Jäsenjärjestöt

Aikuiskasvatuksen Kilta
Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden järjestö

Didacta
Allmän- och vuxenpedagogstuderanden, barnträdgårdslärarstuderanden, klasslärarstuderanden

Erikeepperi
Erityispedagogiikan opiskelijoiden ainejärjestö

HAO
Aineenopettajaopiskelijoiden opiskelijajärjestö

Kompleksi
Psykologian opiskelijoiden ainejärjestö

Käyttäytymistieteellinen speksi
Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellinen speksi

Phenomena
Luokanopettajaopiskelijat pääaineena kasvatuspsykologia

Allofoni
Fonetiikan ja puheviestinnän opiskelijoiden ainejärjestö

Ebe
Lastentarhanopettajiksi ja varhaiskasvatuksen maistereiksi opiskelevien ainejärjestö

Foni
Logopedian opiskelijoiden ainejärjestö

Intelligenzia
Kognitiotieteen opiskelijoiden ainejärjestö

Kopeda
Kotitaloustieteen ja kotitalousopettajaksi opiskelevien ainejärjestö

Peduca
Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden ja luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö

Tekstiilarit
Käsityötieteen ja käsityönopettajaksi opiskelevien ainejärjestö