Siirtyvätkö psykologia ja logopedia lääketieteelliseen tiedekuntaan?

Ensimmäiset huhut oppiaineiden tiedekuntamuutoksesta lähtivät liikkeelle muutama viikko sitten, eikä kukaan tiennyt miten asiaan kuuluu suhtautua laitoksen johdon tiedotuksen puutteen vuoksi. Huhut ovat nyt hieman laantuneet, ja tilalle on saatu ensi käden tietoa. Keskusteluja mahdollisesta muutoksesta käydään tiedekuntien välillä, ja niitä on tarkoitus jatkaa vakavasti syksyllä. Jos muutos toteutuu, jää käyttäytymistieteiden laitokselle jäljelle kognitiotiede, fonetiikka ja yleinen- ja aikuiskasvatustiede. Näiden kolmen itsenäinen olemassaolo on kuitenkin kyseenalaistettu nykyisessä tiedekunnassaan, joten uusia mahdollisuuksia tutkitaan muidenkin oppiaineiden osalta.

Käyttäytymistieteiden laitoksen johtaja Jussi Saarinen järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuden kaikille laitoksen opiskelijoille 23.6. klo 17-19, jossa hän avaa asiaa tarkemmin. Tilaisuus järjestetään Siltavuorenpenger 1 B:ssä, sali 2. Kaikki opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita keskustelemaan ja esittämään kysymyksiä asiaan liittyen!