Condus månadsbrev 2/2017

Detta är Condus månadsbrev som publiceras på finska, svenska och engelska.
Tämä on Conduksen kuukausitiedote, joka julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
This is a monthly newsletter of Condus published in Finnish, Swedish and English.

Gilla Condus på Facebook och följ på Instagram och Twitter: @condusry.

Meddelandet innehåller:

  1. Vad är Condus?
  2. Kommande evenemang
  3. Condus kommande styrelsemöten
  4. Utskottens kommande möten
  5. Studieärenden
  6. Condus styrelse har organiserat sig
  7. Nu kommunikation också på svenska
  8. Condus årsfest närmar sig
  9. Kom med i TaComo!
  10. Condus International Committee – kom med!

1. VAD ÄR CONDUS?

Condus är Pedagogiska fakultetens samarbetsförening. De fyra ämnesföreningarna som lämnat fakulteten vid årsskiftet hör ändå fortfarande till Condus. Genom att vara medlem i din egna ämnesförening är du automatiskt medlem i Condus.

Condus ordnar evenemang för alla Condus medlemmar. Exempel på traditionella evenemang är Gulisintagningen, Amazing Race, olika sitser samt årsfesten. För mer information se nedan på kommande evenemang.

Condus övervakar aktivt aktuella studieärenden. Uppehållande av våra medlemmars förmåner år också en av de viktigaste uppgifter Condus har. Vi ser också till att studerarnas röster blir hörda när beslut fattas på universitetet.

Det är lätt att delta i Condus verksamhet, eftersom det är öppet för alla. För mer information se vår hemsida eller läs e-posten som kommer via din ämnesförenings e-post lista. Dessutom hittar du Condus på Facebook och Instagram. Välkommen!


2. KOMMANDE EVENEMANG

7.2. Märkesmarknad, Minerva K1-våningen kl. 10-14

9.-10.2. COOMdus-kryssningen (Fullbokad)

25.2. International Black & White Sitsit

22.3. Condus vårsits

8.4. Condus årsfest


3. CONDUS KOMMANDE STYRELSEMÖTEN

Till Condus styrelsemöten är alla medlemmar välkomna. Alla vårens möten hålls i Gustavus Rex (Alkärrsgatan 11). Välkommen!

2.3. kl. 17 @Rex
20.3. kl. 17 @Rex
11.4. kl. 17 @Rex
4.5. kl. 17 @Rex

Föreningens årsmöte:
Condus föreningens årsmöte ordnas 21.2. från och med kl. 18.00 på Gustavus Rex. På årsmötet behandlas bland annat verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2016 samt verksamhetsplanen och budgeten för 2017. Välkommen och påverka på Condus verksamhet!


4. UTSKOTTENS KOMMANDE MÖTEN

7.2. International Committee kl 16 @Café Köket
14.2. Studieutskottets kl 16 @Rex
20.2. Miljöutskott kl 16 @Conddoori
22.2. Evenemangutskottets kl 14:30 @Olivia
24.2. TaComo kl 18 @Rex


5. STUDIEÄRENDEN

Fakultetsrådet

Tommi Mäki biträder Ilkka Muukkos som medlem i Pedagogiska fakultetens (fd. Beteendevetenskapliga fakulteten) fakultetsråd och Lovisa Hirvonen biträder Joonas Anttila som suppleant. Viivi Piira biträder Olli Savisaari och Rekar Abdulhamed valdes som hennes suppleant.

Det finns två lediga positioner som suppleant att söka till på Fakultetsrådet. Ansökan är öppen ända tills 6.2. kl. 12.00. Ansökan skickas till studentkårens styrelse.

Mer information fås från websidan och av experten Aaro Häkkinen, aaro.hakkinen[a]hyy.fi, 050 543 8460

Fakultetens nya struktur på två avdelningar

Institutionerna slopades på Beteendevetenskalpliga fakulteten 1.1.2017, när beteendvetenskapliga institutionen och institutionen för lärarutbildning avskaffades enligt universitetsstyrelsens beslut. Härmed ändrades också fakultetens namn till Pedagogiska fakulteten. Eftersom institutionerna slopades sågs det nödvändigt att ändra på fakultetens struktur. Efter långa diskussioner beslöt man att ha en struktur med två avdelningar.

I den nya modellen ansvarar den ena avdelningen “Cultus” över forskning och undervisning samt samverkan med samhället och den andra avdelningen “Exercitium” över övningsskolorna. Avdelningarnas officiella namn har inte ännu blivit valda.

Mer information om fakultetens nya struktur (på finska).

Förändringar i de svenskspråkiga utbildningarna

På hösten 2017 kommer det att finnas endast en kandidatprogram med nio olika riktningar i hela Pedagogiska fakulteten. Tre stycken av dessa nio riktningar kommer att vara svenskspråkiga: klasslärarutbildningen, barnträdgårdslärarutbildningen samt allmän- och vuxenpedagogik.

Samarbetet mellan Helsingfors Universitet och Åbo Akademi kommer att avslutas och nybörjarplatser vid barnträdgårdslärarutbildningen kommer att öka. Mängden av nybörjarplatserna diskuteras som bäst vid Undervisnings- och kulturministeriet.

Den tvåspråkiga ämneslärarutbildningens svenskspråkiga profilering kommer att förstärkas tack vare att man har resurser att erbjuda de behörighetsgivande studierna på svenska.

För mera information.

studieutskottet

Studieutskottet består av ämnesföreningarnas och fakultetsföreningarnas studieansvariga, fakultetens hallopeder och studerande som har studieärenden som intresse. Alla som är intresserade av fakultetens ärenden är välkomna att delta i studieutskottets möten samt att bli medlemmar i Facebook gruppen “Conduksen opintotoimikunta”.

Studieutskottets möten kommer att hållas ungefär en gång i månaden och varje möte har ett specifikt tema. Tidpunkterna för möten informeras i förväg på Facebook och i Condus månadsbrev.


6. CONDUS STYRELSE HAR ORGANISERAT SIG

Ordförande: Samuli De Pascale
Vice ordförande: Lovisa Hirvonen ja Vivianne Ruohola
Ekonom: Eevi Laaksovirta
Sekreterare: Minna Hakonen

Studie ansvariga: Ilmari Lappalainen, Heini Lehtinen (funktionär) och Emma Heikkilä (flerspråkighet, funktionär)
Evenemangsansvarig: Iina Jokinen, Sanni Palomäki och Mimmi Pölönen
Utrymmesansvarig: Veera Ruohonen
Informatör: Minna Varvas
Tutor ansvariga: Rosa Malinen och Sanni Ämmälä
Internationalitetsansvarig: Sanni Palomäki
Jämlikhetsansvarig: Mimmi Pölönen
Omgivningsansvarig: Saara Tahvanainen
Comstart-ansvarig: Elisa Pursiainen (funktionär)

Du kan vara i kontakt med styrelsen per e-post: hallitus@condus.fi. E-postadresserna för de olika ansvarsområden hittar du på Condus web-sida.


7. NU KOMMUNIKATION OCKSÅ PÅ SVENSKA

Snart kommer det att vara möjligt att vara i kontakt med Condus styrelse på svenska, per e-post (styrelse[a]condus.fi). Ta gärna kontakt med låg tröskel angående studie-, språk eller andra föreningsfrågor. Vi vill höra de svenskspråkiga studerarnas åsikter och vill därför erbjuda möjlighet till det på det egna språket.


8. CONDUS ÅRSFEST NÄRMAR SIG

Ett föreningsår vidare har Condus i år existerat 13 år. För äran till det kommer det förstås att ordnas Condus 13. årsfest, som ordnas på lördag 8.4. Årsfest veckan och själva årsfest planeringen har satts igång. Om just du har visuellt öga och saxen och limmet hålls i dina händer eller du känner dig duktig på att fixa sponsorer, eller annars bara vill vara med och planera årets finaste fest, kom med i Condus årsfest team. Du kan delta i teamet hur mycket eller litet du kan eller vill, eftersom årsfesten är en stor helhet som består av större och mindre uppgifter. Kom med i Facebook-gruppen.


9. KOM MED I TACOMO!

Evenmangsteamet önskar alla intresserade medlemmar välkomna till evenemangsgruppen TaComo! Brinner du för att ordna sitser eller årsfester? Kan du vika den den finaste svanen? Har du någon sponsorkontakt som skulle kunna vara till hjälp? Eller är idrotts-rundan ändå det, som intresserar dig mest?

Om du svarade ja på en enda av frågorna ovan (eller du annars bara njuter av organisering och pyssling), är du den personen vi söker! Condus evenemangsplanering är roligt, måttligt utmanande och en utmärkt chans att lära känna andra studerande över ämnesgränserna! Man får vara med i verksamheten på hur stor eller liten insats man själv vill och man får komma med när som helst under året!

Du når TaComo per e-post:
tapahtumat[a]condus.fi, eller på Facebook-gruppen.


10. CONDUS INTERNATIONAL COMMITTEE – KOM MED!

Är du intresserad av olika kulturer och internationalitet? Vill du lära känna människor från olika delar av världen och tillsammans organisera olika evenemang? Skulle du vilja träna på din engelska? Kom med i Internationalitetsutskottet.

I år bedrivs utskottet som ansvarar för internationalitet på engelska, eftersom vi vill önska alla utbytesstuderande välkomna med öppna armar. Det är ändå inget att oroa sig över, man klarar sig fint med engelska på olika nivåer. Alla är välkomna att delta i verksamheten med sin egen insats när som helst under årets lopp. Tillsammans kan vi planera och förverkliga olika evenemang och ge möjlighet för studerande och utbytesstuderande att mötas. Redan i februari ordnas internationella sitsen, vilken man får hjälpa till med att ordna eller delta på själva evenamget!

Kom med i vår verksamhet i Facebook-gruppen eller ta kontakt via e-post: international[a]condus.fi