Condus månadsbrev 9/2017

Välkommen gulis 2017!

Condus vill önska alla nya gulisar hjärtligt välkomna! Condus är en intresse- och samarbetsförening vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Med andra ord är vi en fakultetsförening, vars medlemsföreningar är alla föreningar vid fakulteten. Genom att höra till din ämnesförening, hör du också till Condus.

Condus tar hand om sina medlemmars välmående, intressen och trivsel. Vi strävar efter att lyssna på våra medlemmar så bra som möjligt och förverkliga vår verksamhet utgående från detta.

Du kan vara i kontakt med Condus, ifall du möter orättvisa eller problem i universitetet, vi hjälper dej! Condus organiserar även många tvärvetenskapliga evenemang; fester, arbetslivsevenmang, välmående- och idrottsevenmanger.

Det är lätt att delta i Condus verksamhet. I TaComo kan du hjälpa till precis så mycket eller litet som du hinner och orkar. I Condus finns även många olika utskott, vars verksamhet man kan bekanta sig med och delta i, utan att behöva binda sig. Om Condus verksamhet intresserar dig mera, väljs en ny styrelse i slutet av varje år inför kommande år. Nya ansikten är alltid mer än välkomna, och ingen erfarenhet behövs, iver och motivation räcker!

Condus styrelse svarar gärna på diverse frågor, vi kan nås per e-post (styrelse[a]condus.fi) eller personligen på Brobergsterassen.

Hoppas vi stöter på varandra och lär känna varandra. Välkomna än en gång!


UP!pro
Istället för en barrunda, ordnar Condus årligen UP!pro. Under UP!pro går man runt till olika sportiga idrottsstationer. I år är bl.a. Rush-trampolinparken, luftyoga och Megazone med! Evenemanget ordnas i samarbete med flera olika fakultetsförenigar. Dra på dig dina gymnastikbyxor och tekniska t-shirten den 12.9 kl. 10-16. Tiderna för biljettförsäljningarna hittar du på Facebook- sidan.
Mera information

GULISINTAGNING
Ett evenamng du inte vill missa är Condus gulisintagning! Till efterfesten är även äldre studeranden välkomna. Om du inte har skrivit in detta evenemang redan i din kalender, gör det nu. Tidpunkten för Condus gulisintagning är på torsdag 14.9 klockan 17-21. Efterfesten börjar i LeBonk klockan 21.30.
Mera information

Andra evenemang

 • 29.9 HUS gulnäbbsäventyr
 • 30.9 International Sitsit
 • 11.10 Condus Amazing Race
 • 1.12 BehavWorks

Kommande styrelsemöten och utskottsmöten

Condus styrelses möten och utskottens träffar är öppna till alla Condus medlemsföreningars medlemmar! Välkommen!

 • 13.9 kl. 16 Studieutskottets möte @Conddoori
 • 18.9 kl. 18 Styrelsemöten @ Gustavus Rex (Leppäsuonkatu 11)
 • 21.9 kl. 14 Miljöutskottets möte @Conddoori
 • 5.10 kl. 17 Styrelsemöten @Gustavus Rex
 • 18.10 kl. 17 Styrelsemöten @Conddoori
 • 7.11 kl. 17 Styrelsemöten @Gustavus Rex
 • 21.11 kl. 18 Föreningsmöte @Gustavus Rex
 • 29.11 kl. 17 Styrelsemöten @Gustavus Rex
 • 11.12 kl. 17 Styrelsemöten @Gustavus Rex

Fakulteten hälsar

Instruktioner för den studerande

Gulisar som börjar på det nya kandidatprogrammet kan från och med introduktionsveckan hitta information angående studierna på internetsidan Mina studier. På Mina studier-sidan vid Instruktioner för studerande (kallas även Guide). Från Instruktioner för studerande kan man söka information antingen genom sökning av ord eller genom att skrolla ner och klicka på färdiga teman. Instruktioner för egna studieprogram och studieinriktningar hittar man under navigeringsfältet (till exempel “Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (KLU)”).

De som börjar studera i magisterprogram och de som började studera före 1.8.2017 kan än så länge hitta information angående studierna i Flamma.

Motsvarighetstabeller

Från och med hösten 2017 kommer all undervisning, också för dem som inledde sina studier före 1.8.2017, gå enligt de nya läroplanerna.
I motsvarighetstabellerna hittar man informationen om hur de gamla kurserna motsvarar de nya kurserna. Man kan hitta motsvarighetstabellerna på studieprogrammens och studieinriktningarnas handböckernas startsidor i WebOodi.

Övergång till det nya studeprogrammet

Det nya programmet i pedagogik startar 1.8.2017, men studerande som inlett sina studier tidigare kan fortsätta med de gamla programmen och valet av övergången behöver inte göras genast under hösten 2017. Man får utföra studier enligt de gamla programmen ända till slutet av läsåret 2020 (31.7.2020). Efter det övergår alla studerande till det nya studieprogrammet.

Instruktioner om övergången hittar du här. Instruktioner för pedagogiska fakulteten finns på samma sida.


Studieärenden

Studieutskottet

I Condus studieutskott kombineras fakultetens inre samarbete, påverkande och en god anda. Under studieutskottets träffar diskuterar vi fakultetens aktuella ärenden och löser problem tillsammans i avslappnad anda. Alla studeranden är välkomna att delta i våra möten, oberoende om man är en nyintagen gulis eller en äldre gamyl som studerat i flera år. Utskottets nästa möte är onsdagen den 13.9 kl. 16 i Conddoori.

Du kan även nå Condus studieansvariga per e-post på adressen edunvalvonta[a]condus.fi.
Vi kan kontaktas angående alla studierelaterade ärenden.