Condus månadsbrev 5/2017

Detta är Condus månadsbrev som publiceras på finska, svenska och engelska.
Tämä on Conduksen kuukausitiedote, joka julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
This is a monthly newsletter of Condus published in Finnish, Swedish and English.

Gilla Condus på Facebook och följ på Instagram och Twitter: @condusry.

Meddelandet innehåller:

  1. Kommande evenemang
  2. Condus kommande styrelsemöten
  3. Utskottens kommande möten
  4. Studieärenden
  5. Tutorfika
  6. Chillkväll för tutorer
  7. Sångboken förnyas! Del 2
  8. Europe Day International Flea Market

1. KOMMANDE EVENEMANG

28.4. Kompleksis pussikalja-appro
29.4. Condus ❤ Intelligenzia Beer Pong -turnering kl. 18 @ Gustavus Rex
30.4. Vappureha kl. 20-04 @Nosturi
1.5. Vapptält kl. 9 @Ullis
3.5. Sångboken förnyas! Del 2 kl. 17 @Gustavus Rex
9.5. Europe Day International Flea Market kl. 14-18 @Kaisaniemi
11.5. Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto (en marin barrunda) kl. 14-06 @Åbo (anmälningen avslutad)
16.5. Condus extra föreningsmöte kl. 18 @Gustavus Rex
17.5. Sångboken förnyas! Del 3 kl. 17 @Gustavus Rex
19.5. Studieutskottets bastu- och chillkväll
27.5. Condus goes Städdag: Condus säljer dina överlopps saker istället för dig och donerar intäkterna! (Mera information kommer snart)

Kommande evenemang på hösten:
12.9. Up!Pro
14.9. Condus gulisintagning
Condus Amazing Race


2. CONDUS KOMMANDE STYRELSEMÖTEN

Till Condus styrelsemöten är alla medlemmar välkomna. Alla vårens möten hålls i Gustavus Rex (Alkärrsgatan 11). Välkommen med!

4.5. klockan 17@Rex
16.5. klockan 18@Rex extra föreningsmöte

Efter att beteendevetenskapliga fakulteten blivit den pedagogiska fakulteten kommer Condus att uppdatera sina stadgar för att motsvara den förnyade fakulteten. Ändringen av föreningstadgarna planeras i samarbete med Condus medlemsföreningar under april. Beslut om förändringarna tas 16.5. på ett extra föreningsmöte.


3. UTSKOTTENS KOMMANDE MÖTEN

3.5. Miljöutskottets möte


4. studieärenden

Vad har hänt under våren?

Våren har innehållit många förändringar angående fakultetens struktur.
Beteendevetenskapliga fakulteten har blivit Pedagogiska fakulteten och samtidigt avskaffades institutionerna, nu hör alla till den pedagogiska avdelningen. Logopedin och psykologin har förflyttats till Medicinska fakulteten och kognitionsvetenskaperna och fonetiken har förflyttats till Humanistiska fakulteten.

Under våren har man också förberett förändringar angående utbildningarna. Den största förändringen kommer vara att alla kommer att ha ett gemensamt kandidatprogram med nio olika inriktningar, vilka står för utbildningarna som blivit kvar vid fakulteten. Denna förändring kommer att tillträda i kraft inkommande höst. I praktiken kommer förändringarna betyda mera gemensamma kurser i till exempel grundstudierna.

Hallopedstadgarna

Studentkåren håller som bäst på att förbereda stadgarna angående valen av hallopeder (studentrepresentanter i administrationen). Man tänker avskaffa valförfarandet som hittills använts, och i framtiden skulle valet av hallopederna skötas av ett valutskott, som delegationen utsett. Valen ska göras utgående från skriftliga ansökningar.

Guide & Opinder

På Mina studier-nätsidan (student.helsinki.fi) finns nu länkar till universitetets nya verktyg: Guide och Opinder. Guide kommer att ersätta Flamma, man kan alltså hitta all information om allt angående studier och till exempel utbyte. Guide kommer att likna Mina studier-sidans utseende.

Opinder är menad för att lätt få kontakt med kurskamrater och lärare. Man kan lätt kommunicera i Opinder med hjälp av en chatt. Man kan också bilda skilda grupper för till exempel grupparbeten, var man kan skicka meddelanden inom gruppen. Man kan nu redan bekanta sig med bägge verktygen med sina användarkoder eller via Mina studier-sidorna. Ingendera är ännu färdiga, men meningen är att de ska tas i bruk inkommande höst. Också Weboodi kommer att uppdateras eller förnyas, men tidpunkten för detta vet man inte ännu om.

Studieutskottets bastu- och grillkväll på fredag 19.5.

Vårens sista träff ordnas i form av rekreation i Marudd. Man kan bada bastu och knytkalas grillande. Till simstranden är det bara en liten promenad, så ta med din simdräkt och kom med och släng din vinterpäls! Alla som intresserade av studieärenden, bastu eller grillande är välkomna! Mera information kan hittas snart i Condus studieutskotts facebook-grupp.


5. TUTORfika

Condus organiserar en egen tutorutbildning i form av tutorfika. Evenemanget är lättsammare än de skolningar fakulteten ordnar och meningen är att äta god mat och lära känna andra tutorer samtidigt som man får användbar och nyttig info.
Mer information hittas från Facebook evenemanget.


6. chillkväll för tutorer

I maj organiserar Condus en chillkväll för alla tutorer. Alla studieinriktningarnas tutorer förbereder en lek som de drar till andra tutorer. Samtidigt man lär sig känna varandra, får man också idéer för olika lekar inför hösten. Tid och plats meddelas snart, följ Condus på Facebook samt gå med i Condus tutor-grupp!


7. SÅNGBOKEN FÖRNYAS! DEL 2

Condus underbara blåa sångbok kommer uppleva en stor förändring under våren 2017, då innehållet kommer att uppdateras och förnyas med respekt för de gamla favoriterna. Hela sångboken kommer att kammas igenom, en del sånger kommer att försvinna, en del kommer att uppdateras och nya sånger kommer att läggas till. DU har en möjlighet att komma med och påverka på hur vår kära sångbok i framtiden kommer att se ut och göra den till allra bästa möjliga. Det gör ingenting fastän du inte var med på första träffen, välkommen med! Mera information får du från evenemanget på Facebook.


8. EUROPE DAY – INTERNATIONAL FLEA MARKET

På Europadagen organiserar Condus tillsammans med Humanisticum och HUS miljöutskott ett vårigt och internationellt loppisevenemang. Kom med 9.5 klockan 14.00-18.00 till Kajsaniemiparken för att sälja dina egna saker, kolla upp vad andra säljer eller bara för att lära känna nya människor!
Även smått och gott tilltugg säljs! Mer information hittar du på Facebook-evenemanget.