Condus månadsbrev 3/2017

Detta är Condus månadsbrev som publiceras på finska, svenska och engelska.
Tämä on Conduksen kuukausitiedote, joka julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
This is a monthly newsletter of Condus published in Finnish, Swedish and English.

Gilla Condus på Facebook och följ på Instagram och Twitter: @condusry.

Meddelandet innehåller:

  1. Kommande evenemang
  2. Condus kommande styrelsemöten
  3. Utskottens kommande möten
  4. Studieärenden
  5. Kommunalvalet
  6. Condus årsfestvecka 3. – 9.4.

1. KOMMANDE EVENEMANG

22.3. HERTIGENS FRÖJD -SITS (FULL)

Hertigens slott finns i Alina-salen. Bordsfesten är endast för de adliga med drottningens sinetterade inbjudningar (alltså de anmälda). Efterfesten i Gustavus Rex är öppen också för dem som inte rymdes med på sitsen.

30.3. kommunalvalsevenemang

Evenemanget sker i form av panel, var olika kandidater av olika partier i Helsingfors diskuterar. Frågor kan skickas till arbetsgruppen före evenemanget. Planeringsarbetet fortsätter och mera information kommer att publiceras under månadens lopp.

4.4. CONDUS10

Condus årsfestvecka startas med Condus10, alltså en tio kilometers lopp i området i Helsingfors centrum. Hur de tio kilometrarna utförs får man själv bestämma, man kan till exempel springa, jogga eller gå. Mer information om evenemanget kommer senare!

8.4. CONDUS RF:S 13. ÅRSFEST

På årsfesten firas ämnes- eller studerarföreningens årsdag. Festen är en värdefull och fin akademisk fest och bland de äldsta traditionerna på vårt universitet.

Condus 13. årsfest är på lördagen 8.4.2017 i Restaurang Hima & Sali, välkommen!
Anmälningen till vårens elegantaste fest öppnas på torsdag 2.3 kl. 12:00. Det lönar sig att vara snabb, eftersom det finns begränsat med platser! Exaktare information om pris, tidtabell och anmälningslinken hittar du på Facebook.

Du kan också komma med i årsfestens planeringsteam!

30.4. VAPPUREHA

Valborgsfesten ordnas i år i Nosturi. Håll öronen och ögonen öppna!


2. CONDUS KOMMANDE STYRELSEMÖTEN

Till Condus styrelsemöten är alla medlemmar välkomna. Alla vårens möten hålls i Gustavus Rex (Alkärrsgatan 11). Välkommen!

20.3. kl. 17 @Rex
11.4. kl. 17 @Rex
4.5. kl. 17 @Rex


3. UTSKOTTENS KOMMANDE MÖTEN

6.3. Studieutsottets möte kl. 17.00 i Conddoori
12.3. TaComos planeringsmöte kl. 16.00
13.3. Condus International Committee meeting/Hangout at 15 in Gustavus Rex
17.3. Miljöutskottets möte


4. STUDIEÄRENDEN

Stora hjulet fortsätter att rulla och på hösten kommer hela fakulteten att börja med de gemensamma studieplanerna. Examensstrukturerna är nu på det klara och hittas här.

Studieplanerna är dock inte färdiga och planeringen fortsätter. Tidtabellerna för beslutstagande är mycket strikt och det har varit minst sagt utmanande att följa med alla beslut, som tagits. Studieinriktingarnas utvecklingsgrupperna var menade att avslutas, men nu de har trots allt fått grönt ljus för fortsatt arbete och nu söker de nya studerarrepresentanter till dem. Vi önskar att studerarna skulle ta chansen och gå med i planeringsgrupperna, så att studerarnas röster skulle bli hörda. Om det fattas en utvecklingsgrupp för din studieinriktning, lönar det sig att föra det fram till Condus studieansvariga edunvalvonta[a]condus.fi.

Universitets högsta administration kom på besök den 22.2 i Minerva-torget. Tillfället var öppet för hela fakulteten och det framkom en oro över övergången till de nya examensfordringarna. Studieplanerarnas och lärar-personalens resurser är begränsade och de nya examensfordringarna ökar på arbetsmängden allt mer. För att lätta på situationen kommer det att ordnas mera resurser i alla fall till studierådgivningen på hösten. Den största frågan som förblev obesvarad var, hur extra resurserna syns eller om dom alls syns. Condus ha ombetts att följa med i situationen, så var i kontakt med oss, i fall det uppkommer problem.


5. KOMMUNALVALET

I slutet av mars 30.3 ordnas ett kommunalvalsevenemang i fakultetens utrymmen. Du kan ännu komma med i planeringen för evenemanget, genom att vara i kontakt med sin ämnesförenin eller med Condus styrelse. Efter evenemanget ordnar vi en gemensam exkursion till förhandsröstningen och i samband med det är det möjligt att skriva faktan angående utbildning, som alla kan läsa. På själva valdagen 9.4 ordnar vi en valvakan. Evenemangernas exakta tidpunkter och plats kommer att publiceras snart.


6. CONDUS ÅRSFESTVECKA 3.-9.4.

Vad vore en årsfest utan en årsfestvecka?

må 3.4 Årsfestkaffe

På tisdag bjuder Condus på gratis årsfestkaffe med smått tilltugg i Conddoori klockan 11-14.

ti 4.4 Condus 10

Veckan startas med den lätta 10 kilometers loppet Helsingfors centrumområde alltså Condus10, vilken man kan antingen springa, jogga eller gå. Mera information om evenemanget kommer senare!

On 5.4 Smink- och frisyrafton samt dansträningar

På onsdagen blir det smink- och frisyrafton klockan 16-17 i Rex, var man kan byta de bästa tipsen för den snyggaste flätade hårknuten och ögonsmink, som det inte går att missa. Eftersom en viktig del av årsfesten är dansen, kommer det strax efter ordnas dansträning kl. 17-18 i Rex. Evenemagen är gratis!

To 6.4 Dansträning nr 2

Klockan 16-17 i Rex. Evenemanget är gratis!

Lö 8.4 Årsfesten

Den huvudsakliga dagen! Veckan kulminerar på lördag med den fantastiska årsfesten, vilken börja med cocktails klockan 17 i Restaurang Hima & Sali. Prisen på supékorten är: studerare 80€, andra 90€, stödkort 100 €

Sö 9.4 Sillis

Vi feelar föregående dags fest och återhämtar oss tilbaka till livs med sillfrukost klockan 12 i Rex. Priset för sillisen i samband med supékortet är 10€, vid dörren 15€.