Opiskelijaedustajana tiedekunnassa: Nea

Cycling Etsy Banner (5).png

Kuka olet?

Olen Nea Hakala, 4 vuoden luokanopeopiskelija.

 

Missä toimit opiskelijaedustajana?

Toimin opiskelijaedustajana opetustaitotoimikunnassa. Opetustaitotoimikunta koostuu puheenjohtajasta, kahdesta opetushenkilökunnan jäsenestä, sihteeristä ja opiskelijaedustajasta. Kokoonnumme aina kun yliopistolle aukeaa täytettävä virka johon kuuluu opetustehtäviä (lehtorin, varaprofessorin tai professorin paikka). Toimikunnan puheenjohtaja on opetuksesta vastaava varadekaani Anu Laine, tässä pääsee siis tutustumaan henkilökuntaan ja näkemään miten palkkausprosessi ja virantäyttö etenee ja toimii.

Käytännössä opintotaitotoimikunnan jäsenet seuraavat opetustaitonäytteen, johon kaikille hakijoille on annettu aihe ja 20min aikaa. Kaikkien näytteiden jälkeen jäsenet kokoustavat ja arvioivat hakijan opetustaitoa yliopiston teettämän matriisien perusteella. Näytteissä usein myös usein muita opiskelijoita tai/ja henkilökuntaa paikalla!

 

Mikä on ollut mielenkiintoisinta opiskelijaedustajana toimimisessa?
Niinku yllä sanoin niin tässä pääsee kurkistamaan siihen palkkausprosessiin, keskustelemaan opetuksesta, tutustuu ja luo verkostoja henkilökuntaan, sekä yliopiston opettajien ns. siihen mitä niiltä odotetaan ja siihen työnkuvaan myös. Paljon saa irti ja tosi antoisaa hommaa. Pääsee myös oikeesti tuomaan opiskelijanäkökulmaa ja tulee sellanen olo että suo kuunnellaan ja mielipiteitä arvostetaan!

 

Suosittelisitko muille opiskelijaedustajaksi hakemista?
Ehdottomasti! Tää on ollut tosi antoisa pesti jossa ja oon saanut paljon irti & oppinut uutta. Koen että on myös hyödyttänyt mun ajatusta opettajuudesta. Mut näitä kokouksia ei oo mitenkään niin paljoa että pääsis rasittamaan ja opiskelijajäseniä valitaan useita ja kaikille on varajäsenet vielä, joten ei oo kenenkään vastuulla yksin.

Opiskelijaedustajana tiedekunnassa: Tommi

Cycling Etsy Banner (4)

Kuka olet?

Olen Tommi Mäki kotitalousopettajan opintosuunnasta ja perheeseeni kuuluu puolison lisäksi neljä lasta.

 

Missä toimit opiskelijaedustajana?

Olen toiminut YVV:n eli yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimikunnan opiskelijajäsenenä muun muassa. YVV:ssä keskustelemme tiedekunnan vaikuttamismahdollisuuksista ja kuluneella kaudella olemme vaikuttaneet niin, että Helsingin yliopiston strategiassa näkyisi kasvatustieteellisen tiedekunnan edustamat asiat. YVV kokoontuu noin kerran kuussa tai jopa harvemmin ja sitä vetää yhteikunnallisesta vuorovaikutuksesta vastuussa oleva varadekaani (Arto Kallioniemi). Opiskelijajäsenen lisäksi ryhmässä on professoreista, muusta opetushenkilökunnasta ja hallinnosta edustajia.

 

Mikä on ollut mielenkiintoisinta opiskelijaedustajana toimimisessa?
Suosittelisitko muille opiskelijaedustajaksi hakemista?

Mielenkiintoisinta on päästä vaikuttamaan niin opiskelijoiden aseman, tiedekunnan toimivuuden ja yhteisöllisyyden parantamiseen. On myös erittäin hienoa tutustua tiedekunnan henkilökuntaan. Todellakin suosittelen opiskelijaedustajana toimimista kaikille. Siinä oppii paljon uutta, saa itselleen verkostoja ja pääsee paremmin kiinni yliopistoyhteisöön.

 

Kuva: Jaakko Tähkä

Opiskelijaedustajana tiedekuntaneuvostossa: Ella

Cycling Etsy Banner

Kuka olet?

Olen Ella Rönkkö ja opiskelen nyt neljättä vuotta erityispedagogiikkaa. Sivuaineena teen sosiaalitieteen opintoja valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

 

Missä toimit opiskelijaedustajana?

Olen opiskelijaedustajana kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa. Tiedekuntanevosto on tiedekuntamme ylin päättävä elin, ja sitä johtaa dekaani. Tiedekuntaneuvostossa päätetään monista tärkeistä ja meidän opiskelijoiden arkeen ihan konkreettisesti vaikuttavista asioista, kuten vaikkapa gradujen arviointiperusteista ja opetussuunnitelmista. Neuvostossa on siis oikeasti mahdollisuus päästä vaikuttamaan siihen, minkä näköisiä opintoja meidän tiedekunnassa käydään! Lisäksi tiedekuntaneuvosto mm. valitsee dekaanin ja kehittää tiedekunnan toimintaa strategian mukaisesti.

Tiedekuntaneuvosto kokoontuu kerran kuussa, minkä lisäksi on satunnaisia suunnittelupäiviä ja seminaareja. Kokoukset saattavat välillä venyä kolmetuntisiksikin, mutta asia on aina mielenkiintoista!

 

Mikä on ollut mielenkiintoisinta opiskelijaedustajana toimimisessa?

On ollut äärimmäisen mielenkiintoista päästä seuraamaan tiedekunnan päätöksentekoa aitiopaikalta! Tiedekuntaneuvostossa on 10 opiskelijaedustajaa (5 varsinaista ja 5 varajäsentä), joten opiskelijoilla on neuvostossa myös vahva edustus ja ääni, joka kuuluu. Lisäksi tiedekuntaneuvostossa pääsee tapaamaan henkilökuntaa ja dekaania kuukausittain kokouksissa ja tutustumaan heihin paremmin, mikä on ollut huippua. Neuvostossa käydään päätösasioiden lisäksi myös usein todella mielenkiintoisia keskusteluja, joihin myös opiskelijanäkökulma toivotetaan aina tervetulleeksi!

 

Suosittelisitko muille opiskelijaedustajaksi hakemista?

Ehdottomasti! Opiskelijaedustajana toimiminen on antoisaa ja mielenkiintoista hommaa. Aiempaa kokemusta ei tarvita, vaan pelkkä kiinnostus yhteisistä asioista päättämiseen ja mahdollisuus sitoutua kuukausittaisiin kokemuksiin riittää. Tiedekuntaneuvostossa ei myöskään tarvitse olla yksin, vaan kokoukseen tulevista asioista voi keskustella muiden neuvostossa istuvien opiskelijaedustajien kanssa. Yhteistyössä on voimaa – niin olemme päässeet vaikuttamaan moniin käsiteltävänä oleviin asioihin!

Opiskelijaedustajana yliopistokollegiossa: Samuli

Cycling Etsy Banner (2).png

Kuka olet?

Olen Samuli, nyt 3. vuoden yleisen- ja aikuiskasvatustieteen opiskelija. Sitä ennen mulla on opintoja mm. kognitiotieteestä silloin kuin se vielä sijaitsi samassa tiedekunnassa.

 

Missä toimit opiskelijaedustajana?

Toimin yliopiston kollegiossa kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijaedustajana. Kollegio on yliopiston korkein toimielin, joka käsittelee suuria, koko yliopistoyhteisöä koskevia asioita. Varsinaisia päätösasioita ei ole kovin paljon, mutta kollegion sana painaa paljon ja siten sellaista arvovaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia yliopiston asioissa kyllä löytyy.

 

Mikä on ollut mielenkiintoisinta opiskelijaedustajana toimimisessa?

Opiskelijaedustajana on parasta, kun kokee voivansa vaikuttaa asioihin. Ehkä siisteimpiä kokemuksia tähän mennessä oli päästä mukaan yliopiston uuden rehtorin valintaprosessiin kollegion kautta vuoden 2018 keväällä. Rehtorin valinnalla on todella suuri merkitys koko yliopistoyhteisön kannalta, ja siksi onkin tärkeää, että myös opiskelijoiden ääni kuuluu valinnassa. Opiskelijat on ihan yhtä paljon osa yliopistoyhteisöä kuin henkilökuntakin.

 

Suosittelisitko muille opiskelijaedustajaksi hakemista?

Jos omiin opintoihin ja yliopiston asioihin vaikuttaminen kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti hakea! Mitään ennakkotietovaatimuksia tai muuta ei useimmiten ole, vaan juttuihin pääsee hyvin mukaan. Opiskelijatoiminnassa on se mahtava puoli, että tuetaan kaikki toisiamme, ja siten vertaistukea on aina saatavilla!

 

Opiskelijaedustajana tiedekuntaneuvostossa: Emma

Cycling Etsy Banner (1).png

Kuka olet?

Emma Heikkilä, 4. årets klasslärarstuderande med matematik som biämne.

 

Missä toimit opiskelijaedustajana?

Toimin varsinaisena opiskelijaedustajana kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa (KTDK-neuvosto). Meitä on kymmenen perustutkinnon opiskelijan joukko (5 varsinaista ja jokaisella yksi vara-edustaja). KTDK-neuvosto kokoontuu noin kerran kuussa lukuvuoden aikana yleensä tiistaisin klo 9-11. Ennen kokousta tulee paneutua kokousmateriaaliin, joka lähetetään viimeistään viikkoa ennen kokousta ja tapaamme yleensä muiden edustajien kanssa ennen kokousta keskustellaksemme tulevista asioista. Mikäli tarve on muulle reagoinnille, olemme yhteydessä Condukseen ja muihin opiskelijaedustajiin.

TDK-neuvosto on tiedekunnan korkein päättävä elin, joten päätösasiat koskevat usein jo pidempään valmistelussa olleita asioita joita myös on käsitelty muissa päätöselimissä kuten kandi- ja maisterijohtoyhmät. Kokouksissa hyväksytään myös graduja, väitöskirjoja ja myönnetään lupia väitöskirjatutkijoille, minkä kohdalla perustutkinto-opiskelijoilla ei ole äänestysoikeutta.

 

Mikä on ollut mielenkiintoisinta opiskelijaedustajana toimimisessa?

Olen oppinut aivan mielettömän paljon tiedekunnan sisäisistä asioista kuin myös yliopistosta. Olen kehittynyt kommunikoimisessa ja olen uskaltanut keskustella ja argumentoida minulle hyvin jännittävissä tilanteissa. Kaiken lisäksi olen saanut uusia kavereita muilta oppisuunnilta ja tiedekunnan henkilökunnasta.

 

Suosittelisitko muille opiskelijaedustajaksi hakemista?

Ehdottomasti jos vähääkään kiinnostaa vaikuttaminen ja itsensä kehittämisestä esimerkiksi keskustelutilanteissa! Haluan muistuttaa etenkin, ettei tarvitse olla aktiivinen missään ainejärjestössä (tai edes jäsen) ollakseen opiskelijaedustaja, vaan moninainen opiskelijaedustus on vain plussaa!

Opiskelijaedustajia valitsemassa: Minja

Cycling Etsy Banner (3)

Kuka olet?

Olen Minja Lahdelma, 5. vuoden erityispedagogiikan opiskelija, joka innostuu koulutuspolitiikasta kuin pikkulapsi ensilumesta. Koirat ovat myös kivoja.

 

Missä toimit opiskelijaedustajana?

Olen toiminut viime vuonna Kasvatustieteellisen valintatoimikunnan puheenjohtajana. Toimikunta koostuu oman tiedekuntamme opiskelijoista ja lisäksi kokouksessa on paikalla HYY:n puolesta sihteeri, joka kirjoittaa päätösesitykset ylös. Tehtävänä on käydä opiskelijoiden lähettämät hakemukset läpi ja valita edustajat hakuilmoituksessa esitettyjen valintakriteerien pohjalta.

Lähtökohtaisesti edustustehtävä on lyhyt ja varsin kevyt. Valintatoimikunta kokoustaa 1-2 kertaa. Toinen kerta on tarpeen siinä vaiheessa, mikäli hakemukset saatuaan valintatoimikunta kokee tarvitsevansa haastatteluja erotellakseen hakijoita toisistaan.

 

Mikä on ollut mielenkiintoisinta valintatoimikunnassa toimimisessa?

Tämä opiskelijaedustajapesti tarjoaa oivan mahdollisuuden kurkistaa rekrytoinnin ihmeelliseen maailmaan. Ainakin itselle kirkastui, kuinka tärkeää on hakijana lukea hakuilmoitus kunnolla ja oikeasti vastata siinä esitettyihin kysymyksiin. Tuntuu ehkä itsestään selvältä, mutta kokemuksen syvällä rintaäänellä voin kertoa, ettei se sitä aina todellakaan ole.

 

Suosittelisitko muille valintatoimikuntaan hakemista?

Todellakin! Tehtävä on lyhyt ja tarjoaa aivan uniikin näkökulman opiskelijaedustamiseen. Pääset valitsemaan parhaita tyyppejä ajamaan meidän opiskelijoiden asiaa niin meidän tiedekunnassa kuin koko yliopiston tasolla. Aiempaa opiskelijaedustajataustaa ei hommassa välttämättä tarvita. Toimikunnassa valitaan opiskelijoita edustamaan koko monenkirjavaa 3000 opiskelijan joukkoa, joten jos sulta löytyy tämän vuoden opiskelijatarra taskusta, niin hakemusta vain kehiin! Fuksista ännännen vuoden opiskelijaan tää pesti on just sulle.

Hallinnon opiskelijaedustajien vaihtuminen / Studentrepresentanternas byte i administrationen

Hallinnon opiskelijaedustajien kaksivuotinen kausi on tullut päätökseensä. Nyt on aika valita tiedekuntaneuvostoon, IBS-laitosneuvostoon ja OKL-laitosneuvostoon sekä yliopistokollegion uudet tekijät. Sinun osaamistasi kaivataan, jotta opiskelijoiden ääni saadaan turvattua päättävissä elimissä. Neuvostot kokoontuvat kerran kuussa lukukausien ajan ja kokoukset kestävät sisällön määrästä riippuen pääsääntöisesti noin 1-3 tuntia. Lisäksi hallopedin toivotaan osallistuvan myös opintotoimikunnan kokouksiin, jotta tiedonkulku ainejärjestöiltä saadaan turvattua.

Neuvostoissa oppii vaikuttamaan asioihin ja kuulee tiedekuntamme tuoreimpia uutisia suoraan henkilökunnalta. Opiskelijaedustustuksesta saa 1-2 opintopistettä per edustustehtävä aktiivisuudesta riippuen. IBS- ja OKL-laitosneuvostoon sekä tiedekuntaneuvostoon haetaan jokaiseen 5 varsinaista + 5 varajäsentä ja tiedekuntia yhdistävään yliopistokollegioon kaivataan 2 jäsentä sekä 2 varajäsentä. Ilmoitathan kiinnostuksestasi täytettäviä paikkoja kohtaan viimeistään 4.10.

Lisätietoja ja tiedusteluja voi laittaa osoitteeseen edunvalvonta[a]condus.fi tai ottaa suoraan yhteys esimerkiksi Facebookin kautta tai sähköpostitse Conduksen opintovastaaviin (Jouni Vainio, Kasper Mobarak, Liisa Vuolas).


Den två år långa perioden som student representanterna har i administrationen börjar ta slut. Nu är det igen dags att välja nya personer till Fakultetsrådet, Beteendevetenskapliga institutionens råd och för lärarutbildningens institutions råd. Din kunnighet behövs för att man skall kunna trygga de studerandes röst i beslutsfattande organen. Under terminerna samlas råden en gång i månaden och beroende på mötets innehåll håller de på 1-3 timmar. Dessutom önskar man att hallopederna deltar i studieutskottets möten, för att informationsflödet mellan ämnesföreningarna skall vara säkrad.

I råden lär man sig att påverka i fakultetets ärenden samt att man hör direkt av personalen de nyaste nyheterna som påverkar fakultetet. Av sin post som studierepresentant kan man tjäna 1-2 studiepoäng/ansvarsuppgift, beroende på sin egen aktivitet.Till både fakultetsrådet och till institutions råden söker man 5 medlemmar samt 5 reservmedlemmar, samt till universitetskollegiet, som binder ihop de olika fakulteten söker man 2 medlemmar samt 2 reservmedlemmar. Anmäll ditt intresse senast den 4.10.

Ifall du är intresserad eller har frågor kan du skicka email till edunvalvonta[a]condus.fi eller vara i direkt kontakt med Condus studierepresentanter (Jouni Vainio, Kasper Mobarak, Liisa Vuolas) via Facebook eller email.