Condus månadsbrev 12/2016

Detta är Condus månadsbrev som publiceras på finska, svenska och engelska.
Tämä on Conduksen kuukausitiedote, joka julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
This is a monthly newsletter of Condus published in Finnish, Swedish and English.

Gilla Condus på Facebook och följ på Instagram och Twitter: @condusry.

Meddelandet innehåller:

  1. Kommande evenemang
  2. Ny styrelse har valts!
  3. Beteendevetenskapliga fakulteten förändras

1. KOMMANDE EVENEMANG

 1.12. KLÄDER OCH FILM

Condus miljöutskott ordnar ett klädbytesevenemang! För dina gamla, rena men fortfarande användbara kläder till Conddoori på morgonen och gå sedan mellan föreläsningarna och gör fynd! De kläder som ingen har tagit förs efter evenemanget till återvinning.

Efter klädbytet samlas vi i Gusatvus rex kl. 18 för att titta på en dokumentär med miljötema. Vi bjuder på popcorn!

fa-facebook-square1

2.12. CND GASTRO: MAT + VIN = YUMMY!

Under Condus Gastros första officiella evenemang förenas vin med god mat. Under workshopen söker vi smakkombinationer till olika vin och till lilla julens tilltugg. Under kvällen tillreder vi 6-8 dukningar, beroende på deltagarantalet. Evenemanget ordnas i Lillhoplax på adressen Paciuksenkaari 17. Kom och få de bästa tipsen inför lilla julen!
Anmälning 28.11: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/75048/lomake.html

fa-facebook-square1

5.12. FAKULTETENS BEGRAVNING OCH LILLAJUL

Alltså vadå?! Ja, från och med 1.1.2017 kommer beteendevetenskapliga fakulteten att upphöra och det är så småningom dags att förbereda oss att ta farväl av några av våra medlemsföreningar, snyft! Låt oss alltså samlas för att ha begravning för hela beteendevetenskapliga fakulteten och samtidigt fira lillajul på Gustavus Rex måndagen den 5.12 från och med kl. 19. Vi äter, dricker, lär känna varandra, diskutera, spela och tävla, you name it!

fa-facebook-square1

6.12. STUDENTERNAS FACKELTÅG

Välkommen och fira självständighetsdag tillsammans med tusentals andra studeranden under Condus flagga! Det riktiga och ursprungliga fackeltåget startar framför Sandudds begravningsplats kl. 17  och avslutas på Senatstorget kl. 18.

fa-facebook-square1

8.12. CONDUs styrelsemöte

Condus har sitt sista möte för detta år. Mötet är öppet för alla studeranden på beteendevetenskapliga fakulteten! Mötet hålls i Domus Gaudiums utrymmen på Gustavus Rex på adressen Alkärrsgatan 11. Mötet börjar kl. 17:00!

9.12. PRE-CHRISTMAS PARTY

Let’s party one last time before our exchange students leave Finland! Come to Gustavus Rex on Friday 9.12 at 6pm. Festen är öppen för alla, men går på engelska! More information is coming so stay tuned!

11.12. STUDIEUTSKOTTETS EVVK-SITS

Året har varit arbetsfyllt för intressebevakarna och de som varit med i studieutskottet. Nu är det därför dags att tacka intressebevakarna för det fantastiska jobbet som de har gjort för vårt fakultet och våra ämnen! Condus ordnar studieutskottets EVVK-sits (EdunValvontaa Viinin Kera; alltså intressebevakning med vin) söndagen den 11.12 från och med kl. 18 på Gustavus Rex. Du kan anmäla dig via följande e-blankett till och med den 4.12: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/75143/lomake.html.

fa-facebook-square1

 


2. NY STYRELSE HAR VALT!

På Condus förenings höstmöte 24.11. har en ny styrelse för 2017 valts!

Ordförande: Samuli De Pascale (Intelligenzia)
Vice ordförande: Lovisa Hirvonen (Peduca) ja Vivianne Ruohola (Ebe)
Sekreterare: Minna Hakonen (Tekstiilarit)
Ekonom: Eevi Laaksovirta (Ebe)

Styrelsen:

Iina Jokinen (HAO)
Ilmari Lappalainen (Ebe)
Rosa Malinen (Peduca&AKK)
Sanni Palomäki (AKK)
Mimmi Pölönen (Erikeepperi)
Veera Ruohonen (Ebe)
Saara Tahvanainen (Tekstiilarit)
Minna Varvas (Ebe)
Sanni Ämmälä (Tekstiilarit)

Ett stort grattis till alla valda!!

whatsapp-image-2016-11-24-at-21-03-46

 


3. BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN FÖRANDRAS

Året 2017 för med sig stora förändringar för alla på beteendevetenskapliga fakulteten. Vid årsskiftet kommer en del av fakulteten nuvarande ämnen byta fakultet och beteendevetenskapliga fakulteten byter namn till pedagogiska fakulteten. Psykologi och logopedi flyttar till den medicinska fakulteten och fonetik samt kognitionsvetenskap till den humanistiska. Samtidigt upphävs nuvarande institutioner, vilket betyder att från och med årsskiftet hör alla de ämnen, som stannar på den nuvarande beteendevetenskapliga fakulteten, direkt under den pedagogiska fakulteten. Trots denna förändring kommer undervisningen att fortsätta som normalt under våren.

Förutom dessa förändringar kommer det även att ske en till förändring under 2017. De nya Stora Hjulet utbildningsprogrammen börjar på hösten. Även hos oss kommer höstens nya studerande att börja studera inom det nya kandidatprogrammet för pedagogik i stället för de nuvarande ämnena. Planeringen av dessa nya examensprogram är fortfarande på hälft. Under våren blir det klart vad denna förändring betyder i praktiken för de nuvarande studerandena. Det lönar sig alltså att följa med!


GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 2017!
TACK FÖR DET GÅNGNA ÅRET!
<3: CNODUS 2016