Yhdistys

Condus ry on vuoden 2004 alussa toimintansa aloittanut Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö. Condukseen kuuluu 13 jäsenjärjestöä, joiden kautta Conduksen toiminta koskettaa noin 3600 opiskelijaa.

Yhdistyksen hallituksen lisäksi Conduksen toimintaa pyörittää myös kuusi toimikuntaa, ja mukaan toimintaan pääseekin helpoiten osallistumalla toimikuntien tapaamisiin!