Jäsenjärjestöt

Aikuiskasvatuksen Kilta
Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden järjestö

Didacta
Allmän- och vuxenpedagogstuderanden, lärarna inom småbarnspedagogik och klasslärarstuderanden

Erikeepperi
Erityispedagogiikan opiskelijoiden ainejärjestö

HAO
Aineenopettajaopiskelijoiden opiskelijajärjestö

Kopeda
Kotitaloustieteen ja kotitalousopettajaksi opiskelevien ainejärjestö

Penkereen speksi
Helsingin yliopiston Penkereen speksi

Ebe
Varhaiskasvatuksen opettajiksi ja varhaiskasvatuksen maistereiksi opiskelevien ainejärjestö

Intelligenzia
Kognitiotieteen opiskelijoiden ainejärjestö

Peduca
Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden ja luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö

Phenomena
Luokanopettajaopiskelijat pääaineena kasvatuspsykologia

Käsitys
Käsityötieteen ja käsityönopettajaksi opiskelevien ainejärjestö