Hallinnon opiskelijaedustajien vaihtuminen / Studentrepresentanternas byte i administrationen

Hallinnon opiskelijaedustajien kaksivuotinen kausi on tullut päätökseensä. Nyt on aika valita tiedekuntaneuvostoon, IBS-laitosneuvostoon ja OKL-laitosneuvostoon sekä yliopistokollegion uudet tekijät. Sinun osaamistasi kaivataan, jotta opiskelijoiden ääni saadaan turvattua päättävissä elimissä. Neuvostot kokoontuvat kerran kuussa lukukausien ajan ja kokoukset kestävät sisällön määrästä riippuen pääsääntöisesti noin 1-3 tuntia. Lisäksi hallopedin toivotaan osallistuvan myös opintotoimikunnan kokouksiin, jotta tiedonkulku ainejärjestöiltä saadaan turvattua.

Neuvostoissa oppii vaikuttamaan asioihin ja kuulee tiedekuntamme tuoreimpia uutisia suoraan henkilökunnalta. Opiskelijaedustustuksesta saa 1-2 opintopistettä per edustustehtävä aktiivisuudesta riippuen. IBS- ja OKL-laitosneuvostoon sekä tiedekuntaneuvostoon haetaan jokaiseen 5 varsinaista + 5 varajäsentä ja tiedekuntia yhdistävään yliopistokollegioon kaivataan 2 jäsentä sekä 2 varajäsentä. Ilmoitathan kiinnostuksestasi täytettäviä paikkoja kohtaan viimeistään 4.10.

Lisätietoja ja tiedusteluja voi laittaa osoitteeseen edunvalvonta[a]condus.fi tai ottaa suoraan yhteys esimerkiksi Facebookin kautta tai sähköpostitse Conduksen opintovastaaviin (Jouni Vainio, Kasper Mobarak, Liisa Vuolas).


Den två år långa perioden som student representanterna har i administrationen börjar ta slut. Nu är det igen dags att välja nya personer till Fakultetsrådet, Beteendevetenskapliga institutionens råd och för lärarutbildningens institutions råd. Din kunnighet behövs för att man skall kunna trygga de studerandes röst i beslutsfattande organen. Under terminerna samlas råden en gång i månaden och beroende på mötets innehåll håller de på 1-3 timmar. Dessutom önskar man att hallopederna deltar i studieutskottets möten, för att informationsflödet mellan ämnesföreningarna skall vara säkrad.

I råden lär man sig att påverka i fakultetets ärenden samt att man hör direkt av personalen de nyaste nyheterna som påverkar fakultetet. Av sin post som studierepresentant kan man tjäna 1-2 studiepoäng/ansvarsuppgift, beroende på sin egen aktivitet.Till både fakultetsrådet och till institutions råden söker man 5 medlemmar samt 5 reservmedlemmar, samt till universitetskollegiet, som binder ihop de olika fakulteten söker man 2 medlemmar samt 2 reservmedlemmar. Anmäll ditt intresse senast den 4.10.

Ifall du är intresserad eller har frågor kan du skicka email till edunvalvonta[a]condus.fi eller vara i direkt kontakt med Condus studierepresentanter (Jouni Vainio, Kasper Mobarak, Liisa Vuolas) via Facebook eller email.