Condus månadsbrev 10/2016

Detta är Condus månadsbrev som publiceras på finska, svenska och engelska.
Tämä on Conduksen kuukausitiedote, joka julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
This is a monthly newsletter of Condus published in Finnish, Swedish and English.

Gilla Condus på Facebook och följ på Instagram och Twitter: @condusry.

Meddelandet innehåller:

  1. Kommande evenemang
  2. Condus styrelsens kommande möten
  3. Utskottens kommande möten
  4. Intressebevakningens lista på länkar
  5. Beteendevetenskapliga fakultetens nya namn
  6. Bildtävling för gulisar
  7. Condus jämlikgetsdag

1. KOMMANDE EVENEMANG

12.10 Condus Amazing Race

Jaa! Amazing Race är här igen och det är dags att tävla om vem som är snabbast, smartast och snyggast. Lag på 4-6 personer utmanas att testa sin klipskhet och kunskap om Helsingfors i ett äventyr med olika uppgiftspunkter. Anmälan till äventyret börjar den 30.9 kl. 12 och görs med e-blankett. Platserna fylls i den ordningen som anmälningarna görs. Om du inte vill delta eller ryms med i själva tävlingen, men ändå skulle vilja vara en del av evenemangen, är du mer än välkommen att komma och hålla en uppgiftspunkt eller på ett annat sätt hjälpa till att ordna evenemanget. Ta i så fall modigt kontakt via e-post med evenemangets arrangörer på adressen tapahtumat[a]condus.fi och fråga hur just du kan vara med och ordna ett av årets mest spännande evenemang.

fa-facebook-square1

10.11 Märkesmarknad

Finns det ännu tomt utrymme på din overall? Gick tiden på öppningskarnevalen åt till att beundra fina märken och ångrar du att du inte köpte något av dem? Och hur var det med sångboken? Ingen panik, eftersom Condus och alla underbara ämnesföreningar på beteendevetenskapliga fakulteten ordnar en märkesmarknad så att du får shoppa fina märken och samtidigt stöda ämnesföreningarna. Vid Condus bord kan du också köpa en sångbok för 8€ så att sången ljuder och så att alla bästa minnen från alla underbara evenemang kan förevigas i sångboken. Vi ses där!

14.11 Condus höstsits

Förra året var vi på cirkus, vem vet vad som händer det här året. Condus höstsits, det vill säga en storsits, en bordsfest för 200 personer med mat, dryck och sånger ordnas igen i november! Mera information kommer senare på Condus facebooksida och via e-post. Stay tuned!

17.11 Jämlikhetsdagen

Jämlikhetsdagen för hela beteendevetenskapliga fakulteten är här igen! Mera information om dagens program kommer senare men skriv redan nu upp dagen i din kalender och håll ögonen öppna!


2. Condus styrelsens kommande möten

Alla under beteendevetenskapliga fakulteten är välkomna på Condus möten!

Hösten 2016 alla möten hålls i Domus Gaudiums utrymmen i Gustavus Rex. Adressen är Alkärrsgatan 11.

To 6.10. kl: 17
Ons 9.11. kl: 17
To 8.12. kl: 17

Föreningens möte:
To 24.11 kl. 18

Under föreningens möte kommer följande års budget att bekräftas, en ny styrelse kommer att väljas och verksamhetsplanen samt detta års verksamhetsberättelse att godkänns. Om du är intresserad av Condus verksamhet så lönar det sig att pricka in datumen i kalendern!


3. Utskottenas kommande möten

Representanter från ämnesföreningarna samt alla studeranden på beteendevetenskapliga fakulteten som är intresserade av verksamheten är välkomna till utskottens möten.

1.10 Studieutskottets möte i Conddoori kl. 14
10.10 Jämlikhetsutskottets möte i Condoori kl. 15-17
13.10. Miljöutskottets möte i Conddoori kl. 15


4. Intressebevakningens lista på länkar

Har du någon gång sökt desperat efter någon viss information i Flamma eller på universitetets hemsida men trots allt inte hittat svaret? Ingen panik, det har också vi. Sökfunktionen på Flamma fungerar inte i praktiken och informationen i Flamma är annars också ganska ologiskt organiserad. Vi bestämde oss för att göra något åt saken och vi samlade allting från Flamma som vi tycker är viktigt och väsentligt och gjorde en lista med olika länkar. Denna lista lönar det sig att spara så att du inte behöver bli lika frustrerad nästa gång du söker något i Flamma!

https://condus.fi/toiminta/edunvalvonta/linkkilista/

Om du tycker att något viktigt ännu saknas från listan så kan du skriva e-post till edunvalvonta[a]condus.fi så fixar vi saken!


5. Beteendevetenskapliga fakultetens nya namn

Strukturen i Beteendevetenskapliga fakulteten kommer att ändras då psykologi, kognitionsvetenskap, logopedi och fonetik flyttar till andra fakultet. Av denna orsak kommer fakulteten att föreslå en namnändring åt universitetets styrelse. Fakultetens ledning har gjort en enkät för att få fram personalens och studerandens åsikter i namnfrågan. Gå och svara på enkäten via följande länk: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/73212/lomake.html 


6. Bildtävling för gulisar

Ännu finns det tid att delta i Condus bildtävling för alla gulisar! Ladda upp bilden på instagram med hashtagen #condusfuksi16. Vi belönar den bästa bilden med en samling av Condus fantastiska overallmärken! Vinnaren får förutom titeln som tagare av bästa gulisbild även overallmärken helt gratis! Om du inte ännu har deltagit i tävlingen så gör det innan 14.10!


7. Condus jämlikhetsdag

Hela fakultetens jämlikhetsdag firas igen i november! Just nu planeras dagen för fulla muggar, så om du vill vara med och påverka, samt delta i planeringen så kom modigt med i jämlikhetssutskottet. Och vad betyder egentligen jämlikhet? Att alla skall ha samma möjligheter, ha samma värde, samma rättigheter och att ingen skall bli diskriminerad. Om detta är viktigt för dig så kom på följande möte den 10.10 i Conddoori!