Condus månadsbrev 2/2016

Detta är Condus månadsbrev som publiceras på finska, svenska och engelska.
Tämä on Conduksen kuukausitiedote, joka julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
This is a monthly newsletter of Condus published in Finnish, Swedish and English.

Gilla Condus på Facebook och följ i Instagram och Twitter @condusry.

Meddelandet innehåller:

  1. Vad är Condus?
  2. Kommande evenemang
  3. Kommande styrelsemöten på Condus
  4. Condus styrelse har konstituerat sig
  5. Intressebevakning
  6. Gå med till TaComo
  7. Tutoransökan 2016 och Condus tutor-info
  8. Gå med i miljöutskottet
  9. Gå med i utskottet för internationella ärenden

1. Vad är Condus?

Condus är takföreningen, som för samman alla studenter på beteendeveteskapliga fakulteten. Alla ämnesföreningar på vårt fakultet är medlemmar av Condus, så genom att vara medlem i din egen förening är du även medlem i Condus! Condus ordnar gemensamma evenemang för hela fakulteten. Till de traditionella evenemangen hör bland annat Gulisintagningen, Amazing Race, lillajulsfest, sitsar och årsfesten.
Se mera under rubriken Kommande evenemang!

Condus följer aktivt med aktuella studieärenden, för en av våra viktigaste uppgifter är att bevaka studenternas rättigheter på vårt fakultet. Vi ser även till att studenternas röster blir hörda vid beslut som gäller fakulteten och universitetet. Det är lätt att komma med i Condus verksamhet, för den är öppen för alla. Mera information hittar du på vår nätsida och via din egen ämnesförenings e-postlista. Gå även och gilla Condus på Facebook. Välkommen med!


2. Kommande evenemang

5.-7.2. CONDUS GOES TAHKO (Fullbokat!)

I år åker Condus till de finska Alperna, alltså till Tahko i mellersta-Finland! Utmärkt skidföre och after-ski kallar! Kolla in evenemanget på Facebook.

8.2. MÄRKESMARKNADEN

Finns det för många tomma ytor på din halare, var inte orolig. Condus, tillsammans med de andra ämnesföreningarna ordnar en gemensam märkesmarknad måndagen den 8.2. i Minerva K1-aulan kl. 11-14! Till salu finns också Condus nya, populära sångböcker för 8€/st.
Reservera kontanter för marknaden.
Evenemanget på Facebook.

9.2. FASTLAGSJIPPO & LASKUHUMALA-FEST I KAIVOHUONE

Fastlagstisdagen är studenternas traditionella vårvinterdags jippo, i Ulrikasborg, vid Brunnsparken, dit studenter från huvudstadsregionen, men även längre ifrån, samlas med sina pulkkor och rattkälkar.

Efter pulkåkningen är det dags att ta sig in till Kaivohuone där Condus festar tillsammans med Matlu, TYT, Biosfääri, Limes och Statsvetenskapernas Kannunvalajat. Priset för kalaset är 3€ i förväg (4€ vid dörren) + 3€ narikka. Halarmärke ingår i priset.

Biljettförsäljning sker på Brobergsterrassen i Minerva K1-aulan fredagen den 5.2 kl. 10-14 och på måndagen den 8.2 kl. 11-14.

Fastlags på Facebook:
Fastlagsjippot
Laskuhumala
Condus gemensamma start till Fastlagsjippot 

24.2. CONDUS ÅRSMÖTE

Condus stadgeenliga årsmöte ordnas i Gustavus Rex 24.2. kl. 18:00. Ärenden som behandlas är bland annat verksamhetsberättelse och bokslut för år 2015 samt verksamhetsplan och budget för år 2016. I föreningsmötet har alla medlemmar, i detta falla alla ämnesföreningar och Spekset rösträtt. Condus möten är öppna för alla vid beteendevetenskapliga fakulteten, välkomna!

25.-26.2. COOMDUS-KRYSSNINGEN (anmälan har stängt!)

COOMdus-kryssningen har även den blivit redan en tradition som bryter isen och för samman studenterna på öppna havet. COOMdus-kryssningen är 22h-nöjeskryssning med M/S Baltic Queen. Ankaret lyfter på torsdagen 25.2. kl. 18.30 från Helsingfors Västra hamn, tillbaka är den på fredagen den 26.2 kl. 16.00.
Evenemanget på Facebook.

15.-19.3. KÄYTTIS-SPEKS FÖRESTÄLLNINGAR

Det superpopulära spekset är här igen! Köp din biljett i tid!
Evenemanget på internet och på Facebook.

21.3. VÅRISTS

Sitsar är akademiska bordsfester, där det avnjuts god mat, dricka och sjungs snapsvisor i utmärkt sällskap. I år har du möjligheten att festa med harar och kycklingar på Condus påsksits! Mera information är på kommande, följ med! Om du vill vara med och ordna vårens roligaste sits, skicka ett meddelande till adressen tapahtumat [a] condus.fi eller gå med i Facebook-gruppen..

9.4. CONDUS 12. ÅRSFEST

Till en av universitetets äldsta traditioner hör årsfesterna, som är fina, värdiga akademiska fester, där ämnes- eller studentföreningar firar deras årsdag. Condus årsfest firas igen i april, så boka redan datumet!
Mera information kommer om ett tag, håll ögonen öppna!
Under tiden kan du gå med i årsfestteamet, där du får vara med och planera och förbereda festen i ett trevligt sällskap. Du kan gå med i teamet genom att skicka e-post till adressen vuosijuhlat [a] condus.fi eller på Facebook.


3. KOMMANDE STYRELSEMÖTEN PÅ CONDUS

Till Condus möten är alla intresserade beteendevetenskapsstuderanden välkomna!

Under våren 2016 hålls alla möten i utrymmet Domus Gaudium på Gustavus Rex på adressen Alkärrsgatan 11.

10.2. kl. 17 Styrelsemöte
24.2. kl. 18 Föreningens vårmöte
28.2. kl. 11 Styrelsemöte
2.3. kl. 17 Styrelsemöte
30.3. kl. 17 Styrelsemöte
18.4. kl. 17 Styrelsemöte
11.5. kl. 17 Styrelsemöte


4. CONDUS STYRELSE HAR HÅLLIT SITT KONSTITUERADE MÖTE

Ordförande: Olli Savisaari
Viceordförande: Pauliina Alatalo och Vivianne Ruohola
Kassör: Saara Jalava
Sekreterare: Vilma Heinisuo

Studieansvarig: Waltteri Immonen och Samuli De Pascale
Evenemangsansvarig: Minna Pukkila och Eveliina Rossinen
Ansvarsperson för utrymmen: Aino-Kerttu Alaspää
Miljöansvarig: Iiris Helojärvi
Informatör: Minna Varvas
Tutoransvarig: Minna Hakonen
Ansvarsperson för internationella ärenden: Rosa Malinen

Funktionärer:
Alumniansvarig: Antti Rantamoijanen
Evenemangsansvarig: Veera Ruohonen
Comstart-ansvarig: Elisa Pursiainen
CND Dance-ansvarig: Terhi Laurila

Bilder på och e-postadresser till styrelsemedlemmarna hittar du på Condus hemsida eller på Condus anslagstavla (Minerva K2-våningen). Hela styrelsen når du på hallitus [a] condus.fi.


5. INTRESSEBEVAKNING

STUDIEUTSKOTTET KONSTITUERAR SIG

Innan det officiella mötet ordnar vi en introduktionskväll torsdagen 11.2. från och med klockan 18:00 framåt i Gustavus Rex. Alla med intresse för studieutskottet eller intressebevakning är varmt välkomna! Condus bjuder på ost och vin. Vi kör även med knytkalasanda, så hämta med dig till exempel en bit ost, så får vi kvällens håvor att motsvara tillställningens glans!
Evenemanget på Facebook.

Årets första möte äger rum måndagen 15.2. klockan 14-16 i Conddoori. Mötet är öppen för alla och det bjuds på tilltugg.

NYA UTBILDNINGSPROGRAMMET INOM PEDAGOGIK

Studierådet har 25.1. fattat beslutet att avläggandet av pedagogikkanditexamen sker i fortsättningen inom det nygrundade utbildningsprogrammet med namnet Iso pyörä. Nuvarande klasslärar-, btl-, huslig ekonomi-, handarbete-, och beteendevetenskapliga utbildningsprogrammen integreras med Iso pyörä. Tillför dessa, kommer även svenskspråkiga klasslärar-, btl- och beteendevetenskapliga utbildningsprogrammen att innefattas i Iso pyörä. Nya utbildningsprogrammet har planerats att köra igång på hösten 2017.

Enligt dekanens beslut grundas en ledningsgrupp för utbildningsprogrammet. Ledningsgruppen inleder sitt arbete 1.3.2016. Till ledningsgruppen söks en studeranderepresentant samt en suppleant för henne eller honom.

Inget egentligt beslut har fattats gällande utbildningsprogrammet för pedagogikmagister, men högst sannolikt kommer denna utbildning att bestå av bara ett utbildningsprogram. Enligt dekanens beslut har en förberedningsgrupp inrättats. Denna grupp söker efter en studeranderepresentant samt en suppleant för henne eller honom.

Ansök senast 3.2.

ANSÖKAN TILL FAKULTETENS UTSKOTT FORSÄTTER

Condus har ett flertal intressanta uppgifter att erbjuda! Kolla mailet gällande intressebevakning eller kontakta edunvalvonta [a] condus.fi


6. Gå med i TaComo!

Har du idéer om hur man kan utveckla Condus evenemang eller kanske du har helt nya idéer? Vill du ha erfarenheter om hur man ordnar sitser eller årsfester? Eller kanske du bara vill pyssla eller sälja biljetter? Ifall någon av dessa alternativ låter intressant är du mer än välkommen att delta i TaComo!

TaComos uppgift är att planera och genomföra Condus evenemang. Att bli medlem är möjligt för alla beteendevetare oberoende av ålder eller ämnesförening. Genom att delta i TaComo får varje engagerad studerande en möjlighet att delta i Condus verksamhet utan desto större ansvarstagande. Det här är ett bra sätt att bekanta sig med studerande utanför sin egen ämnesförening och man får hoppa med när man vill!

Så kom modigt med i vår verksamhet genom att bli medlem i vår Facebook-grupp. Deltagandet knyter dig inte till någonting, alla gör så mycket de kan och orkar.

TaComo har sitt nästa möte i samband med planeringen av vårsitsen, 16.2. kl. 18-20 i Gustavus Rex på adressen Alkärrsgatan 11. Det bjuds på tilltugg. Välkommen!

Du kan även ta kontakt med TaComos nya ordförande Minna Pukkila (tapahtumat [a] condus.fi).


7. Tutoransökan 2016 och Condus tutor-info

Snart är tutoransökan 2016 här igen! Traditionellt har ansökan kört igång i medlet av februari. Exakta datumet publicera senare. Alla med intresse för tutorverksamhet skall hålla ett öga på Flammas Tutor-sida. Då ansökan öppnas, publiceras det på sidan fjolårets material och man kan ta en inblick på verksamheten.

Vid tiden då ansökan öppnas, ordnar Condus ett tutor-info för alla som har intresse för tutorverksamhet. Plats och tidpunkt för infosessionen meddelas per e-post till studeranden efter att fakulteten bekräftat tidtabellen för ansökan. På infosessionen behandlas frågor kring tutorverksamheten och ansökningsförfarandet samt berättas vad Condus tutorutskott gör. Stay tuned!

Vid frågor gällande tutorverksamheten, kan du alltid kontakta tuutorointi [a] condus.fi.


8. Gå med i miljöutskottet

Tycker du man borde satsa mera på återvinning på vår fakultet eller har inte Condus ett maffigt miljöevenemang? Eller vill du diskutera miljöfrågor med andra studenter? Nu har du möjlighet att göra det, genom att gå med i Condus miljöutskott!

Miljöutskottet är meningen för alla studenter på beteendevetenskapliga fakulteten som är intresserade av miljöfrågor. I utskottet är det meningen att utbyta tankar och planera olika miljöevenemang- och jippon. Med hjälp av dem kan vi tillsammans utveckla hållbar verksamhet på vår fakultet. Alla studenter är välkomna med!

Årets första möte hålls torsdagen den 11.2. klockan 16:15-18:00 i Conddoori. Alla är välkomna och det bjuds på tilltugg!

Gå med i utskottet via Facebook eller ta kontakt via e-post ymparisto [a] condus.fi.


9. Gå med i utskottet för internationella ärenden

Intresserar du dig för internationella ärenden och människor hemma från fjärran länder? Om du svarade ja, är utskottet för internationella ärenden något för dig!

Utskottet för internationell ärenden bevakar intressen för internationella ärenden i vår fakultet, planerar och ordnar olika evenemang för våra internationella studerande samt ser till att utbytesstudenter kommer i kontakt med de finska studenterna. Utskottet välkomnar alla med och man får delta i verksamheten exakt så mycket eller lite man själv önskar. Det nya utskottet träffas för första gången 15.2. kl. 18:00 på Café Roasberg. Atmosfären är avslappnad och på agendan är att planera vårens evenemang.

Kolla upp Facebook-gruppen eller skicka e-post till: international [a] condus.fi.