Condus månadsbrev 11/2016

Detta är Condus månadsbrev som publiceras på finska, svenska och engelska.
Tämä on Conduksen kuukausitiedote, joka julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
This is a monthly newsletter of Condus published in Finnish, Swedish and English.

Gilla Condus på Facebook och följ på Instagram och Twitter: @condusry.

Meddelandet innehåller:

  1. Kommande evenemang
  2. Condus styrelsens kommande möten
  3. Utskottens kommande möten
  4. Kom med till kv-sitsteamet

1. KOMMANDE EVENEMANG

10.11. Märkesmarknad

Blev du utan Condus nya Rex märke? Har du inte än skaffat sångbok inför sitserna? Vill du kolla in på alla de andra föreningarnas märken!? Om du svarade jakande till någon av dessa frågor, har rätta tillställningen kommit för dig! Condus ordnar nämligen märkesmarknad den 10.11. i Minervan K1-våning kl 10-14. Välkommen!

fa-facebook-square1

10.11. YYA-KVÄLL

Nya bekantskaper, olika föreningar samt nya ideér. Mat, dryck, trevligt sällskap och bra musik.Vänskap, samarbete samt hjälp över förenings gränserna.

Allt detta bjuder Condus på på sin YYA-kväll! Condus önskar alla studerande samt de som är intresserade i föreningsarbete till vårt andra hem, Gustavus Rex torsdagen den 10.11. kl 18 framåt. Är du gulis eller gamyl och kommer du ensam eller i grupp har ingen skillnad, huvudsaken är att du deltar.:) Vi ses i Rex!

fa-facebook-square1

14.11. CONDUS HÖSTSITS – FULL!

Yeehaw! Välkommen med på Condus 200 personers storsits till Argosbackens hovkällare. Denna gång åker vi till den stora och mäktiga Amerika! Släpp lös din fantasi och fundera på vad USA ger dig för tankar.Kanske Hollywood stjärnorna, Sportligorna eller pågående presidentvalet?! You name it!

fa-facebook-square1

17.11. JÄMLIGHETSDAG

Planeringen inför jämlikhetsdagen är i full gång! Den nya tidpunkten för evenemanget är den 17.11. Evenemanget ordnas på Minerva-torget Kl. 10-14. Dagens tema är könerna och sexualitetens mångsidighet. Under evenemangets gång kommer föreningarna att dela ut aktuell information i olika stands. Vi kommer även att få höra medryckande föreläsningar inom temat. Välkommen!

fa-facebook-square1

26.11. Condus ordnar förfest inför HYY.s Födelsedagsfest!

HYY fyller 148 år i år och då skall det firas! HYYs födelsedags firande sker den 26.11. dit Condus kommer att ordna förfest! Mera information om biljettförsäljning till födelsedags festen samt förfesten kommer strax, så var på allärten.    

1.12. Klädbyte i Condoori och Dokument-kväll

Är du trött på dina gamla kläder? Nu har du chansen att slippa av med dem på Condus Miljö kommittés klädbytes evenemang!  Tag med dig dina gamla men användbara kläder till Condoori och undersök vad de andra har hämtat med sig. Kanske någon annans gamla klädesplagg visar sig vara ett fynd för just dig! Efter att vi har bytt kläder i Condoori, kommer vi att samlas i Gustavus Rex och kolla på miljö dokument tillsammans från kl. 18 framåt.

5.12. CONDUS LILLAJUL

Hej alla Beteendevetande tomtar, nu är julen snart här! Leta fram din röda luva och trippa till Gustavus Rex den 5.12. Där väntar dig hela beteendevetenskapliga fakultetens lillajul party. Kom med! Så går du inte miste på allt lustigt program, de juliga snacksen samt överrasknings julklappen! Så var på allärten! Mera information kommer strax!


2. Condus styrelsens kommande möten

Alla som är intresserade av verksamheten är välkomna på Condus möten!

Hösten 2016 hålls alla möten i Domus Gaudiums utrymmen i Gustavus Rex på adressen Alkärrsgatan 11.

Styrelsens möten:
Ons 9.11 kl. 17
To 8.12 kl. 17

Föreningens möte:
To 24.11 kl. 18

Under föreningens möte kommer följande års budget att bekräftas, en ny styrelse kommer att väljas och verksamhetsplanen samt detta års verksamhetsberättelse att godkänns. Om du är intresserad av Condus verksamhet så lönar det sig att pricka in datumen i kalendern!


3. Utskottens kommande möten

Representanter från ämnesföreningarna samt alla studeranden på beteendevetenskapliga fakulteten som är intresserade av verksamheten är välkomna till utskottens möten.

3.11. Jämlikhets-utskottets möte kl 17 i Conddoori (Brobergsterassen 5A, K2-våningen)
28.11. läroutskottets möte kl 14 i Conddoori (Brobergsterassen 5A, K2-våningen)


4. Kom med till kv-sitsteamet

Kv-utskottet  ordnar en sits för utbyteseleverna i Rex den 20.11! Arrangörerna får även själva delta i sitsen och visa exempel på hur man på traditionellt sätt firar en finsk akademisk sittnings bordsfest. Om du vill komma med och dela idéer med oss samt lära dig om hurudant det är att ordna sits på engelska och i själva värket delta i sitsen, skall du ta kontakt till oss via epost adressen; international(at)condus.fi