerade vi till hösten, och vi betänkte oss på viktiga saker som fakulteten borde beakta i verksamhetsutveckling.

Mötehälsningar

Fakultetsmöte är öppet till alla ordnas på måndagen 15.10 kl. 14-16!

Fakultetsmöte är ett stort öppet möte, där vi i en avslappnad atmosfär går genom fakultetens hälsningar och hör på alla dem som påverkar på fakulteten. Mötet ordnas på Minervatorget. På mötet hör vi bl.a. jämställdhets- och jämlikhetsutskottets info aktuella ärenden, där också studeranderepresentanter tar upp saker kring ingripande i en trakasserisituation och förebyggande av dessa situationer.

Andra aktuella saker i fakulteten

Fakultetens höst har börjat fridfullt. Tiden efter Stora hjulet har börjat, vilket har höjt på stämningen bland personalen och studeranden. Studentservice har gått över till tidsbokning, vilket har underlättat behandlingstider och belastning.

Fakultetens ledning har visat intresse i förbättring av samhörighet på fakulteten och beaktande av jämlikheten innanför fakulteten.

 

 

 

Condus’ Monthly Newsletter 10/2018

41499531_1951780244878211_5899722955033673728_o

Stress Less -Wellbeing Event 1.11.

Are you tired and stressed out? Are your studies, work, volunteer student organizational work or life in general keeping you down? Do you feel you need help coping with stress? Do you feel that talk about well being usually only just talk? Would you like to train yourself and talk about this issue more?

We can offer you light in the middle of darkness of Fall. Welcome to our Stress Less -event, organized by Condus! Stress Less will be held on Thursday 1.11. at 16-19.30 in Minerva Plaza (Siltavuorenpenger 5 A, K2-floor). Here we can discuss about an important and yet still rarely discussed matter that is student well being and stress endured by students. This event is meant for students of all ages, of all professions and of all year groups. Before the event starts we will have a few fun and useful exercises regarding well being – the event itself will have several speakers and various workshops on coping with stress. Come along to learn new skills and knowledge in a laid back and relaxed environment!

There is still time to come along to provide ideas and plan the event – any helping hand is gladly appreciated when it comes to planning and on the day itself, you can help as much as your able to provide. Join our Facebook-group and send us an email at hyvinvointitiimi[a]condus.fi.

 


Upcoming Events

41546098_1952952391427663_6351476896651280384_o

10.10. Condus Amazing Race

Brain cells, ingenuity and wit – these are the things you need in this challenging city orienteering! Condus Amazing Race is one of the biggest events of the fall and traditionally it has been sold out very quickly. Didn’t manage to gather a team before registration? Not to worry: keep an eye on for the Facebook-event – – some teams might still need reinforcements!

WhatsApp Image 2018-09-29 at 15.04.08

16.10.  Condus Masquerade sitsit

Condus is organizing Masquerade sitsit at Alina-sali for 80 eager sitsit attendants. Make sure you get your ticket and start planning for your mask for the Ball! There will be food and merriment and drinks galore, a lot of fun and new and old faces to meet and to mingle with. So give the sitsit a go and come join us for a unforgettable evening of fun and merriment! #Condusinternational

More information can be found in the Facebook-event.Other Events

10 – 24 November 2018 HYY 150 FESTIVAL

November is dedicated to HYY’s volunteer activities. The HYY150 Festival puts together the best events of the organisations and committees operating under HYY. The two-week programme culminates in the Student Union’s 150th Anniversary on 24 November.

Read more
Facebook

Comstart!-improvisation club

Comstart! is Condus’s improv-club, which organizes improv exercises throughout the whole fall. Comstart! can serve as your spring board to Käyttiksen speksi, the campus’s theater club. So if you’ve ever dreamed of staring in the campus play, come train with Comstart!

 • 10/10/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
 • 24/10/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
 • 07/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
 • 21/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 707
 • 05/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
 • 19/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706


Future board meetings and committee meetings

The organizations Fall Meeting

12.11. klo 18 @ Gustavus Rex

Board meetings

11.10. at 18:00 @ Conddoori (Note that in the earlier newsletter the meeting was scheduled to be 8.10., but the date has been changed after that)
30.10. at 17:00 @ Conddoori
20.11. at 17:00 @ Conddoori
12.12. at 16:00 @ Gustavus Rex

Committee meetings

Upcoming Student Rights Committee Meetings:

15.10. klo 18:00 @ Condoori
Date for November’s meeting will be announced later
3.12. klo 18:00. Place will be announced later


Poll about the premises is open until 31st of October 2018

A poll for all Siltavuori students about the premises is still open. We want to hear wishes and ideas from the premises’ users to make them better and also to know what already works!

The poll is about Conddoori in Siltavuorenpenger and Gustavus Rex.

The poll is open until October 31st. You can find it here.


Greetings from the Equality Committee Meeting

The Equality Committee had its first meeting of the fall on Thursday September 20th. There was discussion, among other things, about practices and rules at sitsit and how equal they are. Other big discussion topic was the betterment of feeling of togetherness in our faculty.

The dean had decided to form an equality group. Committee members will be for example at the faculty meeting.

Check the memo from the Equality Committee meeting here (in Finnish):


Join the discussion and participate in the interview!


Title:
Global Pedagogical Practices Influencing Student Self-Efficacy in International Classrooms

Faculty Event: Monday, October 15th at 3 pm Minerva K113

Join Professor  Rachel Heiser, Director of Academic Support Services at Bryn Mawr College, to discuss the American liberal arts education experience. This discussion will allow for open dialogue to explore today’s student experience and global higher education trends, engendering a greater understanding of available pathways to encourage student self-efficacy, resilience, and retention.

Faculty and Student Meetings: Tuesday, October 16th and Wednesday, October 17th  – Minerva Building, Floor K1 Lobby Area – Please sign up via SignUpGenius: https://www.signupgenius.com/go/10c0f45aaad23a64-global

These informal meetings will be conducted with students and faculty to explore the Finnish approach to pedagogy, as well as the challenges and opportunities faced in the classroom in promoting student self-efficacy.


Other matters of education:

In the interest of time, educational matters have not been translated, since most are not pertinent for example to exchange students. If you would like to know more or have any questions, please contact us at hallitus[a]condus.fi.

 

Sinustako Conduksen 15. juhlavuoden vuosijuhlavastaava?

 

 

FI / SVE

Sinustako Conduksen 15. juhlavuoden vuosijuhlavastaava?

Condus ry on täyttämässä ensi vuonna jo 15 vuotta! Ikääntymistä juhlistetaan jälleen vuosijuhlaviikolla, joka huipentuu upeaan vuosijuhlaan lauantaina 6.4.2019. Juhlien järjestämiseen tarvitsemme juuri sinun apuasi!

Condus hakee vuosijuhlavastaavaa suunnittelemaan ja koordinoimaan vuosijuhlaviikkoa sekä itse vuosijuhlia. Vuosijuhlavastaavaa ovat lupautuneet mentoroimaan/neuvomaan/kouluttamaan HYY 150 vuosijuhlamestarit Elina Nieminen ja Marika Tuominen. Yksin ei myöskään tarvitse hääriä, vaan mukaan värvätään rautainen vuosijuhlatiimi ja auttamassa mukana on myös Conduksen hallitus. Valitsemamme vuosijuhlamestari pääsee aloittamaan työnsä hetimmiten, sillä esimerkiksi juhlapaikka on hyvä varata hyvissä ajoin.

Jos mielenkiintosi heräsi, lähetä lyhyt vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen hallitus[a]condus.fi. Hakuaikaa on 8.10. asti. Jos tiedossasi on kaveri, jonka kanssa muodostaisitte timanttisen duon, voitte laittaa hakemuksen myös yhdessä. Kerro hakemuksessasi ainakin onko sinulla kokemusta tapahtumien (esimerkiksi häiden, vuosijuhlien tai sitsien) järjestämisestä, onko sinulla kokemusta järjestötoiminnasta tai työelämän koordinointitehtävistä sekä sitoutuneisuudestasi tehtävään.

Jos kiinnostuksen lisäksi heräsi kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä myös tämän vuoden vastaaviin osoitteeseen vuosijuhlat[a]condus.fi.

På svenska:

Condus 15. jubileumsårs årfestmarskalk, kan det vara du?

Condus ry fyller 15 år nästa år och det kommer att firas med en enastående årsfestvecka, som kulmineras med en fantastisk årsfest lördagen 6.4.2019. För att ordna allt detta, behöver vi din hjälp!

Condus söker en eller flera årsfestmarskalker för att planera och koordinera årsfestveckan samt själva årsfesten. Årsfestmarskalken(erna) har lovats få mentorering av HUS 150 årsfestmarskalkerna Elina Nieminen och Marika Tuominen. Med dig kommer du ha Condus styrelse samt ett årsfestteam. Den utvalda årsfestmarskalken får påbörja sitt arbete genast med att hitta ett ställe för årsfesten.

I fall vi fångade ditt intresse, skicka en kort öppen ansökan till adressen hallitus[a]condus.fi. Man kan söka ända till 8.10. I fall du har en kompis du fungerar bra med i ett team, kan ni söka tillsammans. Berätta i din ansökan i alla fall om du har erfarenhet med att ordna evenemang (t.ex. bröllop, årsfester eller sitser), har du erfarenhet inom föreningsverksamhet eller andra koordineringsuppgifter samt motivation för uppgiften.

I fall du har frågor, kan du nå detta års årsfestmarskalker via adressen vuosijuhlat[a]condus.fi.

Conduksen kuukausitiedote 9/2018

Condus haluaa toivottaa kaikki uudet fuksit lämpimästi tervetulleeksi!

Condus on Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö, jonka jäsenjärjestöjä ovat kaikki tiedekunnan 10 järjestöä sekä kaksi tiedekuntaan kuulumatonta järjestöä. Conduksella ei siis ole henkilöjäseniä, vaan kuulumalla omaan ainejärjestöösi olet myös conduslainen!

Tiedekuntajärjestönä Condus ei keskity vain yhden koulutusohjelman asioiden edistämiseen tai tapahtumien järjestämiseen, vaan järjestämme tapahtumia kaikille kasvatustieteellisessä opiskeleville sekä jäsenjärjestöjemme jäsenille, ja pidämme huolta kaikkien oppiaineidemme sekä opiskelijoiden eduista. Tarkoituksenamme on myös ylläpitää yhteishenkeä ja yhteistyötä jäsenjärjestöjemme kesken.

Conduksen toimintaan pääset helposti mukaan toimikuntien kautta, joita on kuusi kappaletta: kansainvälisyys-, opinto-, tapahtuma-, tuutorointi-, yhdenvertaisuus- ja ympäristötoimikunta. Toimikuntiin voit tutustua ja osallistua ilman minkäänlaista sitoutumispakkoa. Jos toiminta kiinnostaa enemmänkin, uusi hallitus valitaan aina vuoden loppupuolella seuraavaksi vuodeksi. Uudet toimijat ovat aina tervetulleita eikä aikaisempaa kokemusta tarvitse olla, tärkeintä ovat innokkuus ja mielenkiinto!

Conduksen hallituslaiset vastaavat mielellään kaikenlaisiin kysymyksiin, helpoiten saat meihin yhteyden Conduksen Facebook-sivun tai sähköpostin kautta. Penkereellä saa myös tulla nykäisemään hihasta! Toivottavasti törmätään ja tutustutaan. Tervetuloa vielä kerran ja onnea opintoihin!


Päätapahtumat

WhatsApp Image 2018-09-02 at 12.28.38

13.9. Conduksen fuksiaiset

Conduksen perinteiset fuksiaiset tulevat taas ja kerta kerralta fantastisemmissa merkeissä. Penkereen kaikkien koulutusohjelmien fuksit pääsevät näyttämään taitojaan Helsingin keskustassa, ja ilta jatkuu yöhön asti jatkojen merkeissä. Tänä vuonna teemana on fantasia ja sen tuomat rajattomat mahdollisuudet.
Lue lisää

fuksiseikkailu kuva

28.9. HYYn Fuksiseikkailu

HYYn Fuksiseikkailu kerää taas kaikki Helsingin yliopiston fuksit yhteen kiertelemään ja kokemaan mitä erilaisempia rasteja ympäri Helsinkiä. Conduksella on oma rastinsa Gustavus Rexillä (Leppäsuonkatu 11), nähdään siellä!
Lue lisää

UP!pro2018_kansikuva pienennetty

11.9. UP!pro 2018

UP!pro tulee jo kolmannen kerran! Mikä UP!pro, saattaa joku kysyä? UP!pron tarkoituksena on tuoda opiskelijoille mahdollisuuksia kokeilla erilaisia urheilulajeja, joita ei välttämättä muuten uskaltaisi tai kehtaisi käydä kokeilemassa. Haluaisitko esimerkiksi kokeilla miekkailua tai sirkustaiteilua? Nämä molemmat on mahdollista kokea UP!pro:ssa. Hanki siis lippusi ja tule kokemaan uutta!
Lue lisää

WhatsApp Image 2018-08-26 at 12.53.24

26.9. Conduksen merkkimarkkinat – hanki oma Conduksen laulukirja

Lukuvuoden ensimmäiset Conduksen merkkimarkkinat tulevat syyskuun lopussa! Paikan päällä voit tehdä hienoja merkkilöytöjä Conduksen, jäsenjärjestöjen sekä yhteistyökumppaneiden pöydistä ja kannattaa (fuksit varsinkin) tietenkin ostaa itsellesi Conduksen iki-ihanan laulukirja, mitä varmasti tulet tarvitsemaan opiskelu-urasi kaikilla sitseillä! Markkinat järjestetään Minervassa K1-kerroksessa klo 10-14.
Lue lisääMuut tapahtumat


10.10. Condus Amazing Race
Penkereen suurin suunnistusmayhem tulee taas, oletko valmis? Lisätietoa tulossa myöhemmin!

16.10. International Sitsit @Alina-sali
Stay tuned, more information will come!

1.11. Conduksen hyvinvointitapahtuma
Marraskuu aloitetaan erittäin tärkeän asian, nimittäin hyvinvoinnin, parissa! Vielä pääset mukaan ideoimaan ja tekemään yhdessä tätä mieletöntä teemailtaa. Ensimmäinen tapaaminen on 4.9. Tule paikalle tai ole yhteydessä meihin, jos kiinnostuit!
Facebook-ryhmä

24.11. HYYn 150. vuosijuhla

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta juhlii 150. vuosijuhliaan. Tiedossa on varmasti unohtumattomat bileet, joista tullaan puhumaan pitkään!

Comstart!-improt

Comstart! on Conduksen improvisaatiokerho, joka järjestää improvisaatioharjoituksia koko syksyn. Comstart! voi toimia ponnahduslautanasi Käyttiksen speksiin, joten mikäli haaveilet näytteleväsi speksissä, tule treenaamaan Comstart!:n kanssa!

29/08/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
12/09/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 707
26/09/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
10/10/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
24/10/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
07/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
21/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 707
05/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706
19/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, draama 706


Tulevat hallituksen kokoukset ja toimikuntien kokoukset


Hallituksen kokoukset:

17.9. klo 18 @ Gustavus Rex (Leppäsuonkatu 11)
8.10. klo 18 @ Gustavus Rex (Leppäsuonkatu 11)

Toimikuntien kokoukset:

10.9. Condus International Committee Meeting klo 16-18 @ Conddoori
18.9. Opintotoimikunnan tapaaminen klo 18-22 @ Gustavus Rex
20.9. Yhdenvertaisuustoimikunnan tapaaminen klo 17-19 @ ConddooriCondus International Committee

Condus International Committee is a place for all students interested into traveling, studying abroad and hanging around campus with new friends from all of the world.

You are welcomed to join in and bring new ideas for student activities or just to hang out and have fun. Maybe you would like a movienight, sighseeing on a tram, swimming in a sea pool, amusement park, excursions, sitsit, hangout night e.g.

Please sign in to our facebook pages to be in touch with others and to follow up the upcoming thrilling program infos.

Facebook-group

By the way Condus International Committee is organizing a big sitsit this October so stay tuned, check out Condus’ Facebook events and your e-mail and why not join the committee!


Fuksikuvakilpailu

Fuksisyksy on ainutlaatuista aikaa – kannustamme nauttimaan siitä täysin siemauksin sekä jakamaan hauskat hetket myös muille. 😄 Condus avaakin jälleen perinteisen fuksikuvakilpailun! 📷 Jaa unohtumattomin, hauskin tai muuten vaan hassuin hetkesi fuksisyksyltä ja tägää se #condusfuksi18. Muistathan kysyä luvan kaikissa kuvassa olevilta. Paras kuva palkitaan! 🎉 Kilpailuaika on 30.9. saakka. Jos jaat kuvan Instagramissa, on sinulla oltava julkinen tili, jotta hallituksemme pääsee näkemää kuvan. Jos sinulla ei ole Instagramia tai et halua tehdä tilistäsi julkista, voit osallistua myös lähettämällä kuvan meille sähköpostilla osoitteeseen hallitus[a]condus.fi.Opintoasiat


Ongelmia opinnoissa – ole vailla huolia
!

Onnittelut opiskelupaikasta uusi fuksi! Sinua odottaa unohtumaton seikkailu yliopistoelämässä.

Kuten kaikissa seikkailuissa, niin välillä tulee vastoinkäymisiä opintojen sujuvuudessa. Se voi olla tiedekunnan uusiutunut käytäntö, haasteita opettajan kanssa tai jokin suurempi koulutuspoliittinen pähkinä. Ole silloin yhteydessä edunvalvontaan! Oli huolesi mikä tahansa, tiedekunnan edunvalvojat mielellään auttavat. Aina voit ensin aloittaa oman ainejärjestösi edunvalvojista (esimerkiksi jos opiskelet luokanopettajaksi tai yleis- ja aikuiskasvatustiedettä, ole yhteydessä Peducan edunvalvontatiimiin).

Vakavimmista tai laajemmista aiheista kannattaa lähestyä meitä, Conduksen edunvalvojia, sillä voimme tarvittaessa viedä asian eteenpäin tiedekunnan johtoryhmille tai Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan. Jos et ole varma kehen olla yhteydessä, niin aina voit lähettää viestiä meille ja kysyä! Sähköposti löytyy alhaalta.

Ja mikäli koet itse olevasi valmis puuttumaan epäkohtiin ja vaikuttamaan tiedekunnassa, liity meidän mukaan! Yhdessä saamme kaikkien opiskelut paremmiksi.

edunvalvonta[a]condus.fi

Opintotoimikunta

Conduksen opintotoimikunnassa yhdistyvät tiedekunnan sisäinen yhteistyö, vaikuttaminen ja hyvä meininki. Opintotoimikunnan tapaamisissa keskustellaan rennosti tiedekunnan ajankohtaisista asioista ja ratkotaan yhdessä ongelmakohtia. Kaikki opiskelijat ovat yhtä tervetulleita osallistumaan tapaamisiin, olit sitten juuri opintosi aloittanut fuksi tai jo useamman vuoden opiskellut.

Conduksen opintotoimikuntaan voit liittyä ihan milloin vain liittymällä Facebook-ryhmään (linkki alempana). Ryhmässä tiedotetaan seuraavasta opintotoimikunnan tapaamisesta ja voit myös vain seurata ajankohtaisia opintoasioita sekä ottaa osaa keskusteluun, mitä siellä käydään.

Facebook-ryhmä


Tiedekunnan terveiset


Muutoksia opiskelijapalveluiden koulutusten vastuuhenkilöissä

 • Elisa Huotari, suunnittelija opetusharjoittelut
 • Anna-Maija Seppänen, opintoneuvoja, opintoneuvonta ruotsiksi: yleinen- ja aikuiskasvatustiede, lastentarhanopettajankoulutus ja luokanopettajan koulutus
 • Aija-Maaria Törnroos, koulutussuunnittelija, käsityönopettajan opintosuunta
 • Milla Ventoniemi, opintoneuvoja, käsityön- ja kotitalousopettajien opintosuunnat
 • Venla Virtanen, koulutussuunnittelija, Siltavuorenpenkereen lukujärjestyssuunnittelu

Pyydämme yhteydenottoja osoitteen siltavuori-student[a]helsinki.fi kautta, jotta viestit kohdentuvat oikealle henkilölle.

Uusi kasvatustieteiden maisteriohjelma käynnistyi

Uusi kasvatustieteiden maisteriohjelma astui voimaan 1.8.2018. Opiskelua saa jatkaa vanhalla ohjelmalla 31.7.2020 asti. Siirtymistä uuteen suositellaan, mikäli maisterivaiheen opinnot ovat vasta aivan alussa.

 

Condus månadsbrev 9/2018

Condus önskar alla nya gulisar varmt välkomna!

Condus är Helsingfors universitets pedagogiska fakultetens fakultetsförening. Till föreningen hör alla fakultetens 10 ämnesföreningar och två ämnesföreningar utanför fakulteten. Condus har alltså inga personmedlemmar, utan genom att höra till din egen ämnesförening hör du också till Condus!

Condus ordnar evenemang till alla studerande på fakulteten och till alla som hör till föreningen. Condus är också med i studerandenas vardag som intressebevakare, och tar också hand om läroämnena. Som syfte har vi också att upprätthålla laganda coh samarbete mellan medlemsföreningarna.

Man kommer lätt med i Condus verksamhet genom de sex arbetsgrupperna: internationella, studie-, evenemang-, tutor-, jämlikhets- och miljöarbetsgrupp. Man kan bekanta sig och ta del av arbetsgrupperna utan att binda sig till någonting. Om verksamheten intresserar även mera, väljs den nya styrelsen i slutet av året. Nya personer är alltid välkomna och ingen tidigare erfarenhet krävs. Det viktigaste är iver och intresse!

Condus styrelse svarar gärna på frågor. Lättast får du kontakt via Condus facebooksida eller email. Man får också komma och dra i ärmen på Brobergsterrassen! Välkomna än en gång och lycka till med studierna!


Kommande evenemang

WhatsApp Image 2018-09-02 at 12.28.38

13.9. Condus gulisintagning

Condus traditionella gulisintagning kommer igen i allt mera fantasirika tecken. Gulisar från Brobergsterassens alla utbildningsprogram får visa vad de går för i Helsingfors centrum, och kvällen fortsätter in i natten i form av efterfest. I år är temat fantasi och fantasins gränslösa möjligheter.
Läs mera

fuksiseikkailu kuva

28.9. HUS Gulnäbbsäventyr
HUS Gulnäbbsäventyr samlar åter alla Helsingfors universitets gulisar för att vandra omkring och uppleva olika kontroller runt Helsingfors. Condus har sin egen kontroll på Gustavus Rex (Alkärrsgatan 11), vi ses där!
Läs mera

UP!pro2018_kansikuva pienennetty

11.9. UP!pro 2018
UP!pro äger rum redan för tredje gången! Vad är UP!pro, kanske någon undrar. UP!pro har som syfte att ge studerande möjligheten att prova på olika idrottsgrenar som man kanske annars inte skulle våga försöka sig på. Skulle du t.ex. vilja prova på fäktning eller cirkuskonster? Båda är möjliga under UP!pro. Skaffa dig alltså en biljett och kom och prova något nytt!
Läs mera

WhatsApp Image 2018-08-26 at 12.53.24

26.9. Condus märkesmarknad – skaffa dig Condus sångbok
Läsårets första märkesmarknad med Condus kommer i slutet av september. På plats kan du göra fina märkesfynd på Condus, medlemsföreningarnas och samarbetsparternas bord, och särskilt för gulisar lösnar det sig såklart att köpa sig Condus härliga sångbok, som du säkerligen kommer behöva under många av din studietids sitser! Marknaden ordnas i Minervas K1-våning kl. 10-14.
Läs meraAndra evenemang


10.10. Condus Amazing Race
Terassens största orienteringsmayhem kommer åter, är du beredd? Mera information på kommande!

16.10. International Sitsit @Alina-sali
Stay tuned, more information will come!

1.11. Condus välmåendeevenemang
November inleds med ett väldigt viktigt ämne, nämligen välmående! Ännu hinner du med och idea kring och tillsammans skapa denna fantastiska temakväll. Kontakta oss om du blev intresserad!
Facebook-gruppen

24.11. HUS 150. årsfest
Studentkåren vid Helsingfors universitet firar sin 150-årsfest. Det kommer bli en oförglömlig fest som talas om länge!

Comstart!-improvisationsklubb
Comstart! är Condus improvisationsklubb som ordnar improvisationsövningar under hela hösten. Comstart! kan bli din språngbräda till Beteendevetenskapliga spexet, Käyttiksen speksi, så ifall du drömmer om att skådespela i spexet, kom och öva tillsammans med Comstart!

29/08/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706
12/09/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 707
26/09/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706
10/10/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706
24/10/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706
07/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706
21/11/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 707
05/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706
19/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706Kommande styrelse- och utskottsmöten


Styrelsemöten:

17.9. kl. 18 @ Gustavus Rex (Alkärrsgatan 11)
8.10. kl. 18 @ Gustavus Rex (Alkärrsgatan 11)

Utskottsmöten:

10.9. Condus International Committee Meeting kl. 16-18 @ Conddoori
18.9. Studieutskottsmöten kl. 18-22 @ Gustavus Rex
20.9. Jämlikhetsutskottsmöten kl. 17-19 @ ConddooriCondus International Committee

Condus International Committee is a place for all students interested into traveling, studying abroad and hanging around campus with new friends from all of the world.

You are welcomed to join in and bring new ideas for student activities or just to hang out and have fun. Maybe you would like a movienight, sighseeing on a tram, swimming in a sea pool, amusement park, excursions, sitsit, hangout night e.g.

Please sign in to our facebook pages to be in touch with others and to follow up the upcoming thrilling program infos.

Facebook-group

By the way Condus International Committee is organizing a big sitsit this October so stay tuned, check out Condus’ Facebook events and your e-mail and why not join the committee!


Gulisfototävlingen

Hejsan alla underbara nya studerande och conduaner! Gulishösten är en unik tiden i livet och vi uppmuntrar dig att njuta av den! 😄 Condus håller igen den traditionella gulisfototävlingen. 📷 Dela din minnesvärdaste, roligaste eller tokigaste bild tagen under höstens gulisevenemang och lägg till hashtagen #condusfuksi18. Den bästa bilden belönas! 🎉 Du har tid tills 30.9. OBS! Om du använder hashtagen på Instagram, måste du ha en offentlig profil så att domarna kan se fotot. Ifall du inte har en Instagram-profil eller du vill inte sätta din profil offentlig, kan du delta i tävlingen genom att skicka din bild via e-mail hallitus[a]condus.fi. 😊Studieärenden

Problem i studierna? Oroa dig inte!

Gratulerar till studieplatsen, nya gulis! Ett oförglömligt äventyr i universitetslivet väntar dig.

Liksom i alla äventyr kommer det ibland att uppstå motgångar i studiernas flyt. Det kan vara någon ny praxis på fakulteten, utmaningar med en lärare, eller någon större studiepolitisk nöt som behöver knäckas. I sådana falls ska du vara i kontakt med intressebevakningen! Vad än ditt bekymmer är så hjälper fakultetens intressebevakare gärna. Du kan allti börja med din egen ämnesförenings intressebevakare (t.ex. Didacta för de svenskspråkiga studieinriktningarna).

För mera allvarliga ärenden lönar det sig att närma sig oss, Condus intressebevakare, för vi kan vid behov föra saken vidare till fakultetens ledningsgrupper eller studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Om du inte är säker på vem du ska kontakta kan du alltid skicka oss ett meddelande och fråga. E-postadressen hittar du nedan.

Och ifall du själv känner sig färdig att ta itu med problem och påverka inom fakulteten, kom med i vår verksamhet! Tillsammans gör vi allas studier bättre.

edunvalvonta[a]condus.fi

Condus studieutskott

I Condus studieutskott kombineras fakultetens interna samarbete, påverkande och bra stämning. På studieutskottets möten diskuteras fakultetens aktualiteter på ett ledigt sätt, och problem löses tillsammans. Alla studerande är lika välkomna att delta i mötena, vare sig du är en gulis som just har påbörjat dina studier, eller om du redan har studerat flera år.

Till Condus studieutskott kan man ansluta sig när som helst genom att gå med i facebookgruppen (länk nedan). I gruppen informeras om följande utskottsmöten och du kan även följa med aktuella studieärenden, samt delta i diskussionen som där förs.

Facebook-gruppenFakultetens hälsningar

Ändringar i utbildningsansvariga på studentservice

 • Elisa Huotari, planering av praktik
 • Anna-Maija Seppänen, studierådgivare, rådgivning på svenska: allmän och vuxenpedagogik, barnträdgårdslärarutbildning och klasslärarutbildning
 • Aija-Maaria Törnroos, utbildningsplanerare, handarbetslärarutbildning
 • Milla Ventoniemi, studierådgivare, handarbets- och hushållslärarutbildning
 • Venla Virtanen, utbildningsplanerare, Brobergsterassens schemaplanerare

Vi önskar att kontakt tas via siltavuori-student[a]helsinki.fi, så att meddelanden går åt rätt person.

Nya magisterprogrammet i pedagogik har startat

Nya magisterprogrammet steg i kraft 1.8.2018. Studierna kan fortsättas enligt gamla programmet tills 31.7.2020. Övergång till det nya magisterprogrammet rekommenderas, om magisterstudierna är först alldeles i början.