Condus månadsbrev 12/2018

46384925_2048893328500235_1771466223377186816_o

 

Nya styrelsen har valts!

 

I mitten av november hade föreningen sitt höstmöte. På mötet godkändes bl.a. verksamhetsplanen och budget till året 2019. På mötet valdes det också nya styrelsen till 2019.

Till ordförande 2019 valdes Wilson Nuckols, till första viceordförande Ella Rönkkö och till andra viceordförande Eeva Hastell. Till sekreterare valdes Suvi Kanerva och till ekonom Saara Tahvainen. Till övriga styrelsemedlemmar valdes Salla Kuva, Robert Miettunen, Anna Majava, Tiia Pussinen, Katariina Mustonen, Tea Laine, Laura Purhonen, Venla Järvensivu ja Nina Riski.

Till verksamhetsgranskare valdes Samuli De Pascale (suppleant Minja Lahdelma) och Olli Savisaati (suppleant Viivi Piira).

Condus är alltså i väldigt bra händer också nästa år. Grattis ännu till alla nya styrelsemedlemmar! ❤

 


 

Kommande evenemang

 

46213688_2046390012083900_39199114243604480_n

6.12. Kom med Condus på Självständighetsdagens festtåg

Condus vill önska alla conduaner varmt välkomna och delta i självständighetsdagens festtåg för att uppleva gemenskap och värme under detta evenemang! Huvudstadsregionens studerande firar Finlands självständighet den 6 december med att tåga genom staden. Evenemanget är öppet för alla och du kan gå med i tåget även om du inte hör till någon studerandeorganisation. Varmt välkommen!

Facebook

 


 

Andra evenemang


Comstart!-improvisationsklubb

Comstart! är Condus improvisationsklubb som ordnar improvisationsövningar under hela hösten. Comstart! kan bli din språngbräda till Beteendevetenskapliga spexet, Käyttiksen speksi, så ifall du drömmer om att skådespela i spexet, kom och öva tillsammans med Comstart!.

05/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706

19/12/2018 16:00 – 18:00 Aurora, drama 706

 


Kommande styrelse- och utskottsmöten


Styrelsemöten:

12.12. kl. 16:00 @ Gustavus Rex

Utskotssmöten:

Studieutskottsmöten 10.12. kl. 18:00 @ Gustavus Rex (pizzasits)

 


 

Studieärenden

 

HUS delegationsval är över – En fantastisk mängd invalda från pedagogiska fakulteten!

I början av november hade HUS sitt delegationsval. Det var många från pedagogiska fakulteten som deltog och en fin mängd av dem valdes till delegationen och till suppleanter! Grattis till alla!

Resultaten kan ni se här:  http://vaalitulos.hyy.fi/2018/

Universitets utrymmen – Auroras framtid?

Universitetet har bestämt att man måste skära från utrymmen. På fakultetsmötet 26.11 informerades det att man möjligtvis kommer att hyra ut Brobergsterassen 10, alltså Aurora. I detta fall skulle man flytta speacialutrymmen från Aurora till andra Brobergsterassens utrymmen i Minerva och Psychologicum. Det är för tillfället frågan om en plan som Helsingfors universitet inte ännu har godkänt, så ändringar kan ännu ske. Conddoori (Condus utrymme i Minerva) kom också fram under diskussionen. Om planen godkänns, är det möjligt att Conddoori omvandlas till ett tekniskt arbetsutrymme. Detta har tagits i beaktande och ett nytt utrymme borde fås i detta fall. Deltagande till detta är möjligt och fakulteten grundar ett utrymmesutskott vart Condus kommer att söka studeranderepresentanter.

Här kun du ansöka!

Reformen av undervisningsplanen 2020-2023 – planeringen flyttas till början av nästa året

Det lönar sig att vara skarp och färdig att påverka, du kan till exempel ta kontakt med din ämnesförenings intressebevakning!

 


 

Fakultetens hälsningar

Kommer du att utexamineras snart? Kom ihåg att gå igenom dina studieprestationer och be om helhetspåteckningar i god tid!
Mera information om helhetspåteckningen och utexamineringen hittar du i instruktioner för studerande.

Festen för utexaminerade vid pedagogiska fakulteten firas 18.12. kl. 17.30-19.30 i stora festsalen (Unionsgatan 34). Anmälningen till fest för utexaminerade vid pedagogiska fakulteten finns här: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/93293/lomake.html

Man 
kan anmäla sig mellan 1.11.-9.12.2018. Välkommen!

 Glad jul och gott nytt år!


Condus ry vill önska alla sina medlemsföreningar, medlemmar och andra Condus vänner skön jul, gott nytt år och avslappnande jullov!

 

christmas-2310176_1920