Opiskelijaedustajahaku Kasvatustieteellisen tiedekunnan tilatoimikuntaan // Studentrepresentanter sökes till pedagogiska fakultetens utrymmesutskott

FI | SV

Yliopisto on ottanut tavoitteeksi leikata tiloista. Tähän liittyen yliopiston tilojen tarpeellisuutta ja toimivuutta tarkastellaan sekä tarvittaessa tarkastellaan miten niitä voitaisiin uudistaa yhteistyössä kaikkien tiedekuntien kanssa. Tämän seurauksena kasvatustieteellinen tiedekunta perustaa uuden tilatoimikunnan, jonka tarkoituksena on edesauttaa tämän tavoitteen saavuttamista.

Meidän tiedekunnassa tämä hanke kohdistuu varsinkin Siltavuorenpenger 10, Aurora -rakennuksen tulevaisuuteen, sillä tällä hetkellä pohditaan sen mahdollista vuokraamista. Tällöin esimerkiksi uusia erikoisopetustiloja (teknisen työn luokka, kotitaloustilat, tekstiilityötilat, kuvataide sekä draamaluokat) siirrettäisiin muihin tiloihin Siltavuorenpenger 1-9. Tilatoimikunta kuitenkin olisi myös foorumi, jossa voitaisiin keskustella myös muista tila-asioista meidän tiedekunnassa.

Condus hakee kaksi opiskelijaedustajaa kyseiseen toimielimeen. Hakuaika päättyy tiistaina 11.12. klo 12:00. Hakulomakkeen löydät tekstin lopusta.

Hakemuksesta olisi hyvä ilmetä:
– Näkemyksiä Siltavuorenpenkereen tilojen tämän hetkiseen käyttöön.
– Kokemusta erityisopetustilojen (käsityönopetustilat, kotitalousopetustilat) käytöstä ja toimivuudesta.
– Mahdollisia ehdotuksia miten tiloja tulisi jatkossa käyttää Siltavuorenpenkereellä.

Haemme opiskelijoita eri opintosuunnilta ja hakijoiden etuna nähdään kokemus Auroran erikoisopetustilojen käytöstä.

Jos sinulla on mitään lisäkysymyksiä, voi olla yhteydessä edunvalvonta[a]condus.fi.

HAE TÄÄLLÄ!

 


 

SV

Universitetet kommer att utföra nedskärningar på utrymmen på alla kampus. I samband med detta kommer utrymmena att granskas inför utveckling vid behov och detta kommer att ske i samarbete med alla fakultet. På grund av detta kommer pedagogiska fakulteten få ett utrymmesutskott, som arbetar med dessa frågor.

I vår fakultet kommer nedskärningarna att påverka Brobergsterassen 10, byggnaden Auroras framtid, eftersom den eventuellt kommer att hyras ut. Ifall detta skulle ske skulle man bygga specialutbildningsrum (tekniskslöjd-, textilslöjd-, hushållsläro-, bildkonst- samt dramautrymmena) i de andra byggnaderna på Brobergsterassen 1-9. Utrymmesutskottet skulle då vara ett ställe att diskutera kring dessa men också andra ämnen angående utrymmen i fakulteten.

Condus söker två studentrepresentanter till detta organ. Ansökningstiden går ut på tisdag 11.12 kl. 12.00. Blanketten för sökning hittar du i slutet av den här texten.

I din bör det komma fram:
– Uppfattningar om användningen av utrymmen vid Brobergsterassen.
– Erfarenheter av användning av specialutrymmena samt hur de fungerat.
– Förslag på hur utrymmen skulle kunna användas i framtiden på Brobergsterassen.

Vi söker studentrepresentaner från olika studieinriktningar och vi ser som fördel användande av Auroras utrymmen.

Vid frågor eller för mera information, kontakta edunvalvonta[a]condus.fi.

ANSÖK HÄR!