Condus månadsbrev 3/2018

Condus 14. årsfest 7.4.2018

Condus 14 kk-tiedote oikea

Condus firar 14 år i april! Årsfester hör till de äldsta traditionerna på universitetet. Det är frågan om ett fint akademiskt evenemang, där man sjunger, äter och firar tillsammans med gamla och nya vänner. Efter årsfesten har vi efterfest och på söndag morgon en härlig sillfrukost.

Vi firar årsfesten 7.4.2018 på Restaurang Kaarti, Norra Hesperiagatan 33. Vi välkomnar alla Condus medlemmar till årsfesten! Mera information om årsfesten och årsfestveckan (2.4-8.4.2018) kommer senare!

Festens Facebook-evenemang


 

Kommande evenemang

 HippisitsittCondus Hippiesits 12.3 (FULLSATT)

Den traditionella vårsitsen kommer igen! 12.3 kommer vi alla världs-älskande hippier fira denna fest, fylld av kärlek, färggranna kläder och flower power i Alinasalen.
Läs mera…

upproUP!pro – Yhdessä ylös arbetsgruppens grundningsmöte 7.3

Höstens rörelserika studieevenemang
idrottsrundan UP!pro skulle inte bli av utan underbara planerare och andra medverkare!
Läs mera…

 

Andra evenemang


Kommande styrelse- och utskottsmöten

Styrelsemöten:

  • 22.3 kl. 17 på Gustavus Rex, Alkärrsgatan 11
  • 12.4 kl. 17 på Gustavus Rex, Alkärrsgatan 11
  • 3.5 kl. 17 på Gustavus Rex, Alkärrsgatan 11

Utskottsmöten:

19.3. Studieutskottets träff kl. 18 @Conddoori,
Facebook-evenemang


Vi vill ha dig med i Condus!

Condus söker ännu underbara människor för olika uppgifter. Man behöver ingen föregående erfarenhet. Viktigaste är att du är intresserad och ivrig om den uppgift som du ansöker om. Kom med att göra verksamheten personlig och ännu bättre! Mera information nedan.

Arbetslivsansvarig

Studietiden är underbar och oförglömlig, men ibland är det bra att rikta sin blick mot framtiden. Pedagoger har breda arbetsmöjligheter, men med vad allt kan man faktiskt arbeta med? Om du vill komma med och ta reda på detta med Condus och dela med dig din kunskap i form av arbetslivsevenemanger, så kom med som arbetslivsansvarig! Arbetslivet väntar på oss alla i framtiden, så varför inte vara med och ordna t.ex. cv-workshops och lära sig något nyttigt med samma!

Jämlikhetsansvarig

Jämlikhet är ett av de viktigaste och mest aktuella temana inom föreningsverksamheten. Skulle du vilja göra Condus verksamhet ännu mer tillgänglig, trygg och trevlig för alla? Är allas trivsel nära ditt hjärta? Jämliketsperspektivet är viktigt både inom planerandet av evenemang och i kommunikation – Condus vill att alla ska ha en äkta möjlighet att delta i verksamheten och få sin röst hörd.

Condus jämlikhetsutskott samlar också medlemsföreningarnas jämlikhetsansvariga, och de som är intresserade av dessa frågor, till utskottet. I denna post får du tillsammans med andra fundera kring hur jämlikheten inom föreningarna kan utvecklas vidare.

Miljöansvarig

Den miljöansvarigas huvuduppgift är att organisera miljöutskottets möten, på vilka man tillsammans med likasinnade får planera verksamhet som passar en själv. Miljöevenemang som ordnats tidigare år har varit Loppisrunda och Bilfria Broban. Fokus för verksamheten är att utveckla Condus verksamhet i en mera miljövänlig riktning och att informera medlemmarna i miljöfrågor.

Comstart!-ansvarig

Comstart! är Condus på sistone inaktiva improvisationsklubb, som arrangerar improvisation öppen för alla medlemmar i Condus. Den Comstart!-ansvariga behöver inte regissera improvisationerna (om hen inte vill), utan bokar utrymmena och rekryterar ledarna till övningarna. Verksamheten får utvecklas helt enligt eget tycke, det finns inga färdiga målsättningar för resultatet.

 


 

Studieärenden:

Condus tog ställning tillsammans med Kannunvalajat, TYT, Humanisticum, Pykälä och Codex på högskolornas reformering av studerandeurval. Föreningarna ville ta upp sina oron angående reformeringens poängsättningsmodell och betygval. I samband med ställningstagandet besökte Condus och de andra föreningarna undervisnings- och kulturministeriet och diskuterade reformeringen av studerandeurvalen.

Ställningstagandet finns här.

 

 


 

Fakultetens hälsar

 

Lägg till kontaktuppgifter för nödsituationer i WebOodi!

Du kan nu lägga till och redigera dina kontaktuppgifter för nödsituationer i WebOodi. Universitetet samlar in kontaktuppgifter för nödsituationer, så att vi i en potentiell nödsituation får kontakt med studentens anhöriga.

https://guide.student.helsinki.fi/sv/nyheter/uppdatera-dina-kontaktuppgifter-i-nodsituation-pa-weboodi

Ansökningstiden för flexibel studierätt (JOO) för höstens 2018 studier har börjat

Det riksomfattande avtalet för flexibel studierätt (JOO) ger dig som examensstuderande möjlighet till en mångsidig grund- eller postgradual examen genom att det är möjligt att inkludera valfria (biämnes)studier och studiehelheter från andra universitet.

Ansökningstiden för höstens 2018 studier är 1.3.–3.4.2018.

https://guide.student.helsinki.fi/sv/nyheter/ansokningstiden-flexibel-studieratt-joo-hostens-studier-2018-borjar-132018