Condus månadsbrev 3/2016

Detta är Condus månadsbrev som publiceras på finska, svenska och engelska.
Tämä on Conduksen kuukausitiedote, joka julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
This is a monthly newsletter of Condus published in Finnish, Swedish and English.

Gilla Condus på Facebook och följ på Instagram och Twitter: @condusry.

Meddelandet innehåller:

  1. Kommande evenemang
  2. Condus styrelsens kommande möten
  3. Intressebevakning
  4. Tutorantagningen är i gång

1. Kommande evenemang

2.3 CND DANCE ÖPPNA TRÄNINGAR

Condus dansgrupp CND Dance håller öppet hus för alla som är medlem i Condus onsdagen den 2.3 kl. 18-19.30 i Franzenia daghemmets  spegelsal (Franzengatan 13). Vi träffas framför ytterdörren kl. 17.55 och går in tillsammans. Mer information och anmälning från denna länk. Följ också CND Dance på Facebook. Till gruppen antags samtidigt nya medlemmar! Om du inte kan komma denna gång men är intresserad att bli medlem i CND Dance så kan du fylla i anmälningsblanketten och berätta om din situation. Frågor kan skickas till cnddance[at]condus.fi. Välkommen!
fa-facebook-square1

 

15.-19.3. BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETENS SPEX

De otroligt populära spexföreställningarna är här igen, köp din biljett i tid!
Mera information på hemsidan.
fa-facebook-square1

 

21.3 VÅRSITZ (Anmälan har stängt!)

En sitz är en akademisk bordsfest, där man har det trevligt tillsammans och njuter av god mat, dryck och sjunger roliga snapsvisor. Den här våren är det dags för alla kycklingar, harar och häxor att krypa fram ur sina skrymslen för nu blir det påsksitz! Condus fantastiskt roliga påsksitz hålls i Alina-salen den 21.3.2016, som nu har omvandlats till Blåkulla!

Om du vill vara med och ordna vårens roligaste sitz kan du ta kontakt på adressen tapahtumat[a]condus.fi eller bli medlem i Facebookgruppen.
fa-facebook-square1

 

9.4 CONDUS RF 12:e ÅRSFEST

Till vårt universitets äldsta traditioner hör det till att fira årsfest. Årsfest är en högtidlig och sofistikerad akademisk aftonfest där man firar ämnes- eller studerandeorganisationers årsdag. Condus årsfest firas den 9.4.2016 i Astoria-salen, välkommen med! Anmälningstiden för vårens mest glamourösa fest börjar torsdagen den 10.3 kl. 12.00. Det finns ett begränsat antal platser, så anmäl dig i tid!

Kom med i teamet genom att skicka e-post till adressen vuosijuhlat[a]condus.fi eller på Facebook.

Anmälan öppnar torsdagen 10.3. kl. 12:00 och stänger onsdagen 23.3. kl. 23:59. Anmälningsblankett.
fa-facebook-square1

 


2. Condus styrelsens kommande möten

Alla som är intresserade av Condus verksamhet är välkomna på Condus möten. Alla möten (utom 31.3)våren 2016 hålls i Domus Gaudiums utrymmen i Gustavus Rex (Alkärrsgatan 11).

2.3. kl. 17 Styrelsemöte
31.3. kl. 17 Styrelsemöte (Conddoori)
18.4. kl. 17 Styrelsemöte
11.5. kl. 17 Styrelsemöte

 


3. Intressebevakning

En av de viktigaste sakerna i intressebevakningen i mars är Iso pyörä skolningsprogrammens forskningsstrukturernas och studieinnehållets planeringens påbörjan i fakultetet. Kandidatprogrammets ledningsgrupp och magisterprogrammets förberedningsgrupp, där också studierepresentanter är närvarande, ansvarar för planeringen. Kandidatprogrammets ledningsgrupps studierepresentater väljs via HYY. Condus väljer en tillfällig representat till magisterprogrammets förberedningsgrupp och HYY väljer senare en stadigvarande representat.

Fakulteten ordnar torsdagen den 3.3 kl. 9-11 ett Iso pyörä diskussionstillfälle för studerande och personal i Athena aud 107. Condus strävar till att ordna innan diskussionstillfället ett eget tillfälle för studerande, där vi bekantar oss med Iso pyörä skolningsprogrammen och planerar vad de ska innehålla ur studerandes synvinkel.

Fakultetets utskotts ansökning fortsätter ännu i mars. Den senaste listan på öppna poster har skickats som e-post från Condus intressebevakning. Posterna fylls enligt vilken ordning lämpliga ansökningar kommer in, så det gäller att vara snabb!

 


4. Tutorantagningen är i gång

Tutorantagningen (också för kv-tutorer) är på gång t.o.m. torsdagen den 10.3. Ansökningsblanketten, viktiga datum och mera information om tutorverksamheten hittar du på Flammas tutorsida. Fakultetet tar kontakt med de som har antagits vecka 12.