Kasvatustieteiden Ajankohtaiset Kysymykset -opiskelijapalautelomake

På svenska nedan

Kasvatustieteiden Ajankohtaiset Kysymykset Syksy 2018 -opiskelijapalautelomake

Tänä syksynä järjestettiin Kasvatustiedeiden Ajankohtaiset Kysymykset ensimmäistä kertaa. Koska kyseessä on uusi kurssi, jotkut käytänteet eivät ole vielä vakiintuneet.Kurssien järjestäjät toivovat opiskelijoilta palautetta, joten pyytäisimme teitä täyttämään alla olevan lomakkeen. Conduksen edunvalvojat tapaavat kurssin suunnittelijoita ja välittävät sinun palautteen suoraan asianomaisille. Kysymyksiin voi vastaa niin suppeasti tai laajasti kuin haluat, kaikki palaute on tärkeää.

Vastaa ja vaikuta!

Vastaamisaika on sunnuntaina klo. 23.59 21.10.2018

Kasvatustieteiden Ajankohtaiset Kysymykset Syksy 2018 -opiskelijapalautelomake


SVENSKA:

Aktuellt inom Pedagogisk forskning, hösten 2018 -studerarfeedback

Denna höst har kursen Aktuellt inom Pedagogisk forskning ordnats första gången. Eftersom kursen ordnades första gången har inte allt kommit igång så funktionellt som det kunnat.

Kursens ordnare önskar få feedback av studerande och Condus önskar er fylla i denna blankett för att framföra feedback till ordnarna. Man får svara frågorna så vidt och brett eller kort man vill, all feedback är viktig!

Svara och påverka!

Svarstiden är ända till söndagen 21.10.2018 kl. 23.59

Aktuellt inom Pedagogisk forskning, hösten 2018 -studerarfeedback-blankett